Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP och vindkraften

4 januari 2018 04:30 Dan Lolax 0

Hur har SFP tänkt finansiera nedmonteringen av vindkraftverken efter att bolagen gör konkurs? frågar Lars Federley.