Opinion

Sanna finländare

6 juni 2018 03:36 Anja Kuusisto

Den unga kommunalpolitikern Said Ahmed i Helsingfors berättar i MTV om det hatprat och hotelser som förföljer honom. I debatten efteråt blir tongångarna snabbt hätska, och på Twitter debatteras om vem som är finländare, vem inte. Hur ska finländare definieras?

Ledare

Likgiltigt uppkopplade

5 juni 2018 04:00 Dan Lolax

Sociala medier i händerna på unga människor resulterar i ett oförnuftigt beteende. Ibland, men inte alltid. Egoism är ett problem som inte kan förklaras med förenklingar men vars nya former ska tas på allvar.

Ledare

Frågan Soini ska ställa

1 juni 2018 04:00 Dan Lolax

Utrikesminister Timo Soini (Blå) soloåker och tar ställning i abortfrågan på ett sätt som är i strid med Finlands linje. Soini säger att hans personliga hållning inte är någon överraskning och att han agerat som privatperson. Det håller inte.

Ledare

Barnskyddet i rubrikerna

31 maj 2018 03:37 Anja Kuusisto

Vi backar till tiden innan publiciteten kring barnskyddet i Pargas växte. Vi citerar ett PM skrivet efter Regionförvaltningsverkets möte med Pargas. Vi vill berätta hur nyheter kommer till: När en kommun upprepade gånger utsätts för myndighetsövervakning finns ett allmänintresse.

Ledare

Alltid fallande regering

29 maj 2018 04:00 Dan Lolax

Grundlagsutskottets uttalande om social- och hälsovårdsreformen kan tvinga Samlingspartiet att väga ideologi mot det allmännas bästa. Också Centern kan försöka avsvära sig ansvaret för ett eventuellt debacle.

Ledare

Redan frälsta samlas

25 maj 2018 04:00 Dan Lolax

SFP:s partidag i Uleåborg lär inte bjuda på några överraskningar. Anna-Maja Henriksson fortsätter som en pragmatisk partiordförande som inte tummar på kärnfrågorna men som inte heller stänger några dörrar.

Ledare

Handla mat på rätt sätt

24 maj 2018 07:00 ÅU

Salo har visat att det går att gynna inhemska matproducenter utan att i offertdokument skriva ut ordet ”inhemsk”. Utvecklingen sker på alla plan: i statlig livsmedelsupphandling höjs också andelen inhemska livsmedel.

1 17 18 19 20 21 40