Kolumner

Barn förtjänar en bättre småbarnspedagogik

28 juni 2018 03:10 ÅU

Vissa kommune har infört försämringar. Därför varierar kvaliteten på småbarnspedagogik efter kommun och ojämlikheten mellan barnen har ökat. Det är väldigt beklagligt att den nya lagen inte tar itu med dessa brister.