Stadsdirektörsvalet i Åbo blir en jämn affär visar ÅU:s rundringning

Ligger bra till. Jarkko Virtanen sa tidigare att han bara ställer upp om det finns en möjlighet att bli vald. Nu verkar han få SDP:s, VF:s och Sannf:s fulla stöd. Ville Itälä och Minna Arve får tillsammans med Kari Häkämies först föra en intern kamp om Samlingspartiets fulla stöd. ÅU-foto

Stadsdirektörsvalet i Åbo ser ut att bli en tajt historia mellan Jarkko Virtanen (SDP), biträdande stadsdirektör i Åbo, och någon av Samlingspartiets kandidater, sannolikt Minna Arve, stadsstyrelsemedlem och vd för handelskammaren, eller Kari Häkämies, landskapsdirektör.

ÅU:s rundringning visar att Virtanen kan räkna med stöd av det egna partiet SDP, av Vänsterförbundet och av Sannfinländarna. Dessutom verkar han ligga bra till hos Centerns fullmäktigegrupp.

Skulle samtliga dessa röster gå Virtanens väg har han 30 fullmäktigeledamöter bakom sig. För att säkra stadsdirektörsposten behövs 34 röster.

Samlingspartiets tre starkaste kort i leken är, förutom Arve och Häkämies, Ville Itälä, medlem i Eurpeiska revisionsrätten.

Men för att någon av dessa kandidater ska bli Åbos nästa stadsdirektör måste han eller hon få De grönas, SFP:s, KD:s och Blås fulla stöd. Det stödet är inte självklart.

Niina Ratilainen, De grönas fullmäktigegruppordförande, vill inte djupanalysera kandidaterna innan fullmäktigegruppens möte på söndag.

Partiet har inget gruppbeslut i frågan och Ratilainen säger att De gröna inte kommer att köpslå med Samlingspartiet om stadsdirektörsposten.

Efter att stadsstyrelsen på måndag bestämmer vilka kandidater som kallas till intervju har De grönas fullmäktigegrupp för avsikt att intervjua kandidaterna och utgående från det fatta sina beslut.

En samlingspartistiskt kandidat kan alltså inte räkna med De grönas stöd enbart tack vare sin borgerligare hemvist.

Däremot verkar SDP:s Virtanen – som i ÅU 13.9 sa att han bara ställer upp om stödet är tillräckligt starkt – kunna räkna med Sannfinländarna.

Mikael Miikkola, partiets medlem i stadsstyrelsen, säger att eftersom staden och hela landskapet genomgår stora förändringar så måste den nya stadsdirektören vara införstådd med vad som gäller.

Sannfinländarna hade helst sett att Virtanen fått en tillförordnad befattning tills beslutsfattarna tagit ställning till borgmästarmodellen.

– Virtanen har i praktiken varit stadsdirektör då Aleksi Randell gjort annat. Han har fått till stånd förändringar inom koncernen, han känner staden, dess invånare och det politiska systemet, säger Miikkola och tillägger att hans stöd för Virtanen återfinns i den sannfinländska fullmäktigegruppen.

Johannes Yrttiaho, gruppordförande för Vänsterförbundet, lovordar inte Virtanen på samma sätt.

– Han är ingen felfri kandidat men den bästa av de som är uppställda.

Minna Arve.

För VF handlar det om att ställa sig bakom en kandidat som väljer en annan väg än den samlingspartistiska. Partiet har inget gruppbeslut i frågan men Yrttiaho säger att VF:s linje gör det svårt för en ledamot att lägga sin röst på en samlingspartist.

VF vill se en stadsdirektör som håller privatiseringsivern stången och som har meriter från den offentliga sektorn. Att Randell, och före honom Mikko Pukkinen, lämnar stadsdirektörsposten för den privata sektorn visar enligt Yrttiaho att borgerliga tjänstemän inte är att lita på i det avseendet.

Yrttiaho skulle helst se att Åbo går in för en tidsbunden stadsdirektörsbefattning i stället för den borgmästarmodell som ska utvärderas under de fyra år som nästa stadsdirektör utses för.

Den starkaste uppbackningen får Virtanen från SDP men Toni Eklund, stadsstyrelsemedlem, menar att Virtanen också objektivt sett är den mest kompetenta kandidaten.

Att någon inom SDP-gruppen skulle lägga sin röst på en annan kandidat är så gott som omöjligt, även om SDP inte ännu har diskuterat kandidatlistan.

Eklund gissar att stadsstyrelsen på måndag kommer att kalla mellan fyra och sex kandidater till intervju. Lauri Kattelus, Samlingspartiets stadsstyrelseordförande, tror på samma antal.

Kattelus tror också att de många kandidaterna med samlingspartistisk partibok är bra för Åbo, men vill inte spekulera vem som ligger bäst till.

Håller Samlingspartiet fast vid att stadsdirektören ska vara samlingspartist?
– Jag har sagt att den nya stadsdirektören måste komma överens med det största partiet i Åbo.

Jarmo Laivoranta, Centerns fullmäktigegruppordförande, är den enda som uttrycker besvikelse över kandidatlistan.

Han tolkar det som att de riktigt starka namnen låtit bli att söka befattningen på grund av att den är tidsbunden. Det Laivoranta främst saknar är ett starkt utomstående namn.

Bland kandidaterna ser han Virtanen – som diskuterats positivt inom fullmäktigegruppen – Häkämies och Itälä som de starkaste kandidaterna. Arve har inte samma erfarenhet som dessa herrar, bedömer Laivoranta.

Ville Itälä.

SFP diskuterar valet på söndag när fullmäktigegruppen möts. Ida Schauman, styrelsemedlem för partiet, säger att fokus ska vara på att Åbo får en bra stadsdirektör, inte på vilken partibok kandidaterna har.

Den diskussionen är mera motiverad om Åbo går in för borgmästarmodell, säger Schauman som samtidigt förstår Samlingspartiets resonemang.

SFP har inte diskuterat huruvida gruppdisciplin ska gälla i stadsdirektörsvalet, men Schauman hoppas att SFP hittar en gemensam linje.

– Stadsdirektören har trots allt stort inflytande på till exempel svenska frågor.

Det kan bli jämnt mellan de olika kandidaterna. Förväntar du dig att de övriga partierna närmar sig SFP för att köpslå?
– Jag tycker det är viktigt att det inte blir kohandel. Samarbeta ska man göra, men inte lova tjänster i gengäld för röster. I personprocesser av det här slaget är det viktigt att respektera de personer som ställt upp.

De minsta grupperingarna i fullmäktige, Blå – som bröt sig ur Sannfinländarna – och Kristdemokraterna, kan få en vågmästarroll i stadsdirektörsvalet.

Ville Auvinen, KD, säger trots det att han inte är beredd att utnyttja sin roll för att köpslå med Samlingspartiet eller SDP.

– Låt de stora partierna köpslå så röstar vi sedan, säger Auvinen som nämner Ville Itälä och Kari Häkämies som två kandidater som kunde föra med sig ett behövligt utifrånperspektiv till Åbopolitiken.

Jaana Auvinen, Blå, är inne på samma linje vad gäller de starkaste kandidaterna. Bestämt sig har hon inte gjort men den som blir ny stadsdirektör måste känna till stadens organisation väl, ha en bra känsla för hurdant samhälle Åbo är, kunna lyssna och ta intryck av andras åsikter och utgående från det fatta beslut.

– Tjänstemannaethos, det vill säga stadsdirektörens etiska principer, är också viktigt för mig.

67 röster att fördela

  • Saml: 17 röster på egen kandidat.
  • Gröna: 14 röster, inget gruppbeslut.
  • SDP: 12 röster på Jarkko Virtanen.
  • VF: 12 röster på Jarkko Virtanen.
  • Sannf: 3 röster, troligen på Virtanen.
  • Centern: 3 röster, Virtanen, Häkämies och Itälä favoriter.
  • SFP: 3 röster, diskuterar kandidaterna på söndag.
  • KD: 1 röst, ingen klar favorit.
  • Blå: 2 röst, ingen klar favorit.

Häkämies: Min CV talar för mig

I ÅU 13.9 intervjuade vi några av de förhandsfavoriter som nu också meddelat om sina kandidaturer, bland dem Minna Arve, Jarkko Virtanen och Ville Itälä.

I den diskussion som fördes då fanns landskapsdirektören Kari Häkämies inte med.

Direktör vill bli direktör. Landskapsdirektören Kari Häkämies vill bli stadsdirektör. ÅU-foto

Kari Häkämies, varför kandiderar du för befattningen som stadsdirektör i Åbo?
– Att vara stadsdirektör i Åbo är ett av de viktigaste jobben i Finland som man kan tänka sig. Jag har varit landskapsdirektör i fem år och har samarbetat med stadsdirektör Randell. Jag känner till jobbet mycket väl.

Har du blivit ombedd att ställa upp?
– Jag väljer att inte kommentera det.

Men du skulle knappast ställa upp om du inte visste att det fanns ett stöd, eller hur?
– Grundlagen säger att den mest kompetenta ska väljas. Mitt CV talar för mig. Visserligen kan jag inte bedöma mig själv men jag har trots allt 35 års arbetserfarenhet. Jag har varit kommundirektör, stadsdirektör, minister två gånger, kanslichef och regionförvaltningsdirektör. Hade det handlat om en befattning i Kuopio hade jag aldrig sökt. Men jag ser det som att landskapsdirektören och stadsdirektören jobbar inom samma koncern.

Passar det dig att anställningen är fyraårig? Du tänker kanske gå i pension efter det?
– För mig passar fyra år bättre än för någon som är 45. En yngre person funderar kanske på vad som händer efter fyra år, då stadsdirektörsmodellen utvärderas.

Kommentar: Intensiva förhandlingar att vänta

Det uttalade stödet för Jarkko Virtanen betyder inte att Saml tappat momentum i stadsdirektörsvalet, men någon promenadseger blir det inte för partiet.
Vem som blir Virtanens slutliga motkandidat – om vi utgår från att fullmäktige tar ställning till två kandidater – kan bli en upprivande process för partiet.
Ville Itälä har fört en för anonym tillvaro i Europeiska revisionsrätten för att på allvar kämpa med Minna Arve och Kari Häkämies – trots att han säkert har stödtrupper i Åbo.
Häkämies skulle ses som ett tryggt val under en turbulent övergångsperiod men också som ett steg bort från föryngringen av Åboledningen.
Arve, handelskammar-vd, före detta partisekreterare och mångårig lokalpolitiker, har också erfarenheter av rang, men frågan är om de kan mäta sig med Virtanens kännedom om organisationen.
För Saml är det stora problemet det här: partiet kommer i slutändan att enas bakom en kandidat men vilken kandidat kan de övriga mitten-höger-grupperingarna ställa sig bakom?
Här finns för många rörliga delar för att Saml ska våga lämna utfallet till övriga ledamöters övertygelse. Intensiva förhandlingar över partigränserna är att vänta.
Dan Lolax

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*