Ingen Bild
Kimitoön

Hushållsvatten tas igen från Kårkulla vattentäkt i Kimito

19 december 2018 12:17 Kim Lund 0

Anläggningen som avlägsnar fluorider från hushållsvattnet vid Kårkulla vattenbehandlingsanläggning i Kimito är klar och hälsoinspektören har gett tillstånd att ta den i bruk. Fluoridhalten minskas med hjälp av så kallad membranteknik. — Det är frågan

1 2 3 143