Nyheter

Slutet av 2017 mycket blött

3 januari 2018 12:15 ÅU 0

Mindre vattendrag kan nu ha ett istäcke även i södra och mellersta Finland men isarna är ännu mycket svaga.