Nyheter

Cirkus vid Västanfjärds forneld

20 augusti 2017 00:00 Monica Sandberg 0

Forneldsfirande blir det lördagen den 26 augusti på Kalkholmen, den här gången med cirkusartister som inleder klockan 17 och uppträder en timme. Det är sju studerande från Konstakademin i Åbo (Turun AMK: n Taideakatemia) som uppträder