Tillväxten föder tusentals nya jobb i landskapet i år

Den ekonomiska tillväxten ökar efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft. ÅU-foto

De små och medelstora företagen i Egentliga Finland ser nu mycket positivt på framtiden.

Den ekonomiska tillväxten som startade i regionen i fjol väntas bli allt starkare. Företagen räknar med tillväxt inom många segment.

Det visar en enkät som besvarats av 1 100 företag i Egentliga Finland. Enkäten gjordes i början av november.

En majoritet av företagen räknar med att deras omsättning, lönsamhet och personalstyrka ökar i år. Företagen är också beredda att göra nyinvesteringar.

Av de företag som svarat på enkäten förväntar sig 45 procent att omsättningen ökar. 37 procent räknar med att lönsamheten förbättras. Cirka en femtedel av företagen tänker göra nyinvesteringar och anställda mera personal.

– Företagens framtidstro är nu mycket starkt.  Så här höga har förväntningarna inte varit på flera år, säger Hanna Munter, vd i Egentliga Finlands företagare.
Senast företagens framtidsutsikter i regionen var så här positiva var 2011.

Den största optimismen finns hos företagen i Åboregionen och i Åboland.

Hanna Munter, vd i Egentliga Finlands företagare. Foto: J-O Edberg

Man räknar med att den gynnsamma situationen vid Åbovarvet som har orderboken fylld i fler år framåt får positiv effekter för speciellt Åbo och Åbos grannkommuner, säger Munter.

Knappt 40 procent av företagen i Åboregionen och 47 procent av företagen i Åboland räknar med att deras lönsamhet förbättras i år.

När det gäller investeringarna uppger 24 procent av företagen i Åboland 22 procent av företagen i  Åboregionen att deras investeringar ökar under året. Också i Loimaaregionen uppger över en

femtedel av företagen  att de tänker öka på investeringarna.

Branschvis finns det starkaste förväntningarna på tillväxt hos företagen inom industrin, byggnadsbranschen, datateknikbranschen, transportbranschen, handeln och tjänstesektorn.

– Den positiva utvecklingen väntas leda till att tusentals  nya jobb skapas i landskapet i år, säger Munter.

I enkäten som gjorts av Åbonejdens andelsbank och Egentliga Finlands företagare har man också granskat företagsklimatet i kommunerna.

Företagsklimatet är enligt företagen bäst i Lundo följt av Nådendal, S:t Karins och Reso. S:t Karins och Nådendal har bytt plats med varandra sedan i fjol då den förra enkäten gjordes medan Reso har klättrat från sjätte till fjärde plats.

Åbo och Pargas hör till de orter där företagsklimatet är sämre. Åbo placerar sig på åttonde plats och Pargas ligger på tionde plats på listan. Deras placeringar har inte förändrats sedan förra enkäten.

Företagens tillväxtförväntningar branschvis.
Optimismen gällande ökande lönsamhet är störst hos företagen i Åboland och Åboregionen.

 

Förväntningarna angående mängden personal i företaget.
Förväntningarna angående mängden personal i företaget.
Investeringsbenägenheten är störst hos företagen i Åboland, Loimaaregionen och Åboregionen. Grafik: Paul Söderholm, källa: Egentliga Finlands företagare, Åbonejdens andelsbank.

 

 

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*