Nyheter

Slutet av 2017 mycket blött

3 januari 2018 12:15 ÅU

Mindre vattendrag kan nu ha ett istäcke även i södra och mellersta Finland men isarna är ännu mycket svaga.

1 2