Ingen Bild
Insändare & debatt

Central servicepunkt väcker blandade känslor

12 december 2018 07:00 ÅU 0

Kop-Kolmio förändras, läser jag i en lokal annonstidning. Jag läser artikeln med både förtjusning och skepticism. Till förtjusningen hör bl.a. FPA och Poiju. Äntligen kommer FPA och Poiju i samma hus, tänker jag. Och i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sjukvårdsdistriktets julklapp till invånarna i Pargas stad

11 december 2018 05:30 ÅU 0

Röntgen i Pargas är en del av enheten Bilddiagnostik i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och det är också distriktet som besluter om verksamheten. Pargas stad tillhandahåller nödvändiga utrymmen i hälsocentralen. Nu skall, enligt uppgift, verksamheten vid

Ingen Bild
Insändare & debatt

Janne Salonen ger en missvisande bild av verkligheten

8 december 2018 04:54 ÅU 1

Fullmäktigeledamot Janne Salonens insändare i ÅU (6.12.2018) ger en missvisande bild av verkligheten. Salonen vill ge läsaren en bild av att skattebetalarnas pengar inte räcker till äldreomsorg eller förskolepedagogik. Ett påstående som fullständigt saknar grund.

1 2 3 4 123