Ledare

När räntor normaliseras

6 februari 2018 05:30 ÅU

Det finns en bolånegeneration som knappast kan föreställa sig räntenivån
på 1990-talet. Marknadsvillkoren var då på en absurd nivå jämfört med villkoren för lån på 2000-talet. Men kanske vi snart får se ”normala” fem–sex procent igen?

Kolumner

Lite mer variation

4 februari 2018 08:14 ÅU

Saorsie Ronan är bara 23 år gammal men fick sin tredje Oscarsnominering.

Ledare

Insnöade utan vägpengar

3 februari 2018 00:01 Tom Simola

Vart går vägpengarna i vårt land? Finns det hopp om bättre vägar, färjförbindelser och vägunderhåll på landsbygden? Borde kommunerna i Åboland höja rösten för att höras bättre?

Ledare

Snabbfix utan framtid

2 februari 2018 05:00 ÅU

Den nya aktiveringsmodellen för arbetslösa verkar vara en snabbfix som ger kortsiktiga besparingar då förmåner skärs ned och folk skyfflas till en annan stödlucka. På sikt kan vi räkna med ökade utgifter då folk slås ut.

1 95 96 97 98 99 144