Ledare

När p-automater töms

16 maj 2018 06:00 ÅU 0

Parkeringspengar stals i Åbo redan på 1980-talet, sedan i början av 1990-talet, och så har vi den stora härvan som nu nystas upp. Hur många andra städer finns det där man slarvat med övervakningen av intäkter från p-automater?

Ledare

Andra inhemska från årskurs ett

15 maj 2018 00:01 Anja Kuusisto 0

Försöket med frivillig skolsvenska blev en av regeringens floppar. Samma regering betonar språkkunskaper och internationalisering. Är inte två nationalspråk då en rikedom? Det finns finska skolor som tänker så, till exempel i Pargas.

Ledare

Svenskan avdunstar

12 maj 2018 00:01 Tom Simola 1

Då man varje dag använder svenska, är det inte så enkelt att upptäcka att möjligheterna att använda svenska krymper. Det finns ännu ställen där svenskan är stark, men i flera sammanhang har svenskan blivit allt mera sällsynt.

Ledare

Under Salutorgets yta

10 maj 2018 04:00 Dan Lolax 0

Parkeringen under Salutorget i Åbo är höljd i dunkel. Man måste trots allt lita på att den byggs. Alternativet, att det hela är ett luftslott, är för extremt. Det finns anledning att komma ihåg hur vi kom hit. De stora projekten tar inte slut.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Politiskt rävspel riskerar hela sjukvården

9 maj 2018 06:30 ÅU 0

Ordet valfrihet har en mycket positiv klang. Men då det gäller komplicerade val, där sakkunskap bör vara avgörande, kan för stor valfrihet vara förödande för helheten, skriver Ove Näsman.

Ledare

Kråkans nya bomaterial

9 maj 2018 06:00 ÅU 0

En fyrapersonersfamilj producerar sex stora sopsäckar med plastavfall på en månad, i alla fall i Helsingin Sanomats test. Frågan är hur vi kunde minska på våra plastvolymer, eller i alla fall ha bättre koll på var soporna hamnar.

Kolumner

Selfie i Tjernobyl

8 maj 2018 07:32 Anja Kuusisto 0

”Tummen upp, ett brett leende och en selfie invid en varningsskylt för radioaktiv strålning eller framför det nya skalet över den kollapsade reaktorn, vars storlek är omöjlig att föreställa sig”.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ödesdigert med landskapsskatt

8 maj 2018 06:29 ÅU 0

”Statsrådet har räknat ut att en landskapsskatt i t ex Kajanaland borde vara 30 procent i stället för 12 procent för att kunna erbjuda en kvalitativ vårdnivå jämfört med andra landskap om landskapen skulle ha egen beskattningsrätt. Det vore en omöjlig situation.”

Innerbanan

Arma maj

6 maj 2018 11:13 Monica Forssell 0

Det är besvärligt med almanackor. När årets har förbrukats, slänger man den då bara? Bränner man upp den eller sparar man den? En titt i min skrivbordslåda signalerar att det i vårt hushåll är det sistnämnda som gäller. Man sparar almanackan.

Ledare

Valfrihetens altare

5 maj 2018 00:01 Tom Simola 1

Nuvarande regering, som ännu har cirka ett år kvar av sin mandatperiod, har infört mantrat valfrihet. Mantrat används för att motivera så gott som alla politiska beslut. Gagnar så kallad valfrihet verkligen befolkningen i vårt land?

Kolumner

Mot en mer ambitiös klimatpolitik

4 maj 2018 07:30 ÅU 0

I framtiden ställer klimatförändringen och knappare resurser allt snävare villkor för livet. Vi behöver sådana lösningar på både nationell och internationell nivå som gör att vi inte sliter ut vårt enda jordklot. I denna diskussion

Ledare

Fler argument, tack

4 maj 2018 07:00 ÅU 0

Om läsår och skollov en vacker dag pusslas om, ska vi utgå från vad som är bäst för eleverna. Om detta sedan gynnar turismbranschen är det bara bra. Men utgångsläget ska vara barnen, inte marknaden.

Ledare

En pinne på turné

3 maj 2018 06:00 ÅU 0

Efter flera år i exil ska Europas största årliga skolidrottstävling återvända till Olympiastadion. Det sker möjligtvis 2020 – sannolikt 2021. Frågan inställer sig: kunde Stafettkarnevalen ordnas i Vasa och Åbo också i framtiden?

Ledare

Arbetets stora dag

1 maj 2018 07:00 ÅU 0

Det finns en växande grupp som vill jobba längre. För dem handlar det inte om att få gå i pension, utan om att få jobba längre.

Innerbanan

Hiva in en mal på isen

28 april 2018 10:52 ÅU 0

Vad är tur och hur mycket går turen att påverka? Eller är det just det som turen betyder, att något sker utan att du kan påverka det?

Ledare

Sfp i valet och kvalet

28 april 2018 00:01 Tom Simola 0

Om ett år känner vi redan till resultatet från riksdagsvalet. Valdagen är 14 april 2019. I Egentliga Finland står vissa partier inför större förändringar än andra. Vad kommer Sfp att göra?

Ledare

Får man klaga på skolmaten?

27 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 1

Slentriangnäll på skolmaten betjänar ingen. Inte heller betjänas barnens aptit av föräldrar som gottar sig åt att kritisera det mesta som försiggår inom skolans fyra väggar. Men den som på allvar värnar om skolmaten tar fajten mot det slarvigt uppvärmda, fantasilöst hopkokade och svagt kryddade.

Ledare

Den svagaste länken

26 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Regeringen Sipiläs hårfina majoritet är senast nu ett trovärdighetsproblem. Regeringen måste hålla, inte bara tills reformerna är godkända utan till nästa val. Kaj Turunens avhopp från Blå framtid till Samlingspartiet visar att det blir svårt.

Ledare

Motiverad vaccinering

25 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Sedan mars måste social- och hälsovårdspersonal vara vaccinerad, enligt arbetsgivarens bedömning. Det här har lett till protester från arbetstagarhåll, men också till uppsägningar. Information och diskussion är lösningen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Eloranta har fel om vårdreformen

24 april 2018 06:30 Dan Lolax 0

Eeva-Johanna Eloranta vill förbjuda att även de fattigare får välja vilken vårdcentral de anser att bäst sköter deras vård, skriver Bo Holmberg.

Ledare

Tid är demokratins pris

24 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Den vilsna väljarkår som skymtar i partimätningarna månad efter månad behöver reella alternativ. Harry ”Hjallis” Harkimos rörelse kan vara ett sådant alternativ, men rörelsen är knappast så icke-ideologisk som Harkimo låter förstå.

1 49 50 51 52 53 68