Två boksamlingar vid ÅA skyddas av Unesco

Det Gadolinska biblioteket och Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling har uppförts på den finländska nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos världsminnesprogram. Med programmet avser Unesco att uppmärksamma samlingar som anses utgöra ett unikt kulturarv och betona betydelsen av deras bevarande för framtiden.

Det Gadolinska biblioteket har varit den världskände kemistens, professor Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek. Ett flertal av böckerna i samlingen tillhörde på sin tid hans far, professorn och biskopen Jacob Gadolin (1719-1802) och dennes svärfar professorn och biskopen Johan Browallius (1707-1755), vilka båda var vetenskapsmän och politiker. Samlingen omfattar ca 3 400 verk, till stor del inbundna i samtida pergament- och skinnband. I samlingen finns både vetenskaplig litteratur och mera praktisk litteratur.

Samlingen är på många sätt unik då den undgick förstörelse i Åbo brand 1827 och är mycket speciell då den omfattar tre professorsgenerationers förvärv. Samlingen bidrar till kunskapen om verksamheten vid Kungliga Akademin i Åbo och ger insikter i intellektuella strävanden i Åbo under tiden före Åbo brand. Den återspeglar ett intressant tidsspann i Finlands historia – det tidigmoderna samhällets övergång till industrialism i en fosterländsk och nationsbyggande tidsanda.

Samlingen ägs av Stiftelsen vid Åbo Akademi. Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samlin ger en bild av boklig kultur och bildning i Österbotten under fyra århundraden.

Studiebiblioteket omfattar 700 hyllmeter och består av böcker från olika skolor i Vasa. Samlingen finns på biblioteket Tritonia i Vasa.
I april i år uppfördes Kungliga Finska Hushållningssällskapets arkiv vid Åbo Akademis bibliotek på den nationella förteckningen över världsminnen inom Unescos program.

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*