Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbo behöver ett nytt konserthus

1 februari 2018 08:00 ÅU 0

Frågorna får nog svar och problemen en lösning. Nu är det dags att skrida till verket, skriver Musikaliska Sällskapet i Åbo.

Ledare

Nya Vårdbolaget Ab?

1 februari 2018 04:30 ÅU 0

Det stormar med jämna mellanrum kring samkommunen Kårkulla, men vågorna brukar lägga sig. När vårdreformen går in i en fas med stora avgöranden, kan det som bubblat under ytan kan ge ett större utbrott i Svenskfinland.

Ledare

Kastrerad kärnkraft

31 januari 2018 05:00 ÅU 0

En svensk analysgrupp, knuten till energindustrin, kom 2016 med en slutsats som baserade sig på reaktorbygget i Olkiluoto: en kostnadsberäkning är så osäker att den saknar mening. Det är ingen idé att ens försöka räkna, alltså.

Ledare

Folket har talat

30 januari 2018 04:30 ÅU 0

Finland har kommit en lång väg från elektorsval och möjliga svarta hästar. Då man dessutom beaktar vad kandidater och medier sysslade med ännu på 1990-talet, kan man inte säga annat än att utvecklingen bara gått mot det bättre.

Ledare

Pargas behöver Pargas

27 januari 2018 09:29 ÅU 0

Pargas har allt det som behövs för att staden ska växa, men har Pargas stad en framtid?

Ingen Bild
Insändare & debatt

Matgäster

27 januari 2018 09:00 ÅU 0

Vid vårt fiktiva fyra personers matbord sitter numera förutom vi själva, två sälar, en Östersjövikare samt åtminstone fyra skarvar, skriver Paavo Paju.

Ledare

Hjärnan följer hjärtat

26 januari 2018 05:00 ÅU 0

Av alla känslor är beslutsångest en av de jobbigaste, stod det nyligen i Studentbladet, som fortsatte: Den botas med val men samtidigt är tanken på att välja det som orsakar ångest. Tusentals unga upplever det här just nu.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lägg partiboken åt sidan

25 januari 2018 05:00 Dan Lolax 0

Rösta på SFP eller Gröna i första omgången. Rösta på Gröna i andra omgången, om det blir någon, skriver Patrick Nylund.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags att satsa på turismen

25 januari 2018 04:30 Dan Lolax 0

En ökad turism skulle gynna regionen i form av flera arbetsplatser och nya affärsmöjligheter, skriver Ida Schauman, SFP.

Ledare

Svenska som alternativ

25 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

Integration på svenska i Finland är ett alternativ med en agenda. Det är inget att sticka under stol med. Om man i tvåspråkiga kommuner inte tror på svenskan som integrationsspråk så kommer ingen att göra det.

Ledare

Jussi Niinistös förrädare

24 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

För ett år sedan anklagade försvarsminister Jussi Niinistö Yle för att sprida falska nyheter. Ett år senare visar det sig att försvarsministerns attityd gentemot militärer med dubbelt medborgarskap är snarlik den som Yle rapporterade om.

Ingen Bild
Insändare & debatt

En lekfull stad

24 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

I stället för att Åbo förstör sin unika havsstrand och sina Natura- och naturskyddsområden så gör vi av Uittamostrandområdet ett uterum för Åboborna, skriver Outi Ruohola.

Ledare

Med förnyelse i siktet

23 januari 2018 06:00 ÅU 0

Jaktvårdsföreningarnas verksamhet handlar om så mycket mer än jakt – till och med uppgifter av myndighetskaraktär. Därför ligger det i samhällets intresse att alla föreningar hänger med då verksamheten förnyas och nya medlemmar värvas.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mod att ändra gamla traditioner

23 januari 2018 06:00 ÅU 0

Tänk om Kimitoön kunde profilera sig som en hälsosam kommun, visa att alkoholen inte behöver finnas med i alla sammanhang? frågar Maria Sten.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Inte raketvetenskap

23 januari 2018 05:30 ÅU 0

Står gällande lagstiftning igen där som en mental Berlinmur? frågar Stefan Wallin.

Ledare

Åbo växer på svenska

20 januari 2018 05:00 ÅU 0

Andelen svenskspråkiga av befolkningen i Åbo har ökat under de senast åren. Under de tio senaste åren har andelen ökat från 5,2 procent till 5,4 procent. Vad betyder det här i praktiken och hur syns det i vardagen i Åbo och Åboland?

Ledare

Pandor och global handel

19 januari 2018 06:00 ÅU 0

Portugisen David Melgueiro lär ha klarat av Nordostpassagen redan 1660. ”Vår” Adolf Erik Nordenskiöld anses ändå ha varit den första. De två hade knappast kunnat förutspå att rutten en dag kan bli en globalt viktig handelsled.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Den som inte vill arbeta

19 januari 2018 05:30 ÅU 0

Antagligen har de styrande ingen insyn i utvecklingen bland vanligt folk eller en uppfattning om polariseringens följder, skriver Åbo socialdemokraters Gustav Wickström och Tomi Kontkanen.

1 54 55 56 57 58 67