Ingen Bild
Insändare & debatt

Kommunen rör sig som ett fartyg där ingen står vid rodret

8 mars 2019 05:00 ÅU

Den 23.2.2019 rapporterar Uusi Suomi om inrikesminister Mykkänens syn på Sannfinnländarnas valprogram inför valet. ”Jussi Halla-Aho borde vara Finlands viljestarkaste klimatpolitiker”, säger rubriken. Å ena sidan kan man förstå behovet av att förbereda sig på

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Jämställdhet ska inte bara för syns skull införas som en vacker skrivning i ett sent skede i regeringsprogrammet för att det hör till”

6 mars 2019 04:45 ÅU

Den offentliga sektorn är kvinnodominerad och därför har konkurrenskraftspaketets nedskärning av semesterpenningen för offentligt anställda haft en större inverkan på kvinnors personliga inkomst än på mäns. Indexnedskärningar och indexfrysningar av garantipensionen, arbetsmarknadsstödet och barnbidraget har

Ingen Bild
Insändare & debatt

En konsult ut, den andra konsulten in

5 mars 2019 04:00 ÅU

KIMITOÖN. Det verkar som det viktigaste inom Kimitoöns kommun är att anställa konsulter som gör arbetet för tjänstemännen och tar ansvaret för fullmäktige ledamöterna. Den ena konsulten hinner knappt lämna rapporten innan den andras avtal

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kimitoön saknar en vision för omsorgen

2 mars 2019 06:30 ÅU 4 kommentarer

Eftersom Ghita Edmark inte reagerade på något annat i min insändare än att jag tycker att konsulter är okej, tänkte jag nu här kort skriva ned vad jag anser. Kommunen saknar en vision för omsorgen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Därför är Åsa Gustafsson vår riksdagsvalskandidat

2 mars 2019 06:00 ÅU

Riksdagsvalet närmar sig och vi kan i olika medier ta del av kandidaternas vallöften. Vi som känner Åsa Gustafssons vet att hon fokuserar på saker hon även tidigare har arbetat för och som idag är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Hårt arbete återstår för att Pargasleden ska bli verklighet

1 mars 2019 06:00 ÅU

S:t Karins västra omfartsled, den så kallade Pargasleden, är en av de viktigaste trafiksatsningarna för Pargas och skärgården under nästa regeringsperiod. Pargasleden är inget nytt påfund inför det stundande riksdagsvalet, utan en konkret plan som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Kimitoön, konsulternas ö!

28 februari 2019 04:00 ÅU

I Åbo Underrättelser den 25.2.2019 kan man läsa i artikeln ” Pihlajalinna ser över Kimitoöns läkarmottagning” att Kimitoöns kommun anlitar igen en konsult. Jag anser att det är helt ok att anlita konsulter, men då

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi behöver en krisplan för färjetrafiken!

26 februari 2019 04:00 ÅU

 I torsdags avslutades det dygnslånga trafikuppehållet vid Keistiöfärjan i Iniö och i höstas stod Vånofärjan i nästan två dygn. Under dessa tidsperioder har trafiken till och från öarna varit totalt avskuren. Det här vittnar om

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varför måste Caruna skicka så många brev?

23 februari 2019 04:24 ÅU

Nog tycker jag ”synd” om investeringsbolagen First State Investments med huvudkontoret i Australien och Omers Infrastructure med huvudkontoret i Kanada. Vartdera bolaget äger 40 procent av Caruna, resten äger två finländska pensionsförsäkringsbolag, som alltså har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Östersjön är lokalt syrgasfri

23 februari 2019 04:06 ÅU

Det är mycket vanligt att man talar om att Östersjön är syrefri och livlös på stora områden och i stora volymer. Det brukar inte missförstås, men det korrekta vore att använda ordet syrgasfri (anaerob). Det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bristen på vårdpersonal är en tickande bomb

21 februari 2019 04:00 ÅU

VÅRDSEKTORN. Länge har politiker både på riksplan och inom kommunerna gjort upp direktiv utan konsekvensbedömning eller uppföljning av hur direktiven påverkat vårt vårdsystem. Insatta personers varningar har dessvärre inte fått gehör. I dag är katastrofen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rysk ström till finska elbilar

21 februari 2019 04:00 ÅU

ELBILAR. ”Elbilar skapar ingen elbrist i Finland” skriver Åbo Underrättelser (19.2.). Men att vi är beroende av elimport från Ryssland och Sverige måste väl ändå anses som att vi redan har elbrist. Sverige ska snart

Ingen Bild
Insändare & debatt

Barnskötare är guld värda — deras kompetens bör tas tillvara

20 februari 2019 04:16 ÅU

Carola Friberg och Johanna Mannström lyfter på ett uppbyggande sätt fram behovet av lärare inom småbarnspedagogiken i sin insändare (ÅU 16.2.). De betonar betydelsen av en kvalitativ småbarnspedagogik och uppmärksammar behovet av ökat antal studieplatser

Ingen Bild
Insändare & debatt

Starka baskunskaper ska toppa den utbildningspolitiska agendan

20 februari 2019 04:00 ÅU

UNDERVISNING. Den bästa grundskolan i världen har länge varit finländarnas stolthet och dess allmänna hemlighet, världens bästa lärare och undervisning, har väckt uppmärksamhet bland människor från världens alla hörn. Under den gångna valperioden har skolsystemet

Ingen Bild
Insändare & debatt

Invånarmötet på Kimitoön hade många vittnen

19 februari 2019 04:00 ÅU

Kalevi Sorsa lär i tiden ha sagt, att då man talar med Paavo Väyrynen, så bör man se till att man antingen har gott om vittnen, eller att man bandar samtalet. Efter min senaste insändare

Ingen Bild
Insändare & debatt

Därför Barbara Heinonen!

16 februari 2019 04:01 ÅU

Åboland har alltid haft minst en företrädare i riksdagen. Så gott som alla har tagit plats i landets regering och haft poster som ledare för svenska riksdagsgruppen och hela Sfp. Sfp har haft riksdagsledamöter från

Ingen Bild
Insändare & debatt

Småbarnspedagogiken skapar välfärd

16 februari 2019 04:00 ÅU

Barnträdgårdslärarförbundet (BTLF) fyller i år 100 år. BTLF arbetar för ökad uppskattning för lärare inom småbarnspedagogik, för själva småbarnspedagogiken och för barnens rättigheter. Småbarnspedagogiken utvecklas nu med fart. Den färska lagen om småbarnspedagogik och den

Ingen Bild
Insändare & debatt

Små undervisningsgrupper är barnets bästa

16 februari 2019 04:00 ÅU

Nicke Wulff skrev om Åbos aktuella, politiska frågor (ÅU 9.2). Man måste fortsätta diskussionen genom att citera SFP:s enda yttrande i förra fullmäktigemötet i Åbo (översättningen är min egen): ”…klasstorlek i sig är ett väldigt,

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bergbanan – många kockar men ingen chef?

15 februari 2019 06:41 ÅU 1 kommentar

Man kan diskutera om bergbanan på Kakolaberget är ful eller vacker, DDR-mässig eller en avantgardistisk spjutspets. Men varför använda en visioneringsbild för att locka fram beslut om man är på det klara med att verkligheten

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbo behöver en ny konsertsal snabbt

15 februari 2019 06:00 ÅU

När Åbo konserthus stod färdigt var byggnaden – med en sal avsedd för specifikt orkesterkonserter – det första utrymmet i sitt slag i Finland. Konsertverksamheten i Åbo har enträget upprätthållits och i många hänseenden har

Ingen Bild
Insändare & debatt

På fredagen är det klimatet som gäller

14 februari 2019 07:21 ÅU

Den 15 februari kommer tiotusentals människor runt om i världen att demonstrera mot klimatförändringen och kräva snabba åtgärder för att förhindra förstörandet av jordklotet och den förutsebara klimatkatastrofen. Enligt forskare finns det en lång rad

Ingen Bild
Insändare & debatt

Boendeservicen bör anpassas till servicebehovet

14 februari 2019 06:36 ÅU

Personalstyrkan bör anpassas till servicebehovet. Att enbart utgå från antalet klienter och anpassa personalen enligt det, tar inte hänsyn till det aktuella servicebehovet. Enligt nu gällande statuter ska för varje person, klient, inom boendeservicen uppgöras

Ingen Bild
Insändare & debatt

Plan C för spårtrafiken i Västnyland

13 februari 2019 06:00 ÅU

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan i Åbo saknas ofta i stadsbilden

13 februari 2019 04:00 ÅU

Föreningen Turun Seudun Työttömät (TST ry) håller liv i svenska språket i Åbo, då man ordnar diskussionsforumet ”Ruotsin keskustelukerho” en gång i veckan. Diskussionsklubben samlas onsdagar klockan 12 till 13 i sin fastighet på Kanslersvägen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Om konsulter och interna hyror på Kimitoön

12 februari 2019 04:00 ÅU

Kommundirektör Anneli Pahta höll ett riktigt brandtal om de interna hyrorna i kommunen, på diskussionen som anordnades 6.2.2019. De interna hyrorna är uträknade av en konsult (hur annars?) från Maakuntien Tilakeskus, så de är säkert

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskfinland står inför två ledarval

12 februari 2019 04:00 ÅU

Två av Svenskfinlands viktigaste organisationer skall välja nya ledare i mars. Att Borgå stift ska välja ny biskop har varit rätt synligt. Däremot har valet av ny rektor vid Åbo Akademi (ÅA) hittills gått rätt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Funderingar om vägbelysningen på byavägar

9 februari 2019 10:48 ÅU

I fredagens ÅU kunde vi läsa att staden på vissa områden inte byter ut gamla söndriga kvicksilverlampor mot nya. Kvicksilverlampor har en väldigt lång livslängd så det vore ju möjligt att ta till vara fungerande

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Samarbete ger resultat, inte oförberedda utspel”

9 februari 2019 10:44 ÅU

Att göra politik, på lokal- eller riksnivå handlar om samarbete, diskussioner och kompromisser. Under flera år hade vi i Åbo något som ofta kallades för ett Åbo-avtal där grupperna i början av perioden tillsammans bestämde

Ingen Bild
Insändare & debatt

VF:s Jaakko Lindfors: Åbos samlingspartistiska politik måste ändras

8 februari 2019 07:00 ÅU

Dan Lolax skrev (ÅU 2.2.2019) om aktuella politiska kamper kring senaste fullmäktigemötet i Åbo. Det är viktigt att man öppet diskuterar fullmäktige- och kabinettspolitikens gömda sidor. Vänsterförbundet värdesätter högt både långsiktiga förhandlingar och hetsiga debatter

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP i Åbo: Äldre ska kunna känna sig trygga

7 februari 2019 07:45 ÅU

SFP i Åbo vill att det ska vara en självklarhet att våra äldre ska känna sig trygga oavsett om de bor hemma eller på serviceboenden. Vi anser att kvaliteten och personalstyrkan borde ses över vid

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varför väcker en del djur så mycket hat?

7 februari 2019 07:30 ÅU

Varför får en del djur enligt jaktlagen och Jord- och skogsbruksministeriet behandlas ännu sämre än andra? Hur är det möjligt att jaktlagen kan vara motstridig med djurskydds- och naturskyddslagen? Har något annat däggdjur någonsin lyckat

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tack för vänlig inställning i snökaos

7 februari 2019 07:15 ÅU

Alla vi fastighetsskötare har nog minsann fått kämpa med snöskottning denna vinter. I takt med att snövallarna har vuxit, så har snöjobbet blivit allt tyngre och tyngre. När jag idag läste en artikel i ÅU

Ingen Bild
Insändare & debatt

Glöm gosiga möten – anmärkningar och överklaganden gäller

7 februari 2019 07:00 ÅU

Saara Ilvessalo – stadsfullmäktigeledamot för De Gröna och ordförande i stadsmiljönämnden (som handhar stadsplaneärenden) – ritade upp fina visioner för beslutsfattandet i stadsplanefrågor i ÅU 31.1.2019. Hon betonade vikten och betydelsen av att invånarna får

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åldringsvård i vinstsyfte är vanskligt

6 februari 2019 04:24 ÅU

En rekommendation är en rekommendation och följs sällan, vilket nu är bevisat också gällande dimensioneringen av antalet vårdare i serviceboenden. Till all lycka finns det också exempel på servicehem där vårdpersonalen är tillräcklig, såsom i

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Vård ska drivas utan vinstkrav”

6 februari 2019 04:00 ÅU

VÅRDEN. Jarl Ahlbäck kommenterar i ÅU 31.1.2019 gällande äldrevård att små kommuner inte har råd att bedriva en sådan vård man skulle vilja. Jag håller helt med om att en social-och hälsvårdsreform behövs. I dag

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Finlands satsningar på äldreomsorgen måste ökas”

6 februari 2019 04:00 ÅU

Enligt den så kallade äldreomsorgslagen från 2013 ska den äldre befolkningen få högkvalitativa social- och hälsovårdstjänster. Ansvaret för att ordna dem ligger på kommunen. Enligt forskare vid Finlands Akademi har lagen inte nått upp till

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Sluta göra pengar på åldringar”

5 februari 2019 04:01 ÅU

Äldreomsorg.Under de senaste dagarna har det diskuterats mycket om äldreomsorg och privata vårdhems verksamhet. Vårdarna inom hemvården är utmattade, det har reserverats för lite tid för besöken och spökvårdare förekommer på flera vårdhem. Den finska

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Det finns ljus i mörkret?”

5 februari 2019 04:01 ÅU

ÄLDREOMSORG. I ÅU den 1.2. finns en intervju med föreståndaren Henriette Schmidt-Fjäder vid Lilla Ro-hemmet i Pargas. Det är en artikel som gör mig glad och skänker lite hopp i hela den dystra situation som

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Vår hälsa är ingen handelsvara”

5 februari 2019 04:00 ÅU

VÅRDEN. Privatiseringen av hälsovården är rena vilda västern. Hälsovårdsjättarna gör miljonvinster då de skummar grädden av kakan genom att skinna patienter och anställda. Vårdjättarna undviker att betala skatt genom invecklade räntearrangemang och kopplingar till skatteparadisen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Små kommuner i glesbygden klarar inte av de äldre

31 januari 2019 04:38 ÅU

”Se till att vård- och landskapsreformen tar time-out”, skriver Jerker Björkqvist i en i övrigt bra insändare (ÅU 30.1.). Men problemet med vårdfirmorna har att göra med att små kommuner där ungdomen flyttat bort och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags att tala om hur vården mår

31 januari 2019 04:17 ÅU

Under de senaste dagarna har vi fått ta del av hur stora vårdbolag optimerar sin vinst på bekostnad av de äldres välmående. Systematiskt fusk med turlistor, underbemanning och vanvård har satts i system för att

Ingen Bild
Insändare & debatt

ÅU:s linje

29 januari 2019 04:02 ÅU

Flera har undrat varför mina svar inte alls citerades i lördagens “reportage” om ÅU:s frågor till Kimitoöns fullmäktigemedlemmar i denna tidning. Orsaken vet jag inte men gissar på följande: mina svar passade inte syftet med

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skillnaden mellan Pargas och Kimitoön

25 januari 2019 04:36 ÅU 1 kommentar

Då personal inom social- och hälsovården säger upp sig i Pargas stad utreder man orsakerna och funderar på ledarskap och trivselfaktorer. Då Kimitoöns kommuns omsorgschef och socialchef säger upp sig, ser man det i kommunen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Världens bästa skola behöver också annat än pengar

25 januari 2019 04:34 ÅU

I samma takt som valfebern stiger på fältet, så höjs också rösterna för mer pengar till den grundläggande utbildningen. Det är inte bara kandidater som talar om mer pengar utan självklart också olika intresseorganisationer som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Invånarinitiativ vill rädda Barkplanen

25 januari 2019 04:08 ÅU

Av den synnerligen aktuella ledaren i ÅU (24.1.2019) gällande planer på intensivt byggande i centrum av Åbo och härvid även på Barkplanen framgår det att verksamheten redan mött kritik och skapat medborgarinitiativ. Som information om

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tankar om Attendo – skyll inte på beslutsfattarna

25 januari 2019 04:02 ÅU

Alex Gullichsen som är försäljningschef på Attendo är besviken på Kimitoöns kommun och dess beslutsfattare för att de inte har fattat snabbare beslut (ÅU 12.1.2019). Jag undrar: Vem har bett att ni ska komma hit

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärp upphandlingen av mammalådan!

22 januari 2019 04:06 ÅU

Tummen ned för upphandlingen av mammalådan (ÅU 16.1.2019), eller snarare underlaget och kravspecifikationen för den. Det är helt sanslöst att Finland inte har förstått vilken fantastisk och unik social förmån man har uppfunnit för alla

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pensionärernas och statens Ekonomi

22 januari 2019 04:04 ÅU

Jag skriver ekonomi med stor bokstav i rubriken eftersom den är så viktig för både pensionärer och staten, och går hand i hand! Min inspiration fick jag av den utmärkta insändaren (ÅU 19.1.2019) av Jaakko

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bilar besiktigas bättre än pensionärer

19 januari 2019 04:22 ÅU

Påståendet i rubriken – bilar besiktigas bättre än pensionärer – är tyvärr inte helt ogrundat. Vi behöver satsningar på friskvård. Det råder en stor enighet om, att friskvård främjar äldre personers förutsättningar att bo hemma.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pensionärernas situation måste förbättras

19 januari 2019 04:15 ÅU

Sipiläs regering tvingar allt fler pensionärer in i fattigdom. Pensionerna släpar efter löneutvecklingen mer och mer. Ekonomin växer men frukterna av tillväxten fördelas alltmer ojämlikt. Så här får det inte fortsätta. Sipiläs regering har systematiskt

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Ett plus ett är två, inte 0,5 eller tre”

19 januari 2019 04:12 ÅU

Kostnadskalkyler som inte håller i samband med byggprojekt, börjar bli irriterande i Åbo. Samarbetet i planeringsstadiet och byggandsstadiet fungerar inte. Planeringen kostar, byggandet kostar också. Det verkar som om stadens ledning inte insett att det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vägunderhållet i Kärra är dåligt

18 januari 2019 04:27 ÅU 1 kommentar

Jag har bott i Kärra i femtio år, men aldrig har vägarna varit så dåligt skötta. De är lika dåliga sommar som vinter. Det verkar som Destia bara har en uppgift: att spara pengar. När

Ingen Bild
Insändare & debatt

Populismens grogrund

16 januari 2019 06:00 ÅU

När den ekonomiska otryggheten ökar och allmänbildningen sjunker, sår man grogrunden för populismen, nazismen och andra totalitära ideologier i samhället. Så som utvecklingen ser ut idag så är vi på väg in i en mörk

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi borde skala bort, reparera och använda det vi redan har

15 januari 2019 04:57 ÅU

Precis som Jarl Ahlbeck skriver (ÅU 12.1.2019) är plastproblematiken komplex. Därför kommer både sommarens utställning ”Plast i havet” i Korpoström och kampanjen ”Plastfri skärgård” att satsa på upplysning. Bland annat ska vårens Forum för skärgårdsforskning,

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Plast ska antingen återvinnas eller förbrännas till energi”

12 januari 2019 04:49 ÅU

Kampanjen ”plastfri skärgård” (ÅU 11.1.2019) vill få skolor, elever, föreningar och företag att anti-plastjobba. Jag önskar kampanjen lycka till och hoppas att den hjälper till att minska onödig förbrukningen av engångsmaterial, och framför allt förhindra

Ingen Bild
Insändare & debatt

Att skära i forskning är som att skjuta sig själv i foten

12 januari 2019 04:27 ÅU

Finland kommer aldrig att konkurrera med låga löner, utan kunskapen är vårt starkaste kort. Trots det har den nuvarande regeringen gjort rekordhöga nedskärningar i forskning och utbildning. På kort tid har investeringarna i forskning och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Väl unnat, Stina och Stig Eggert!

11 januari 2019 07:30 ÅU

Kimitonejdens lås uppfyller mångas behov och det är med med beklagan jag läser i ÅU den 9 januari att Stina och Stig Eggert går på pension – men det är dem väl unnat. Hedda Kainz

Ingen Bild
Insändare & debatt

Biblioteken i Åbo gör rätt också med avsikt!

9 januari 2019 04:00 ÅU

Jag är visserligen anställd av Åbo stadsbibliotek, men då jag tar avstamp i Stefan Holmströms ledare ”Biblioteken i Åbo gör något rätt – men vet någon exakt vad?” (ÅU 21.12) gör jag det mer som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Toppen med svenskspråkig närvårdarutbildning i Åbo

3 januari 2019 05:02 ÅU

UTBILDNING. Åbo yrkesinstitut och Axxell startar tillsammans en ny närvårdarutbildning på svenska i Åbo i höst. Utbildningen är tänkt för både ungdomar och vuxna och har plats för 24 studerande. Svensktalande närvårdare behövs på många

1 2 3 4 5 8