Tandvården på Kimitoön

Kimitoön har haft två hälsostationer, och i vardera har funnits en tandläkarmottagning.

Då verksamheten i hälsostationen i Dalsbruk avslutas, öppnas en närservicepunkt för läkar- och vårdarmottagning, rådgivning, fysioterapi och laboratorieprovtagning i centrum av Dalsbruk.

Tandvårdens mottagningsverksamhet flyttar i sin helhet till Kimito. I Kimito finns i fortsättningen utrymmen för tre tandläkare och två munhygienister.

De här åtgärderna är en del av kommunens Balans 2020-program. Tandvården är en liten verksamhetsenhet och det har varit svårt att få tandvårdspersonal till Kimitoön och speciellt till Dalsbruk. Att ha en välutrustad tandvårdsmottagning, som möjliggör ett gott teamarbete, ska förhoppningsvis bidra till att underlätta också den här situationen.

Inom barns och skolelevers mun- och tandvård tillämpas statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. Inom Egentliga Finlands område har man dessutom utgående från förordningen kommit överens om gemensamma tillvägagångssätt. Alla barn under skolåldern kallas till munhygienist vid 1-, 3- och 5-års ålder. Alla skolelever kallas till tandläkare på klass 1 och 4 och till munhygienist på klass 8. Alla ungdomar kallas till munhygienist vid 17 års ålder.

Utgående från det individuella vårdbehovet ordas för barnen dessutom förebyggande besök och tätare granskningar. Verksamhet som befrämjar hälsan kommer fortsättningsvis att ordnas i daghem och skolor.

Det är önskvärt att föräldrarna deltar i barnens tandvårdsbesök. Som regel hämtar föräldrarna alltså barnen till tandvårdsmottagningen. Barnens kallelser till tandvården skickas alltid till barnens hem. Vi kommer framöver att sträva till att vi kan erbjuda också kvällstider för att underlätta besöken till tandvården. För att garantera alla barn en möjlighet till mun- och tandvård, planeras också kompletterande skjutsar. De arrangemangen kräver ännu planering i samarbete med skolorna.

Det viktigaste inom munhälsovården är en god egenvård. För alla åldersgrupper är rekommendationen den, att tänderna borstas två gånger dagligen två minuter med fluortandkräm och att man håller en paus på minst två timmar, alltså vila för tänderna, mellan måltiderna och mellanmålen.

Inom hemvården, inom äldrevårdens anstaltsvård och serviceboende-enheterna och vid hälsocentralsjukhuset hjälper vårdpersonalen patienterna och klienterna med den dagliga egenvården. För att stöda egenvården gör munhygienisterna och tandskötarna fortsättningsvis också besök till de här enheterna. Utöver att granskningar och förebyggande vård utförs, så handleds samtidigt också personalen. Man eftersträvar att ordna behövlig akutvård och reparerande vård så smidigt som möjligt. Inom Egentliga Finlands område planeras som bäst också en verksamhetsplan inklusive riktlinjer för att förstärka munhälsovården för personer som behöver stöd i egenvården.

Anna-Maija Hamido

Ledande tandläkare

Kimitoöns kommun

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*