Ledare

Då Pargas möbleras om

7 juni 2018 02:19 Anja Kuusisto 0

Centrumutvecklingen är under ständig lupp i Pargas och att närsamhället engagerar är förstås bra. Men det Pargasbon bör inse är att Gamla Malmen också blev gammal en gång.

Ledare

Sanna finländare

6 juni 2018 03:36 Anja Kuusisto 0

Den unga kommunalpolitikern Said Ahmed i Helsingfors berättar i MTV om det hatprat och hotelser som förföljer honom. I debatten efteråt blir tongångarna snabbt hätska, och på Twitter debatteras om vem som är finländare, vem inte. Hur ska finländare definieras?

Ledare

Likgiltigt uppkopplade

5 juni 2018 04:00 Dan Lolax 0

Sociala medier i händerna på unga människor resulterar i ett oförnuftigt beteende. Ibland, men inte alltid. Egoism är ett problem som inte kan förklaras med förenklingar men vars nya former ska tas på allvar.

Ledare

Frågan Soini ska ställa

1 juni 2018 04:00 Dan Lolax 0

Utrikesminister Timo Soini (Blå) soloåker och tar ställning i abortfrågan på ett sätt som är i strid med Finlands linje. Soini säger att hans personliga hållning inte är någon överraskning och att han agerat som privatperson. Det håller inte.

Ledare

Barnskyddet i rubrikerna

31 maj 2018 03:37 Anja Kuusisto 0

Vi backar till tiden innan publiciteten kring barnskyddet i Pargas växte. Vi citerar ett PM skrivet efter Regionförvaltningsverkets möte med Pargas. Vi vill berätta hur nyheter kommer till: När en kommun upprepade gånger utsätts för myndighetsövervakning finns ett allmänintresse.

Ledare

Detektivjobb erbjuds: Spåra hushåll utan sopor

30 maj 2018 03:56 Anja Kuusisto 1

Finländarna håller på att bli duktiga plastsorterare, och miljömedvetenheten ökar redan i konsumtionsögonblicket. Att det samtidigt finns många som inte kan dokumentera vart deras brännbara avfall tar vägen är oförsvarbart.

Ledare

Alltid fallande regering

29 maj 2018 04:00 Dan Lolax 0

Grundlagsutskottets uttalande om social- och hälsovårdsreformen kan tvinga Samlingspartiet att väga ideologi mot det allmännas bästa. Också Centern kan försöka avsvära sig ansvaret för ett eventuellt debacle.

Ledare

Redan frälsta samlas

25 maj 2018 04:00 Dan Lolax 0

SFP:s partidag i Uleåborg lär inte bjuda på några överraskningar. Anna-Maja Henriksson fortsätter som en pragmatisk partiordförande som inte tummar på kärnfrågorna men som inte heller stänger några dörrar.

Ledare

Handla mat på rätt sätt

24 maj 2018 07:00 ÅU 0

Salo har visat att det går att gynna inhemska matproducenter utan att i offertdokument skriva ut ordet ”inhemsk”. Utvecklingen sker på alla plan: i statlig livsmedelsupphandling höjs också andelen inhemska livsmedel.

Ledare

Jakt(turism)ens framtid

23 maj 2018 06:00 ÅU 0

Jaktturismen i Europa uppskattas omsätta över två miljarder euro. Då denna näringsgren växer och får nya former – också hos oss – är det viktigt att föra en debatt om både viltvård och etik.

Ledare

Ett osannolikt försvarsgille

22 maj 2018 00:25 Anja Kuusisto 0

Reaktionerna mot försvarsminister Jussi Niinistös sparförslag för försvarsmakten, att temporärt stänga försvaret för kvinnor, är kategoriskt negativa. Tydligen ville Niinistö främst provocera. Även vi går i den debattfällan.

Ledare

Skärgårdsmarknad varje dag

19 maj 2018 00:01 Tom Simola 2

Mat i alla former är ett ständigt aktuellt ämne. Mathantverk, direktförsäljning, Reko-ringar och insekter som mat är något som man ofta kunnat läsa om. Mat och dryck, livsmedel överlag, erbjuder oändliga möjligheter.

Ledare

Digitalisera smart, Åbo

18 maj 2018 04:00 Dan Lolax 0

Åbo betonar digitaliseringens möjligheter eftersom utmaningar tvingar staden i den riktningen. Servicenätverket för en växande befolkning kan inte bäras av enbart mänskliga resurser. Men digitaliseringen ska inte göra dem överflödiga.

Ledare

De dolda bostäderna

17 maj 2018 06:00 ÅU 0

Åbo växer, långsamt. I mars hade staden 189 940 invånare, 271 fler än vid årsskiftet. Det här syns på bostadsmarknaden, där prisstegringen förutspås vara moderat – tillsvidare. Tillväxtpotential finns ändå också för gamla husbolag.

Ledare

När p-automater töms

16 maj 2018 06:00 ÅU 0

Parkeringspengar stals i Åbo redan på 1980-talet, sedan i början av 1990-talet, och så har vi den stora härvan som nu nystas upp. Hur många andra städer finns det där man slarvat med övervakningen av intäkter från p-automater?

Ledare

Andra inhemska från årskurs ett

15 maj 2018 00:01 Anja Kuusisto 0

Försöket med frivillig skolsvenska blev en av regeringens floppar. Samma regering betonar språkkunskaper och internationalisering. Är inte två nationalspråk då en rikedom? Det finns finska skolor som tänker så, till exempel i Pargas.

Ledare

Svenskan avdunstar

12 maj 2018 00:01 Tom Simola 1

Då man varje dag använder svenska, är det inte så enkelt att upptäcka att möjligheterna att använda svenska krymper. Det finns ännu ställen där svenskan är stark, men i flera sammanhang har svenskan blivit allt mera sällsynt.

Ledare

Under Salutorgets yta

10 maj 2018 04:00 Dan Lolax 0

Parkeringen under Salutorget i Åbo är höljd i dunkel. Man måste trots allt lita på att den byggs. Alternativet, att det hela är ett luftslott, är för extremt. Det finns anledning att komma ihåg hur vi kom hit. De stora projekten tar inte slut.

Ledare

Kråkans nya bomaterial

9 maj 2018 06:00 ÅU 0

En fyrapersonersfamilj producerar sex stora sopsäckar med plastavfall på en månad, i alla fall i Helsingin Sanomats test. Frågan är hur vi kunde minska på våra plastvolymer, eller i alla fall ha bättre koll på var soporna hamnar.

Ledare

Valfrihetens altare

5 maj 2018 00:01 Tom Simola 1

Nuvarande regering, som ännu har cirka ett år kvar av sin mandatperiod, har infört mantrat valfrihet. Mantrat används för att motivera så gott som alla politiska beslut. Gagnar så kallad valfrihet verkligen befolkningen i vårt land?

Ledare

Fler argument, tack

4 maj 2018 07:00 ÅU 0

Om läsår och skollov en vacker dag pusslas om, ska vi utgå från vad som är bäst för eleverna. Om detta sedan gynnar turismbranschen är det bara bra. Men utgångsläget ska vara barnen, inte marknaden.

Ledare

En pinne på turné

3 maj 2018 06:00 ÅU 0

Efter flera år i exil ska Europas största årliga skolidrottstävling återvända till Olympiastadion. Det sker möjligtvis 2020 – sannolikt 2021. Frågan inställer sig: kunde Stafettkarnevalen ordnas i Vasa och Åbo också i framtiden?

Ledare

Arbetets stora dag

1 maj 2018 07:00 ÅU 0

Det finns en växande grupp som vill jobba längre. För dem handlar det inte om att få gå i pension, utan om att få jobba längre.

Ledare

Sfp i valet och kvalet

28 april 2018 00:01 Tom Simola 0

Om ett år känner vi redan till resultatet från riksdagsvalet. Valdagen är 14 april 2019. I Egentliga Finland står vissa partier inför större förändringar än andra. Vad kommer Sfp att göra?

Ledare

Får man klaga på skolmaten?

27 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 1

Slentriangnäll på skolmaten betjänar ingen. Inte heller betjänas barnens aptit av föräldrar som gottar sig åt att kritisera det mesta som försiggår inom skolans fyra väggar. Men den som på allvar värnar om skolmaten tar fajten mot det slarvigt uppvärmda, fantasilöst hopkokade och svagt kryddade.

Ledare

Den svagaste länken

26 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Regeringen Sipiläs hårfina majoritet är senast nu ett trovärdighetsproblem. Regeringen måste hålla, inte bara tills reformerna är godkända utan till nästa val. Kaj Turunens avhopp från Blå framtid till Samlingspartiet visar att det blir svårt.

Ledare

Motiverad vaccinering

25 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Sedan mars måste social- och hälsovårdspersonal vara vaccinerad, enligt arbetsgivarens bedömning. Det här har lett till protester från arbetstagarhåll, men också till uppsägningar. Information och diskussion är lösningen.

Ledare

Tid är demokratins pris

24 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Den vilsna väljarkår som skymtar i partimätningarna månad efter månad behöver reella alternativ. Harry ”Hjallis” Harkimos rörelse kan vara ett sådant alternativ, men rörelsen är knappast så icke-ideologisk som Harkimo låter förstå.

Ledare

Kan turismen rädda skärgården?

21 april 2018 00:01 Tom Simola 0

Åbolands skärgård har avfolkats i snabb takt. För att hålla kvar livskraften lyfts turismen fram som den nya huvudnäringen i skärgården. Turismen är viktig, men kan den skapa livskraft året om?

Ledare

I väntan på svaren

20 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Terrorrättegången i Åbo väcker många frågor, inte bara om gärningsmannens motiv och förvirrade beteende utan också om huruvida han använder medierna för sina egna syften och om medierna låter sig utnyttjas.

Ledare

En seger för journalistiken

19 april 2018 00:23 Anja Kuusisto 0

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Ledare

Korrigera rättsskyddet för asylsökande!

18 april 2018 00:39 Anja Kuusisto 0

”Innan lagstiftningen om asylsökandes rättsskydd förändrades 2016 var självaste HFD ute med varningens ringklocka. Grundlagsutskottet skramlade visst också, man pekade på risker med rättsskyddet. Men lagen gick igenom.”

Ledare

Fritiden gör oss till miljöbovar

17 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 0

Vi kan alltså inte skylla på jobbet när vi förklarar varför familjen måste köra bil. Istället får vi se oss i spegeln: Vi gör ett aktivt val när vi skapar behov av att köra bil. 75 procent av bilresorna i Åboregionen består av resor relaterade till fritid, till att uträtta ärenden eller till att handla.

Ingen Bild
Ledare

Fenomenet S:t Karins

14 april 2018 00:01 Tom Simola 0

S:t Karins växer. Staden har lyckats skapa moderna lösningar och mår relativt bra. Varför utnyttjar man inte den potential som en växande skara svenskspråkiga invånare innebär?

Ledare

Ulvar i fårakläder

13 april 2018 04:00 Dan Lolax 0

Vargdebatten är ett bra exempel på när det är viktigt att betona kunskap, inte rädslor. Inte för att rädslorna alltid är obefogade, utan för att med dem följer mycket annat. Dessutom tenderar de att inte förändras med omständigheterna.

Ledare

Gå vilse, gå vidare

12 april 2018 04:02 Dan Lolax 0

ÅU:s rapportering om Åbo Akademis könsneutrala toaletter och fester med stereotyp symbolik är inte klickbete. Rapporteringen är motiverad, och av flera skäl än att det handlar om samtalsämnen som engagerar.

Ledare

2300 euro räcker inte

11 april 2018 06:00 Pia Heikkilä 1

Först vintern 2018 är tiden mogen för barnträdgårdslärarna att lyfta sin knutna näven ur fickan. Duktiga flickor som bitit ihop och lett vänligt mot föräldrarna i tamburen på morgnarna drar nu ut på demonstration.

1 9 10 11 12 13 16