Ingen Bild
Insändare & debatt

Insändare: Trafikplaner i Pargas

30 september 2017 00:00 ÅU

Förverkligandet av den nu framlagda planeringen leder med stor sannolikhet till att en rondell i Skolcentrumkorsningen aldrig realiseras. skriver Bengt Holmström.