Ingen Bild
Insändare & debatt

Pengabrist får inte hindra utbildning

1 mars 2018 06:30 ÅU

Genom att höja läroplikten till 18 år skulle vi nå målet om ett avgiftsfritt andra stadiets utbildning, skriver Anette Karlsson, SDP.