Ingen Bild
Nyheter

Åbo med på miljökonferenser i Europa och Japan

19 oktober 2018 16:35 ÅU 0

Åbo stad, som har som målsättning att vara koldioxidneutral år 2029, är representerad i europeiska konferenser om cirkulär ekonomi och klimatet i oktober. Stadsstyrelsens ordförande Lauri Kattelus (Saml) deltog under veckan i konferensen Urban Mobility