Aktuellt

Grillning och skogsarbete tillåtet trots brandrisk

26 juli 2018 15:58 ÅU 0

I vissa delar av Sverige råder totalförbud mot grillning i alla former på grund av den stora brandfaran. I Finland diskuteras bland annat riskerna med skogsarbete i torkan men förbud kommer inte att införas.