Opinion

Tid är demokratins pris

24 april 2018 04:00 Dan Lolax

Den vilsna väljarkår som skymtar i partimätningarna månad efter månad behöver reella alternativ. Harry ”Hjallis” Harkimos rörelse kan vara ett sådant alternativ, men rörelsen är knappast så icke-ideologisk som Harkimo låter förstå.

Ledare

Kan turismen rädda skärgården?

21 april 2018 00:01 Tom Simola

Åbolands skärgård har avfolkats i snabb takt. För att hålla kvar livskraften lyfts turismen fram som den nya huvudnäringen i skärgården. Turismen är viktig, men kan den skapa livskraft året om?

Ledare

I väntan på svaren

20 april 2018 04:00 Dan Lolax

Terrorrättegången i Åbo väcker många frågor, inte bara om gärningsmannens motiv och förvirrade beteende utan också om huruvida han använder medierna för sina egna syften och om medierna låter sig utnyttjas.

Ledare

En seger för journalistiken

19 april 2018 00:23 Anja Kuusisto

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Ledare

Korrigera rättsskyddet för asylsökande!

18 april 2018 00:39 Anja Kuusisto

”Innan lagstiftningen om asylsökandes rättsskydd förändrades 2016 var självaste HFD ute med varningens ringklocka. Grundlagsutskottet skramlade visst också, man pekade på risker med rättsskyddet. Men lagen gick igenom.”

Ledare

Fritiden gör oss till miljöbovar

17 april 2018 06:00 Pia Heikkilä

Vi kan alltså inte skylla på jobbet när vi förklarar varför familjen måste köra bil. Istället får vi se oss i spegeln: Vi gör ett aktivt val när vi skapar behov av att köra bil. 75 procent av bilresorna i Åboregionen består av resor relaterade till fritid, till att uträtta ärenden eller till att handla.

Ingen Bild
Ledare

Fenomenet S:t Karins

14 april 2018 00:01 Tom Simola

S:t Karins växer. Staden har lyckats skapa moderna lösningar och mår relativt bra. Varför utnyttjar man inte den potential som en växande skara svenskspråkiga invånare innebär?

Ledare

Ulvar i fårakläder

13 april 2018 04:00 Dan Lolax

Vargdebatten är ett bra exempel på när det är viktigt att betona kunskap, inte rädslor. Inte för att rädslorna alltid är obefogade, utan för att med dem följer mycket annat. Dessutom tenderar de att inte förändras med omständigheterna.

Ledare

Gå vilse, gå vidare

12 april 2018 04:02 Dan Lolax

ÅU:s rapportering om Åbo Akademis könsneutrala toaletter och fester med stereotyp symbolik är inte klickbete. Rapporteringen är motiverad, och av flera skäl än att det handlar om samtalsämnen som engagerar.

Ledare

2300 euro räcker inte

11 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 1 kommentar

Först vintern 2018 är tiden mogen för barnträdgårdslärarna att lyfta sin knutna näven ur fickan. Duktiga flickor som bitit ihop och lett vänligt mot föräldrarna i tamburen på morgnarna drar nu ut på demonstration.

1 20 21 22 23 24 40