Lokalt

Cykeluthyrning satsar stort

8 juni 2018 04:59 ÅU 0

”Tanken är att utvidga verksamheten så att uthyrningspunkterna utgör ett heltäckande nätverk i hela skärgården från Nystad till Ingå.”