Ingen Bild
Insändare & debatt

Rött kött och bilkörning

18 maj 2019 04:22 ÅU 0

Jubileumsfonden Sitra, vars verksamhet finansieras av oss skattebetalare, uppmanar oss i sin senaste rapport att sluta äta rött kött och sluta köra fossilbränsledrivna bilar för att Finland ska hålla sitt löfte att bidra till en

Ingen Bild
Insändare & debatt

Många frågetecken kring tandvården i Dalsbruk

17 maj 2019 04:21 ÅU 0

I Finland föds det för tillfället få antal barn, och vår befolkning blir allt äldre, ävenså på Kimitoön. Vi har inte tillräckligt med barn som kan trygga vår framtid, tyvärr. Klimatet i vår värld är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Klimatfrågan kräver samarbete

16 maj 2019 04:57 ÅU 0

Valet till EU-parlamentet den 26 maj är synnerligen viktigt. Det parlament som nu väljs ställs inför många akuta problem vars lösning kräver såväl gedigen kunskap som samarbetsförmåga. Till de viktigaste frågorna att ta itu med

Ingen Bild
Insändare & debatt

Snusförbudet måste bort

16 maj 2019 04:16 ÅU 5

EU är som allra bäst när vi samarbetar kring stora, gränsöverskridande problem. Tyvärr ser vi allt för ofta ett EU som detaljreglerar och blandar sig i frågor som vi faktiskt kan hantera bättre själva. EU:s

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rinki borde vara med i ekokraftverket

16 maj 2019 04:09 ÅU 0

I början av maj blev det klart att ett ekokraftverk ska byggas i Salo och projektet har redan startat högtidligt genom att grundstenen murats med bland annat inbjudna ”högheter” från regionen. Enligt ÅU ska 360

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

15 maj 2019 04:47 ÅU 0

Den svenska skolan är i kris. I artikel efter artikel basuneras det tragiska budskapet ut (bl.a. VBL 12.5.2019). Segregeringen ökar, lärare flyr fältet och grundskolan i Sverige utarmas. Larmrapporterna om utbildningen i vårt västra grannland

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vad Finland och Europa behöver är inte mindre utan mer EU

15 maj 2019 04:46 ÅU 0

EU är idag mycket mer än en gemensam marknad, flagga och valuta. Erasmus-programmet som inleddes redan 1987 är ett bra exempel på hur EU lyckats med gränsöverskridande samarbete inom utbildning, idrott och kultur. Hittills har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta äta animalier på dagen för biologisk mångfald

15 maj 2019 04:37 ÅU 0

FN har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald. En miljon arter hotas av utrotning, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Här kommer ett busenkelt miljötips till alla i Åbo: Börja

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ida Schauman blir en stark röst för hela Finland

15 maj 2019 04:36 ÅU 0

Svenska folkpartiet i Åbo ställer sig enhälligt bakom Ida Schauman i EU-valet. Det beslöt styrelsen på sitt möte 6.5.2019. EU ska enligt SFP vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd och rättvisa inom Europa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa e’ vi allihopa

15 maj 2019 04:28 ÅU 0

Enligt färska opinionssiffror har vi finländare aldrig varit så positiva till EU som nu. Det är mycket glädjande att en majoritet av finländarna är för EU, med tanke på att EU faktiskt är det bästa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbolands sjukhus – förtroendebrist, jo, men varför?

14 maj 2019 04:05 ÅU 0

Administrativa reformer kan inte göras enbart utgående från god vilja. Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä efterlyste utlåtanden som handlar om mer än ett sjukhus. Och det har man fått av Åbo, Pargas och Kimitoön, svar som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rösta in Nils Torvalds på nytt!

14 maj 2019 04:00 ÅU 0

EU-valet. En person med Nils Torvalds förflutna som Moskvatrogen minoritetskommunist var knappast en lämplig kandidat för en så hög post som president, och visst orsakade omdömeslösheten en megaflopp för svenska folkpartiets del. Men Nicke har

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU behöver mammorna

12 maj 2019 04:00 ÅU 0

Både Finland och resten av Europa behöver närvarande föräldrar som ger sig tid att lyssna på barnens frågor och farhågor. För att våra kommande generationer ska må bra behövs ett engagerat föräldraskap av samtliga föräldrar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nytt experiment med basinkomst behövs

11 maj 2019 04:13 ÅU 0

Påståenden om det omöjliga i att finansiera ovillkorlig basinkomst kan omedelbart kastas i soptunnan. Enligt Helsingin Sanomats gallup år 2013 förespråkade 60 procent av de tillfrågade en basinkomst, medan över 70 procent av de arbetslösa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Stora beslut väntar inom Åbopolitiken

11 maj 2019 04:00 ÅU 0

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar. Den positiva utveckling som pågår i vårt land är helt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa för alla, inte de få!

10 maj 2019 04:55 ÅU 0

Ojämlikheten ökar i Europa. Medan lönerna för medel- och arbetarklassen stagnerat eller minskat har de rika blivit rikare och den offentliga sektorn mer skuldsatt. Om trenden fortsätter väntas världens rikaste procent äga 75 procent av

Ingen Bild
Insändare & debatt

En välskött skog ökar kolsänkan

10 maj 2019 04:53 ÅU 0

De investeringar inom skogsindustrin som aviserats under senaste tid är goda nyheter och behövs för att vi ska kunna finansiera utbildning, åldringsvård, forskning, barndagvård och socialvård. I diskussioner inför val blir det lätt så att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt val i vårval

10 maj 2019 04:51 ÅU 0

Som inslag i vårbruk och villapyssel får vi välja våra representanter i Bryssel, som tillkommer oss via demokratisk rätt och vi utnyttjar den gärna på bästa sätt. Låt riksdagsvalsresultatet då få visa vägen, då vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta avhyvla de klassiska ämnena

10 maj 2019 04:44 ÅU 0

Det har gått ett år sedan dekanen vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet meddelade att lektoratet i klassisk arkeologi – det sista av sitt slag i Finland – inte kommer att tillsättas efter att nuvarande tjänsteinnehavare

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vill du ha spänning i tillvaron, flytta till skärgården

9 maj 2019 04:10 ÅU 1

POSTEN. Det är spännande att bo i skärgården. Än är det fråga om fastighetsskatter eller postutdelning, än om turlistor och förbindelsebåtsavgifter. Däremellan drar staten in de få arbetsplatser som finns, såsom militären, lotsarna, sjöbevakarna eller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Utrotningshotade djur- och växtarter

8 maj 2019 06:00 ÅU 0

I nyheterna har åter djurarter och växtarter som hotar dö ut varit på tapeten och naturskyddsorganisationerna och naturvårdande myndigheter vädrar morgonluft och ökat inflytande. Men man måste inse vilka som är de stora och oundvikliga

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags för internationell nedrustning

7 maj 2019 04:06 ÅU 0

Vår nästa regering bör göra det klart för alla att militärallianser och upprustning inte är en del av vår värdegrund. I stället bör Finland och EU göra allt för att främja fred och internationell nedrustning.

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste jobba mot faktaresistens

7 maj 2019 04:03 ÅU 0

Dagens teknologi gör det väldigt lätt för oss att snabbt hitta stöd för våra egna åsikter och för att argumentera för vår sak, speciellt via sociala medier. På sociala medier grupperar vi oss snabbt enligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi behöver ett funktionsrätt EU

7 maj 2019 04:00 ÅU 0

Ett samhälles civilisationsgrad och värderingar syns i hur människor med olika behov inkluderas. Svenska folkpartiets partiprogram har som mål för 2025 att personer med funktionsnedsättning bemöts på samma sätt som andra människor och är inkluderade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Angående skärgårdsposten

4 maj 2019 07:00 ÅU 1

Är det så illa att vi skärgårdsbor går emot samma öde som urbefolkningen på de flesta kontinenter, den börsnoterade kapitalrasen tar över och vi blir förflyttade till reservat. Kan bara önska att det blir innanför

Ingen Bild
Insändare & debatt

Framtiden för Åbolands sjukhus ?

4 maj 2019 06:00 ÅU 0

Gustaf Wickström skriver i sin insändare i ÅU den 3.5.2019 att ’’det viktigaste är att vi svenskspråkiga kan få god vård på vårt modersmål ’’. Detta kan jag hålla med om, men då det gäller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Äldres drickande – en utmaning

4 maj 2019 05:00 ÅU 0

Alkoholmissbruk bland äldre har länge varit ett rätt förteget samhällsfenomen, men under de senaste åren har diskussionen tagit fart. Alkoholkonsumtionen bland finländare som är 65 år och äldre har nämligen visat en starkt uppåtgående trend

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sjukvårdsdistriktet vill väl

3 maj 2019 05:30 ÅU 0

Dan Lolax intervjuade i ÅU (30.4.) sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä om planerna på att införliva Åbolands sjukhus med centralsjukhuset ÅUCS. Hon säger att distriktet strävar till att stärka den tvåspråkiga vården, men framhåller att man

Ingen Bild
Insändare & debatt

5,4 miljoner på finska

3 maj 2019 05:00 ÅU 0

Enligt Åbo stads strategi, som sträcker sig till 2029 (godkänd 16.4.2018 av fullmäktige) är ”Åbo stads historia unik.” ”Vårt lands ekonomiska, välfärdsmässiga och kulturella rötter ligger i Åbo. Vår historia ger oss erfarenhet och styrka

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vart är Kimitoön på väg?

1 maj 2019 04:00 ÅU 0

KIMITOÖN. Under det senaste året hade det hänt många förändringar på Kimitoön. Till en början lite fakta. Kimitoön går enligt budgeten ca tre miljoner på minus och i och med det behöver man spara så

Ingen Bild
Insändare & debatt

Forne ohoj, 26 är inte lite!

30 april 2019 04:04 ÅU 0

”Märkvärdigt hur skräcken för lite vindkraft påverkar folks tänkande.” skriver Ingmar Forne (24.4.2019) där han skarpt men orätt även kritiserar Esko Salmelas insändare (17.4 ), som kritiskt granskade de tyska vindkraftsaktörernas ekonomi. Det tycks ha

Ingen Bild
Insändare & debatt

Äventyra inte matproduktionen!

30 april 2019 04:01 ÅU 0

Resultatet i riksdagsvalet är fastställt och nu väntar riksdagsgrupperna på att regeringssonderaren ska ställa frågor för att se vilka partier som kan tänka sig att bilda nästa regering. Med beaktande av partiernas valprogram och diskussionerna

Ingen Bild
Insändare & debatt

Civilsamhället är viktigt i demokratin

27 april 2019 04:16 ÅU 0

Ingmar Forne svarar i ÅU 24.4 på min insändare som handlade om vindkraftbolaget EFE:s ekonomi. Hans insändare har rubriken ” Kommunen kan inte fråga efter byggarnas förutsättningar.” Forne har rätt, men han har läst slarvigt.

Ingen Bild
Insändare & debatt

#Klimatval efterlyses

24 april 2019 04:32 ÅU 0

Kommer ni ihåg #klimatval? Jo, det var ju så att riksdagsvalet skulle vara ett klimatval. Men tji fick vi. Idéer kastades runt, från beskattning av flyg och kött till förbud av bränslemotorer, bara för att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Seppo Uusitalo om svenskan i Finland

24 april 2019 04:17 ÅU 0

Du skriver i din insändare (ÅU 19.4.2019) att du är orolig att du lurat din sambo att hon får sjukvård på svenska i Åbo. Nja, delvis har du nog lurat henne, men om hon är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Trygg i trafiken på Madeira?

24 april 2019 04:15 ÅU 0

Den 17 dennes rapporterade medierna om en tragisk trafikolycka på Madeira. En turistbuss med tyska, äldre resenärer hade glidit av en högt belägen väg med påföljden att 29 personer dog och lika många skadades allvarligt.

Ingen Bild
Insändare & debatt

En fin gest

19 april 2019 07:45 ÅU 0

Det var en härligt vacker konsert i Domkyrkan på onsdagen där insamlingen gick till Notre-Dame. En otroligt fin gest och ännu otroligare att det ordnades inom 48 timmar! Stor eloge till alla som gjorde det

1 2 3 4 5 6 23