Ledare

Korrigera rättsskyddet för asylsökande!

18 april 2018 00:39 Anja Kuusisto 0

”Innan lagstiftningen om asylsökandes rättsskydd förändrades 2016 var självaste HFD ute med varningens ringklocka. Grundlagsutskottet skramlade visst också, man pekade på risker med rättsskyddet. Men lagen gick igenom.”

Ledare

Fritiden gör oss till miljöbovar

17 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 0

Vi kan alltså inte skylla på jobbet när vi förklarar varför familjen måste köra bil. Istället får vi se oss i spegeln: Vi gör ett aktivt val när vi skapar behov av att köra bil. 75 procent av bilresorna i Åboregionen består av resor relaterade till fritid, till att uträtta ärenden eller till att handla.

Ingen Bild
Ledare

Fenomenet S:t Karins

14 april 2018 00:01 Tom Simola 0

S:t Karins växer. Staden har lyckats skapa moderna lösningar och mår relativt bra. Varför utnyttjar man inte den potential som en växande skara svenskspråkiga invånare innebär?

Ledare

Ulvar i fårakläder

13 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Vargdebatten är ett bra exempel på när det är viktigt att betona kunskap, inte rädslor. Inte för att rädslorna alltid är obefogade, utan för att med dem följer mycket annat. Dessutom tenderar de att inte förändras med omständigheterna.

Ledare

Gå vilse, gå vidare

12 april 2018 04:02 Dan Lolax 0

ÅU:s rapportering om Åbo Akademis könsneutrala toaletter och fester med stereotyp symbolik är inte klickbete. Rapporteringen är motiverad, och av flera skäl än att det handlar om samtalsämnen som engagerar.

Ledare

2300 euro räcker inte

11 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 1

Först vintern 2018 är tiden mogen för barnträdgårdslärarna att lyfta sin knutna näven ur fickan. Duktiga flickor som bitit ihop och lett vänligt mot föräldrarna i tamburen på morgnarna drar nu ut på demonstration.

Ledare

Ändra rättspraxisen för sexualbrottslingar!

10 april 2018 00:52 Anja Kuusisto 1

En 10-åring blir våldtagen av en över 20-årig man. Han döms inte för våldtäkt, utan för sexuellt utnyttjande av barn, vars straffskala är lindrigare. Ett exempel i raden, det hårresande är att vår rättspraxis ofta till och med nöjer sig med att döma sexualbrottslingar till villkorliga straff.

Ledare

Kommunala krumbukter

7 april 2018 00:01 Tom Simola 4

Åboland upplever kommunala prövningar för tillfället. Öröseminariet och äldreomsorgsyrseln på Kimitoön samt barnskyddet i Pargas har alla nått över den nationella nyhetströskeln. Vad har dessa gemensamt?

Ledare

Och så är SFP:arna tre

6 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Det är en förenkling, men också en motiverad utgångspunkt, att knyta kandidaterna Schauman, Bergqvist och Guseff till deras respektive hemorter. Men det lokala stödet bär inte ända fram.

Ledare

Barnen finns kvar, och de far illa

5 april 2018 04:41 Anja Kuusisto 0

Pargas stad har lyckats rekrytera ett proffs i branschen från Tavastehus för att leda familjeenheten. Men det finns ingen enhet kvar, just nu är Pargas en stad utan socialarbetare då alla har sagt upp sig.

1 18 19 20 21 22 37