Eloranta

Nationalspråk måste vårdas

10 januari 2019 05:00 ÅU 0

Finska språkets ställning är ännu stark. Finskan är majoritetsspråk i vårt land och ett av EU:s officiella språk. En växande del av kommunikationen sker dock på engelska: barn kommunicerar på engelska i online-spel, vi använder

Eloranta

Vem skulle skaffa barn?

24 maj 2018 07:00 ÅU 0

I Finland fortsätter antalet födda barn sjunka redan för sjunde året i rad. Antalet barn i familjer minskar och andelen familjer helt utan barn ökar. Majoriteten av de barnlösa familjerna skulle emellertid enligt studierna ha

1 2