Opinion

Jakt(turism)ens framtid

23 maj 2018 06:00 ÅU

Jaktturismen i Europa uppskattas omsätta över två miljarder euro. Då denna näringsgren växer och får nya former – också hos oss – är det viktigt att föra en debatt om både viltvård och etik.

Ledare

Ett osannolikt försvarsgille

22 maj 2018 00:25 Anja Kuusisto

Reaktionerna mot försvarsminister Jussi Niinistös sparförslag för försvarsmakten, att temporärt stänga försvaret för kvinnor, är kategoriskt negativa. Tydligen ville Niinistö främst provocera. Även vi går i den debattfällan.

Ledare

Skärgårdsmarknad varje dag

19 maj 2018 00:01 Tom Simola 2 kommentarer

Mat i alla former är ett ständigt aktuellt ämne. Mathantverk, direktförsäljning, Reko-ringar och insekter som mat är något som man ofta kunnat läsa om. Mat och dryck, livsmedel överlag, erbjuder oändliga möjligheter.

Ledare

Digitalisera smart, Åbo

18 maj 2018 04:00 Dan Lolax

Åbo betonar digitaliseringens möjligheter eftersom utmaningar tvingar staden i den riktningen. Servicenätverket för en växande befolkning kan inte bäras av enbart mänskliga resurser. Men digitaliseringen ska inte göra dem överflödiga.

Ledare

De dolda bostäderna

17 maj 2018 06:00 ÅU

Åbo växer, långsamt. I mars hade staden 189 940 invånare, 271 fler än vid årsskiftet. Det här syns på bostadsmarknaden, där prisstegringen förutspås vara moderat – tillsvidare. Tillväxtpotential finns ändå också för gamla husbolag.

Ledare

När p-automater töms

16 maj 2018 06:00 ÅU

Parkeringspengar stals i Åbo redan på 1980-talet, sedan i början av 1990-talet, och så har vi den stora härvan som nu nystas upp. Hur många andra städer finns det där man slarvat med övervakningen av intäkter från p-automater?

Ledare

Andra inhemska från årskurs ett

15 maj 2018 00:01 Anja Kuusisto

Försöket med frivillig skolsvenska blev en av regeringens floppar. Samma regering betonar språkkunskaper och internationalisering. Är inte två nationalspråk då en rikedom? Det finns finska skolor som tänker så, till exempel i Pargas.

Ledare

Svenskan avdunstar

12 maj 2018 00:01 Tom Simola 1 kommentar

Då man varje dag använder svenska, är det inte så enkelt att upptäcka att möjligheterna att använda svenska krymper. Det finns ännu ställen där svenskan är stark, men i flera sammanhang har svenskan blivit allt mera sällsynt.

Ledare

Under Salutorgets yta

10 maj 2018 04:00 Dan Lolax

Parkeringen under Salutorget i Åbo är höljd i dunkel. Man måste trots allt lita på att den byggs. Alternativet, att det hela är ett luftslott, är för extremt. Det finns anledning att komma ihåg hur vi kom hit. De stora projekten tar inte slut.

Ledare

Kråkans nya bomaterial

9 maj 2018 06:00 ÅU

En fyrapersonersfamilj producerar sex stora sopsäckar med plastavfall på en månad, i alla fall i Helsingin Sanomats test. Frågan är hur vi kunde minska på våra plastvolymer, eller i alla fall ha bättre koll på var soporna hamnar.

1 18 19 20 21 22 40