Ledare

Debatten om vattnet

28 februari 2018 04:00 Dan Lolax 0

Avbrottet i vattendistributionen i Korpo visar återigen hur sårbart nätverket är. Kommuninvånarna som betalar för distributionen måste kunna lita på distributionen. Men diskussionen bör handla om också annat än vattnets pris.