Ingen Bild
Opinion

Gott folk, på med reflex!

13 mars 2018 09:53 Dan Lolax

En person utan blänkande reflex har väjningsskyldighet för den som bär reflex eftersom personen utan blänkande reflex syns dålig i mörker, skriver Magnus Taxell.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kejsarens nya kläder 2.0

10 mars 2018 07:00 ÅU

Jag har en förståelse för att regeringsleden inte vill lyssna på oppositionen. Det jag inte har förståelse för är att man inte vill lyssna på sakkunniga, skriver Anna-Maja Henriksson.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Om anbuden på Almahemmet och Hannahemmet

10 mars 2018 06:15 ÅU

Vårt beslut om anbudsbegäran kan inte med bästa vilja reduceras till enbart en försäljning av de befintliga åldringshemmen, skriver tre gruppordföranden i Kimitoöns fullmäktige.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårdreformen glömmer svenskan

10 mars 2018 06:00 ÅU

Regeringen Sipiläs lagförslag försätter människor med olika modersmål i en ojämlik situation, skriver Sandra Bergqvist.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Man får aldrig bryta mot en regel som man inte känner till

8 mars 2018 07:00 ÅU

De senaste veckorna har man diskuterat massmediespråk på Hufvudstadsbladets insändarsidor. Det gör man med mer eller mindre jämna mellanrum och det ligger ingenting märkvärdigt i det. För visst klingar sången ”härligt på älskat modersmål” och

1 35 36 37 38 39 56