Ingen Bild
Insändare & debatt

Försenade nyårshälsningar till bankerna

13 januari 2018 06:00 ÅU

Tyvärr har bankerna glömt bort sin ursprungliga uppgift, att låna in och låna ut pengar samt se till att alla får en god service, skriver Kurt Kronehag.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rösta mot domänförlust

13 januari 2018 05:00 ÅU

Varje val i Finland borde vara en manifestation för fortsatt tvåspråkighet, och den manifestationen måste vi själva stå för, skriver Henrica Bargum.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mia Bäcks Gudssyn

11 januari 2018 04:30 ÅU

Jag förstår inte varför allt idag plötsligt måste vara så könsneutralt, skriver Yngve Lindqvist.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Aktias svar till insändaren i ÅU 6.1.2018

10 januari 2018 04:00 ÅU

”Aktia vill först och främst beklaga att vårt kundmeddelande, där vi upplyst kunderna om kategoriseringen, upplevts kränkande”, skriver Aktias vice vd Merja Sergelius.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vilken europeisk trend?

6 januari 2018 04:30 Dan Lolax

Om/då Åbo centrum genom få parkeringsplatser görs svåråtkomligt för bilister, kommer de perifera marketarna att dominera ännu mera än de gör i dag, förutspår Jarl Ahlbeck.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tack, Aktia!

6 januari 2018 04:00 Dan Lolax

Detta anser jag vara snudd på kränkning av mänskliga rättigheter, skriver Kim Rancken efter att ha fått ett brev från banken.

1 48 49 50 51 52 64