Korrigerad: Patrik Nygrén vill få mer tid för reformer

Familjeenheten. Pargas stads social- och hälsovårds familjeenhet, där barnskyddsarbetarna också har sina arbetsrum, finns i statens ämbetsverk. Foto: Anja Kuusisto

När stadsstyrelsen i Pargas på måndagen möts var det meningen att den skulle få ta del av den utredning om social- och hälsovårdsavdelning som stadsdirektör Patrik Nygrén tillsammans med en bred politisk referensgrupp har gjort.

Men frågan om avdelningen, där speciellt barnskyddsenhetens arbete har varit krisartat, får inte någon lösning ännu på måndag.

Nygrén skriver i föredragningen att ärendet är till sitt omfång och sina konsekvenser är så stort att beredningen kräver mer tid.

Stadsdirektören tänker i stället presentera sitt förslag vid stadsstyrelsens möte den 28 maj.

Det blir ett förslag om ”ändringar i social- och hälsovårdsavdelningen och dess enheter samt till åtgärder för att förbättra personalpolitiken inom avdelningen”.

ÅU KORRIGERAR FÖLJANDE: I beredningen till föregående styrelsemöte hette det att stadsdirektören också ska utreda ändringar  gällande ledningen av enheterna och avdelningen samt personalpolitiken. Men att ge att social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist en annan roll i organisationen hörde inte till utredningens uppdrag, enligt det beslut som stadsstyrelsen fattade på senaste möte.

Det som då stod i beredningen var skrivet av styrelsemedlem Regina Koskinen, och då löd beredningen bland annat så här: ”en konsekvens är att situationen på avdelningen inte på ett hållbart sätt lösas utan ändringar inom social- och hälsovårdsavdelningens organisation, i vilka ingår ändring av placeringen av social- och hälsovårdsdirektören inom organisationen”.

Men styrelsen röstade emot den skrivningen och strök den sista bisatsen.

ÅU:s tolkning om socialdirektörens ställning var alltså felaktig.

Patrik Nygrén har klockan 12.30 på fredagen 4 maj påtalat att ÅU:s text (ursprungligen publicerad på webbsajten 13-tiden den 3 maj och i något omarbetad form i tidningen 4 maj) inte är sanningsenlig.

Vad hans utredning och förslag i sin helhet innebär presenteras den 28 maj.

Den referensgrupp han jobbar med kring utredningen består av stadsstyrelsemedlemmarna  Helena Särkijärvi, Maria LindellLuukkonen, Nina Söderlund, Markku Orell, Mikael Holmberg och Regina Koskinen.

Ursprungsartikelns rubrik korrigerades torsdag kl.14.55.  Nygrén planerar inte stora förändringar utan utredningsarbetet är stort.

Läs också: 

2 Kommentarer

  1. Tyvärr finns det tydliga tecken på att journalisterna i dag har för skydsamt att få ut nyheter .Vi prenumeranter prioriterar fakta framom snabba nyheter och hoppas att ÅU beaktar det. I det aktuella fallet hade vi gärna väntat tills stadsstyrelsen har behandlat ärendet.

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*