Ingen Bild
Insändare & debatt

Den sociala nödens hårda bud

28 februari 2018 06:00 Dan Lolax 0

Bland annat sjuka pensionärer har inte råd att av 491 euro betala hemkörd mat av kommunen som kostar kring 300 euro. De blir undernärda och borde ges omedelbar hjälp, skriver Bo Holmberg.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Utbildning i strategin för Pargas stad

27 februari 2018 06:30 ÅU 0

Pargas kunde också vara staden som tar steget ut och söker om tillstånd för försöksverksamhet för att definiera och utveckla tvåspråkig utbildning, skriver Tomas Björkroth.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Stadsdel utan livsmedelsaffär

24 februari 2018 08:30 ÅU 0

Hamnområdet, terminalområdet och området runt nämnda vägar är ganska tyst och dött, skriver Magnus Taxell.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan är ingen självklarhet

20 februari 2018 08:30 ÅU 0

Vi behöver personer som vågar stå upp för vårt modersmål, också då det skulle vara lättare att vara tyst, skriver SFP:s Ida Schauman.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Hen och Gud

15 februari 2018 08:30 ÅU 0

Gud är så stor, att Han inte har något kön sägs det. Men Bibeln talar mera om Guds helighet än om Guds storhet, skriver Roland Andrén.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Migri, xenofobins fånge?

13 februari 2018 08:00 ÅU 0

En tragisk händelse förenad med illamående och skam spelas upp för oss, skriver Rolf Nylund.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags för en mer klimatvänlig regeringspolitik!

10 februari 2018 06:00 ÅU 0

Finländarna vill att vi prioriterar åtgärder mot klimatförändringen, och det är något som måste synas i beslutsfattandet, skriver John Eriksson och Simon Granroth (Svensk Ungdom).

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbo behöver ett nytt konserthus

1 februari 2018 08:00 ÅU 0

Frågorna får nog svar och problemen en lösning. Nu är det dags att skrida till verket, skriver Musikaliska Sällskapet i Åbo.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Matgäster

27 januari 2018 09:00 ÅU 0

Vid vårt fiktiva fyra personers matbord sitter numera förutom vi själva, två sälar, en Östersjövikare samt åtminstone fyra skarvar, skriver Paavo Paju.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lägg partiboken åt sidan

25 januari 2018 05:00 Dan Lolax 0

Rösta på SFP eller Gröna i första omgången. Rösta på Gröna i andra omgången, om det blir någon, skriver Patrick Nylund.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags att satsa på turismen

25 januari 2018 04:30 Dan Lolax 0

En ökad turism skulle gynna regionen i form av flera arbetsplatser och nya affärsmöjligheter, skriver Ida Schauman, SFP.

Ingen Bild
Insändare & debatt

En lekfull stad

24 januari 2018 04:00 Dan Lolax 0

I stället för att Åbo förstör sin unika havsstrand och sina Natura- och naturskyddsområden så gör vi av Uittamostrandområdet ett uterum för Åboborna, skriver Outi Ruohola.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mod att ändra gamla traditioner

23 januari 2018 06:00 ÅU 0

Tänk om Kimitoön kunde profilera sig som en hälsosam kommun, visa att alkoholen inte behöver finnas med i alla sammanhang? frågar Maria Sten.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Inte raketvetenskap

23 januari 2018 05:30 ÅU 0

Står gällande lagstiftning igen där som en mental Berlinmur? frågar Stefan Wallin.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Den som inte vill arbeta

19 januari 2018 05:30 ÅU 0

Antagligen har de styrande ingen insyn i utvecklingen bland vanligt folk eller en uppfattning om polariseringens följder, skriver Åbo socialdemokraters Gustav Wickström och Tomi Kontkanen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lägerskolan tillbaka i Pargas budget

18 januari 2018 06:00 ÅU 0

Lägerskolan stärker både självkänslan och samhörigheten hos eleverna men fördjupar också elevernas kunskap om den unika skärgård vi bor i, skriver tre SFP:are från Pargas.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tag ställning i valet!

17 januari 2018 06:30 ÅU 0

Det här valet är ett utmärkt tillfälle att ta ställning, skriver Niklas Guseff.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Det stormar i Kimitoöns vinglas

16 januari 2018 07:30 ÅU 0

Tydliga regler utgör grunden för den öppenhet som även omnämns i Kimitoöns kommunstrategi, skriver Janne Salonen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Den fjärde statsmakten

16 januari 2018 07:00 ÅU 1

Hur stor är den fjärde statsmaktens makt egentligen, frågar Ola Lindholm.

1 22 23 24 25 26 28