Opinion

Tron som inte följer en mall

14 oktober 2018 07:00 ÅU

”Även om jag inte tror att det finns några gudar så förlitar jag mig på dem ibland” Med dessa ord beskriver en ung japansk man sin inställning till tro och religion i en enkätundersökning och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mia Bäcks Gudssyn

11 januari 2018 04:30 ÅU

Jag förstår inte varför allt idag plötsligt måste vara så könsneutralt, skriver Yngve Lindqvist.