Nagubo fortsätter leda finlandssvenska synskadade

Gunilla Löfman återvaldes till ordförande för Förbundet Finlandssvenska Synskadade. Foto: Henrika Jakobsson.

Gunilla Löfman från Nagu fortsätter som ordförande för Förbundet Finlandssvenska Synskadade rf.

Förbundet valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret som präglas av landskaps- och social- och hälsovårdsreformerna.

FSS efterlyser en öppen dialog och kommunikation bland tvåspråkiga aktörer på alla nivåer för att trygga den svenska servicen också i framtiden.

– Samordning och koordinering bör ske på organiseringsnivå där utvecklingsenheterna finns och inte på produktionsnivå, säger Löfman.

– Slutresultatet kan bli att tjänsterna för de svenskspråkiga centraliseras en hel del till Kårkulla och Pargas, något som de svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna
under flera års tid motsatt sig och fortsättningsvis motsätter.

Höstmötet diskuterade också det kommande riksdagsvalet och frågor som är av vikt för personer med en synnedsättning.

Höstmötet efterlyser en större aktivitet i praktiken, i funktionshinderfrågor, och inte bara i teorin genom välskrivna tal.

– Det råder fortsättningsvis en stor okunskap bland beslutsfattarna om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Genom en starkare vilja och intresse av att lära sig mera
av funktionshindersektorn skapar vi ett mer tillgängligt och fördomsfritt Finland där personer med funktionshinder ses som en resurs snarare än som en belastning, säger Löfman.

Den nya styrelsen

Gunilla Löfman, ordförande (Åboland)

Paulina Hannus, vice ordförande (Östnyland)

Johan Sundholm (Västnyland)

Andreas Kanto (Vasa)

Eeva-Maija Möttönen (Mellersta Nyland)

Rolf Söderlund (Åland)

 

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*