Ingen Bild
Insändare & debatt

Frivilligt och tillsammans

15 mars 2018 07:00 ÅU 0

Om samhället tog över de uppgifter som nu sköts med frivilliga krafter, skulle det kosta tiotals miljoner euro, skriver FSU:s Tomas Järvinen och Niclas Sandnabba.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gott folk, på med reflex!

13 mars 2018 09:53 Dan Lolax 0

En person utan blänkande reflex har väjningsskyldighet för den som bär reflex eftersom personen utan blänkande reflex syns dålig i mörker, skriver Magnus Taxell.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kejsarens nya kläder 2.0

10 mars 2018 07:00 ÅU 0

Jag har en förståelse för att regeringsleden inte vill lyssna på oppositionen. Det jag inte har förståelse för är att man inte vill lyssna på sakkunniga, skriver Anna-Maja Henriksson.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Om anbuden på Almahemmet och Hannahemmet

10 mars 2018 06:15 ÅU 0

Vårt beslut om anbudsbegäran kan inte med bästa vilja reduceras till enbart en försäljning av de befintliga åldringshemmen, skriver tre gruppordföranden i Kimitoöns fullmäktige.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårdreformen glömmer svenskan

10 mars 2018 06:00 ÅU 0

Regeringen Sipiläs lagförslag försätter människor med olika modersmål i en ojämlik situation, skriver Sandra Bergqvist.

1 29 30 31 32 33 50