Ingen Bild
Opinion

Rösta på Sandra

10 april 2019 05:30 ÅU

Om du inte har röstat och tänker göra det på söndagen men ännu inte riktigt bestämt dig vem du ska rösta på så låt oss ge dig ett bra förslag. Rösta på Sandra Bergqvist (nr

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags för ett funktionsrätt Finland

10 april 2019 05:15 ÅU

Ett gott liv på lika villkor. Det är vad personer med funktionsnedsättning önskar. Lika villkor betyder inte att alla behandlas lika, utan jämlikt. Att olikheter bejakas och beaktas, att service skräddarsys utgående från individuella behov.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tog forskare sig friheter i vindkraftsundersökning?

10 april 2019 05:00 ÅU

I början av år 2019 publicerade Åbo yrkeshögskola en undersökning som reder ut hur störande vindkraftsbuller är. Som resultat av undersökningen uppgavs att ”oro över vindkraftsbullrets effekter är den viktigaste faktor som förutsäger hur störande

Ingen Bild
Insändare & debatt

Är kolsänkor och miljöskatter bara undanflykter?

9 april 2019 07:15 ÅU

Är allt tal om kolsänkor bara en ursäkt för att få fortsätta använda fossila bränslen? Och är förslaget om en extra miljöskatt på flygbränsle en ursäkt ett få fortsätta flyga? Ja, såtillvida att det just

Ingen Bild
Insändare & debatt

Första kvinnan

9 april 2019 07:00 ÅU

Vi har många kvinnor som genom sin uthållighet, kunnighet och förmåga att samarbeta har visat resultat inom politiken. Ulla Achrén är en av dem. Hon var den första kvinnliga ordföranden för Svenska folkpartiet i Åbo

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskspråkig läkarlinje till Åbo

9 april 2019 06:45 ÅU

Jag är trött på den nonchalans som man får som svenskspråkig på vårdcentraler i Åbo. Vid sjukhus, hälsovården och studenthälsovården ska det finnas personal som kan kommunicera på svenska. Finlandssvenskarnas antal ökar i Åbo och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Låt spårtrafiken komma Åboborna till godo

9 april 2019 06:30 ÅU

Markus Blomquist och Anna-karin Tötterman skriver i lördagens ÅU att ”Det är dessutom ett faktum att de flesta städer i Europa som satsar på spårvägsalternativet gör det av historiska skäl”. Jag ber skribenterna vänligen redogöra

Ingen Bild
Insändare & debatt

Våld mot kvinnor i jämställdhetens mönsterland

9 april 2019 06:15 ÅU

EU:s Byrå för grundläggande rättigheter har i sina enkätundersökningar konstaterat att Finland är det land i Europa där det finns mer diskriminering på grund av etnicitet än i något annat land. I våld mot kvinnor

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vinst på bekostnad av människan borde förbjudas

9 april 2019 06:00 ÅU

Man borde förbjuda vinstdriften inom småbarnspedagogik, barnskydd, äldrevård och handikappservice. Våra barn, handikappade samt föräldrar och deras föräldrar är inte handelsvaror. Människans hälsa är inte till salu. Man borde också kriminalisera löner som underskrider de

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lite valmatematik

9 april 2019 05:45 ÅU

Läste en beräkning över hur det kan gå i vårt valdistrikt: Svenska Folkpartiets enda möjliga mandat kämpar med valförbundet Sannfinländarna-Kristdemokraternas möjliga fjärde mandat. De stora partierna, Vänsterförbundet och De gröna får lika många mandat som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Spelöga och rättvisa

9 april 2019 05:30 ÅU

Fotbollsdomare och politiker har mycket gemensamt. Det gäller att ha spelöga och full översikt över spelplanen. Man ska kunna fatta riktiga och snabba beslut som tål både videogranskning och journalisternas argusögon. Stenhård kondition och uthållighet

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rösta för livet!

9 april 2019 05:15 ÅU

Rösta! Stig upp från soffan, om du har tänkt ligga där! Erfarenheterna av hur vi svenskspråkiga har ”behandlats” i riksdag och regering under den senaste perioden är hårresande och gör, tycker jag, att vi som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Närståendevårdarna ska ha rätt till ersättning och vila

9 april 2019 05:00 ÅU

Vårt samhälle måste bli mer seniorvänligt. Vi har ett ökat behov av närståendevårdare, som behövs för att säkerställa att du tryggt ska kunna bo kvar hemma så länge du vill. Det arbete närståendevårdarna utför minskar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Privatiseringens onda cirkel

9 april 2019 04:59 ÅU

”Tiderna förändras” stod det en gång i min latinbok och det stämmer. När jag år 1983 kandiderade i riksdagsvalet för de svenska socialdemokraterna i Åboland, var arbetsmiljön en av de stora frågorna. Idag lever vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Planläggning och riksdagsval

9 april 2019 04:47 ÅU

Riksdagsvalet har aktiverat till många spännande diskussioner och inlägg på sociala medier, t.ex. Facebook är ett mycket bra debattforum och många goda tankar och idéer kan uppstå, som traditionella medier sedan tacksamt ofta plockar upp

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP i Åbo vill utveckla kollektivtrafiken

6 april 2019 04:54 ÅU

Beslutsfattare i Åbo står inför ett stort beslut om utvecklingen av kollektivtrafiken i vår stad. Vi vill framhålla att SFP i Åbo ställer sig bakom visionen om att Åbo ska utvecklas till en attraktiv stad

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fastighetsskatten i skärgården är oskälig

6 april 2019 04:45 ÅU

Enligt nuvarande regler skall för skogsmark, åkermark och impediment ej erläggas fastighetsskatt ifall områdena hör till en gårdsbruksenhet. Detta betyder att man inte behöver betala fastighetsskatt för impediment om man idkar jord- och skogsbruk, alternativt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Frivilliga krafter i fokus

6 april 2019 04:14 ÅU

Vi hör till den stora skaran av finländare som är engagerade i olika frivilliga verksamheter. I Finland är föreningsverksamhet avgörande för många olika slag av service i glesbygd, inte enbart för fritidsverksamhet eller hobbyn, utan

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP nära dig i en bubbla

5 april 2019 04:43 ÅU 1 kommentar

SFP:s valslogan ”Nära Dig” gäller inte i Kimitoön med undantag för Nordanå-Lövböle där vindkraftverken är endast 800 meter från bosättningen. De senaste tio åren har invånarna varit missnöjda med många beslut och därför med bl.a.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Också svenska elever i Åbo får psykiatrisk hjälp

5 april 2019 04:40 ÅU

En kommentar till ÅU:s ledare gällande placeringen av de psykiatriska sjukskötarna (ÅU 3.4.2019). Rekryteringen av en svenskspråkig psykiatrisk sjukskötare är på gång och sjukskötaren kommer att vara placerad i St: Olofsskolan/Katedralskolan. En av de tio

Ingen Bild
Insändare & debatt

Socialt kapital bakom finlandssvenskars lägre dödlighet

5 april 2019 04:19 ÅU

Sakari Suominen konstaterar i en intervju om faktorer bakom finlandssvenskars bättre hälsa (ÅU 3.4.2019) att “Finlandssvenskar är mera ett kulturellt och socialt fenomen än något annat”. Alldeles riktigt, men på socialt kapital som bakgrundsfaktor tvivlar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nordisk union ger oss muskler

5 april 2019 04:14 ÅU

Jag känner mycket starkt för en Nordisk union. Norden är i många avseenden en förebild i världen. I övriga Norden, särskilt i Sverige, är förespråkarna många och högljudda. Tyvärr är det främst Finland som legat

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varje röst räknas

5 april 2019 04:04 ÅU

SFP i Egentliga Finland har under de flesta riksdagsval i modern tid gått till val i tekniskt valförbund med ett annat parti, men inte så denna gång. Nu ställer vi upp med 17 starka, duktiga

Ingen Bild
Insändare & debatt

Entimmeståget har blivit ett mantra

4 april 2019 06:45 ÅU

Entimmeståget från Åbo till Helsingfors, eller borde man rent ut säga en-och-halvtimmeståget, har nästan blivit ett mantra hos många riksdagsvalskandidater i pågående valkampanjer. Med en drygt två miljarder euros satsning skulle man kunna förkorta resetiden

Ingen Bild
Insändare & debatt

Finland behöver en klimatminister

4 april 2019 06:30 ÅU 1 kommentar

Vi vill att klimatfrågan är en topprioritet i nästa regering. Nästa regering ska ha en klimatminister som kan se till Finland är en stark aktör i kampen mot klimatförändringen både här hemma, i EU och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Hela stiftets biskop

4 april 2019 06:15 ÅU

Borgå stift väljer biskop nästa onsdag 10.4. I detta val lägger jag min röst på direktor, teologie doktor Sixten Ekstrand. Sedan medlet av 1990-talet har jag nära följt med hans arbete. De resultat som han

Ingen Bild
Insändare & debatt

Psykisk hälsa i fokus

4 april 2019 06:00 ÅU

Enligt Föreningen för mental hälsa i Finland kostar psykisk ohälsa varje år i vårt land cirka 11 miljarder euro. Var tredje person insjuknar någon gång under sitt liv i någon mental störning. Var fjärde sjukledighet

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pargasleden och Kummelvägen för ett tillgängligare Åboland

3 april 2019 04:17 ÅU

Åboland behöver göras tillgängligare och lättare att nå. Vi bör satsa alla ansträngningar på att i första hand Pargasleden ros i hamn och färdigställs så fort som möjligt. Samtidigt behöver Rävsundsbron, Hessundsbron och Sundsbron (Skärgårdsvägsbron)

Ingen Bild
Insändare & debatt

Personalen är vårdens och utbildningens bästa resurs

3 april 2019 04:12 ÅU

De ständiga nedskärningarna inom vården och omsorgen har satt sina djupa spår. Allt fler vårdare flyttar utomlands, byter bransch eller drabbas av psykisk ohälsa. Det är därför oroväckande att se att också undervisningspersonal i allt

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Värre fågelmördare än huskatten finns nog inte”

2 april 2019 04:27 ÅU

Esko Salmela skrev en insändare i ÅU (22.3.2019) med hänvisning till fågellivet i Björkboda. Jag ställer mig lite tvivlande till hans påstående om att kungsörnen, skulle vara en flyttfågel. Trots sökande har jag nämligen inte

Ingen Bild
Insändare & debatt

Byråkratin måste radikalt luckras upp

2 april 2019 04:13 ÅU

Behovet av mindre byråkrati på alla plan i samhället är uppenbart. Luckra upp det överdrivna papperskriget. Alla byråkratiska, invecklade regler fördärvar medborgarnas intresse för nya, innovativa initiativ. Enskilda individer, företag och organisationer drabbas. Därför hoppas

Ingen Bild
Insändare & debatt

Endast SFP värnar om skärgården

30 mars 2019 04:44 ÅU

När har vi i Egentliga Finland sett Sannfinländarna ta initiativ till eller bevaka svenska frågor, utvecklande av företagsamhet och kommunikationer i skärgården, svensk dag- eller åldringsvård? I artikeln om Sannfinländarna (ÅU 28.3) antyder Sannfinländarnas distriktsordförande

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fler färjturer behövs året om

30 mars 2019 04:40 ÅU

Under våren lägger vägmyndigheten till turer på färjpassen i skärgården. Det är bra. Men helt tydligt koncentreras ökad kapacitet till tidpunkter då sommarboare strömmar till. Som midsommar, påsk, etc. Klart gynnar det här också de

Ingen Bild
Insändare & debatt

Klimatångest skapar onödig skuldbeläggning

29 mars 2019 07:00 ÅU

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO står animalieproduktionen i världen för en femtedel av växthusgasutsläppen. Då innefattas allt från konstgödselproduktionens utsläpp, metangas från nötkreaturens tarmkanal, transporter och avskogning. Det sistnämnda orsakar de största utsläppen. Regnskog

Ingen Bild
Insändare & debatt

Barnskötare är förtjänta att kunna göra en insats

29 mars 2019 06:45 ÅU

I sin insändare ”Barnskötare är guld värda” (ÅU 20.2) betonar Ulla Achrén betydelsen av en kvalitativ småbarnpedagogik. Hon uppmärksammar behovet av ökat antal studieplatser för lärare inom småbarnspedagogiken, men framför allt den stora skaran av

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP tar starkt ställning för vindkraft på Kimitoön

29 mars 2019 06:15 ÅU

SFP:s offentliga försvarstal (ÅU 26.3) om brytningen av Kimitoöns fullmäktigeavtal var ingen överraskning. Däremot var det en överraskning att partiet så här kraftigt stöder det tyska vindkraftsprojektet i Nordanå. Enestam och Edmark anser att det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärgårdsbornas skattesmäll

28 mars 2019 04:37 ÅU

Ja nog blir man häpen. Det kan väl aldrig ha varit lagstiftarens avsikt att oanvändbara markområden skulle beskattas så att ägaren inte har råd att behålla sin egendom. Eftersom det nu då enligt skattemyndigheten är

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Utan fiber slocknar datorn”

28 mars 2019 04:28 ÅU

I min insändare i ÅU (16.3.2019) uttryckte jag en förhoppning om att så många hushåll som möjligt i de sju områdena i Pargas, som erbjudits ett av staten, Pargas stad och Partel betydande ekonomiskt stöd

Ingen Bild
Insändare & debatt

Satsa på utbildningen

27 mars 2019 04:26 ÅU

Finland fick igen utmärkelsen världens lyckligaste land. Jag vill påstå att en av nycklarna bakom den fina erkänslan är vår tro på och vår satsning på utbildning. Vår småbarnspedagogik och vår grundutbildning är av erkänt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Entimmeståget främjar ekonomisk tillväxt

27 mars 2019 04:24 ÅU 1 kommentar

En snabb tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors är en essentiell tillväxtinvestering för hela södra Finland. Projektet sammanbinder Åbo och Helsingfors till ett stort gemensamt pendlingsområde. Rutten tillhör den europeiska korridoren av centrala nätverk, vilket gör

Ingen Bild
Insändare & debatt

En utökad inhemsk fiskodling gynnar miljön, näringslivet och konsumenterna

27 mars 2019 04:07 ÅU

Matens miljöpåverkan väcker ständigt intresse bland såväl politiker som vanliga matbutikskunder. Samtidigt befinner sig den inhemska livsmedelsindustrin i ett instabilt läge. I diskussionen om klimatvänliga proteinkällor har de hälsosamma och miljövänliga fiskrätterna fått alldeles för

Ingen Bild
Insändare & debatt

S:t Karins vinner på att bli en tvåspråkig kommun

26 mars 2019 04:20 ÅU

S:T KARINS. Torsdagen 14 mars skrev Åbo Underrättelser (ÅU) om S:t Karins och ökningen av svenskspråkiga invånare. ÅU intervjuade stadsdirektör Harri Virta om S:t Karins beslut över att bli en tvåspråkig kommun, där Virta sade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skapa ett välfärdscentrum kring Åbolands sjukhus

26 mars 2019 04:00 ÅU

VÅRD. Tanken om en egen svenskspråkig hälsocentral för Åboborna i anslutning till Åbolands sjukhus är inte ny. Vi kommunalpolitiker från Svenska folkpartiet föreslog att barn- och mödrarådgivningen från Kaskisgatan, då ett stenkast från Åbolands sjukhus,

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP i Kimitoön har inte begravt bullerutredningen

26 mars 2019 04:00 ÅU

KIMITOÖN. SFP-gruppen förstår den oro som finns, särskilt bland dem som bor i närheten av det planerade vindparksområdet. Vi kommer inte att godkänna en bygglovsansökan som inte omfattar en bullerutredning för den slutligt valda kraftverkstypen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tillgodoräkna sommarjobb i gymnasiestudierna

22 mars 2019 07:00 ÅU

Fritidssysslor, såsom föreningsaktivitet i till exempel scoutkårer eller andra organisationer, är något som många gymnasieungdomar sysslar med. Det är också i den åldern man börjar ta körkort. Tyvärr känner sig många ungdomar trötta och mår

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags att anta klimatutmaningen!

22 mars 2019 06:45 ÅU

Människan är en del av jordens ekosystem och all mänsklig verksamhet sker inom de ramar och gränser som naturen sätter oss. Klimatförändringen ställer därför villkoren också för politiken, vars alla sektorer bör genomsyras av miljötänk.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Offra inte Björkbodas värdefulla fågelområde

22 mars 2019 06:30 ÅU

Vid planeringen av Nordanå-Lövböle vindkraftsområde har områdets artrika och rikliga fågelfauna negligerats. Ändå är områdets åkrar i Björkboda ett av vårt lands mest betydande rastplats för fåglar året om. Vindkraftverken i Nordanå är ett allvarligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Förtroendet för SFP är förbrukat

22 mars 2019 06:15 ÅU

Pågående mandatperiod i Kimitoöns kommun har präglats av samarbete och god anda mellan grupperingarna. På initiativ av SFP:s gruppledare Jan-Erik Enestam startades mandatperioden med ett så kallat fullmäktigeavtal, vilket alla grupper efter förhandlingar kunde underteckna.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nej till spårvagn

21 mars 2019 04:01 ÅU

Fullmäktige i Åbo diskuterade på måndagen stadsdirektörens förslag till en vidare utredning om byggande av ett spårvagnsnät. Att bygga den första linjen från Reso till Kråkkärret skulle kosta 333 miljoner euro och de andra, det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lärarförbundet välkomnar alla till skolan

21 mars 2019 04:00 ÅU

VALARBETE. Nina Söderlund frågar i ÅU (19.3.2019) om det är förenligt med god sed att barn fungerar som kanaler för valreklam. Svaret på frågan är nej. Och det är inte heller avsikten då Finlands svenska

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP på Kimitoön, dags att sluta skämma ut sig!

21 mars 2019 04:00 ÅU

Ja, exakt samma som rubriken säger kommer insändaren att handla om! Konsulter, ”sote” som föll och allt detta gick in i oändligheten, och här har vi nu ett nytt problem, vindkraft. År 2017 ingick alla

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varken partipolitik eller valpropaganda ägde rum

21 mars 2019 04:00 ÅU

Det är på sin plats att rätta till de direkt felaktiga påståenden som VF, SDP och Samlingspartiet i Pargas kommer med i ÅU. Under ”skugga en lärare” -förmiddagen diskuterades ingen partipolitik och det delades än

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fiber verkar omöjligt men kabeln finns, på Vänö

21 mars 2019 04:00 ÅU

Med anledning av Sverker Engströms insändare  ”Hoppas att samtliga projekt förverkligas“! Nog är det svårt att tro det men man kan hoppas. Vi i vår skärgårds by, Vänö, har kablar men de får inte användas!

Ingen Bild
Insändare & debatt

Studerandes hälsa är inget experiment

20 mars 2019 11:22 ÅU

HÄLSA. För att få en tid till psykolog via studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är väntetiden upp till fyra månader lång (ÅU 20.2.2019). Kapaciteten hos SHVS för att erbjuda tillräcklig vård för studerande som söker psykologtjänster är

Ingen Bild
Insändare & debatt

För svenskan över partigränserna

20 mars 2019 04:58 ÅU

”Svenskan har betydelse” skrev Ulla Achrén i ÅU (14.3.). Hon har absolut rätt. Men slutsatsen ”därför är uppslutningen kring SFP så viktigt i det kommande riksdagsvalet” är relativt ensidig. Det behövs människor som arbetar för

Ingen Bild
Insändare & debatt

Samarbete är nyckeln

19 mars 2019 04:44 ÅU

Tom Simola skriver i sin ledare (ÅU 16.3) om behovet av framtidsvisioner och ledarskap i Åboland. Jag instämmer i Simolas tolkning av behoven men är kanske mer tveksam till hans förslag till lösning. Åboland är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Myndigheters ”slarv” hjälper skarv

15 mars 2019 07:30 ÅU

Våren är i antågande men fiskaren får nya problem! Efter att ha ältats i nationella och lokala arbetsgrupper sen november 2015 har man inte kunnat komma överens hur man skall bemästra problemet mellanskarv, ”P.carbo sinensis”,

Ingen Bild
Insändare & debatt

God lagberedning före riksdagsbehandlingen

15 mars 2019 06:00 ÅU

Innan regeringen avgick hade de sakkunniga presenterat olika uppfattningar om hur EU-rätten och grundlagens krav i social- och hälsovårdslagstiftningen skulle beaktas. Ett absolut krav är att sådana frågor reds ut i beredningen av regeringens propositioner

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärgården behöver sin representant i riksdagen

14 mars 2019 06:00 ÅU

År 1981 trädde skärgårdslagen i kraft, som skulle slå fast principerna för hur skärgården skulle utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Denna lag är ett resultat av Christoffer Taxells idoga arbete i riksdagen, och fungerar idag

Ingen Bild
Insändare & debatt

Riminsändare

14 mars 2019 04:41 ÅU

På tal om ACS kolumn ”Femtontusen potentiella rim” (ÅU 13.3.2019) och översättningen av Juha Sipiläs – med fleras – ”Tulos tai ulos” till svenska… …Så kunde man till exempel tänka sig ”framgång eller utgång”, ”framgång

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan har betydelse

14 mars 2019 04:13 ÅU

De tre viktigaste svenska institutionerna i Finland, i alfabetisk ordning, Borgå stift, Svenska folkpartiet och Åbo Akademi har val inom kort. Borgå stift väljer biskop, SFP riksdagsledamöter och Åbo Akademi fakultetsråd. Den gemensamma nämnaren för

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu är det dags att prata öppet om könspolitik

13 mars 2019 07:30 ÅU 3 kommentarer

Regeringen avstår men vilken regering? En regering som konsistent höll ett manligt ansikte. Först hade vi SSS – Sipilä, Stubb och Soini som framträdde alltid när regeringen hade något att meddela. Sen blev det Sipilä,

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu behövs en vårdreform som handlar om vård!

13 mars 2019 06:00 ÅU

De två senaste regeringarna har försökt med stora och omfattande vårdreformer som alla har strandat. Det här är ett bra bevis på att det inte är stora reformer som nu behövs. Efter den här regeringens

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bondförnuft efterlyses i Pargas!

12 mars 2019 04:00 ÅU

Nagu närservicenämnd ordnade 5.3 en informationsträff om aktuella frågor dit flera tjänstemän från staden inbjudits. I sista stund måste man byta plats för att så många ville komma. Man höll på i flera timmar och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärp alkoholpromillegränsen i trafiken

12 mars 2019 04:00 ÅU 1 kommentar

Rattfylleri låg bakom drygt en femtedel av trafikolyckorna på allmän väg år 2018, enligt Statistikcentralen. I Finland gör en motorfordonsförare sig skyldig till rattfylleri om alkoholhalten i blodet är 0,5 promille eller mer. Årligen kommer

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sixten Ekstrand är rätt person för ett krävande ämbete

12 mars 2019 04:00 ÅU

BISKOPSVAL. Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar. Borgå stift behöver en person med kunskap, erfarenhet, ledarförmåga och integritet. Sixten Ekstrand har det som krävs

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu behövs SFP!

12 mars 2019 04:00 ÅU

Så föll regeringen. Men det kommer en ny efter valet. Av erfarenhet vet jag hur viktigt det är att SFP och den åboländska riksdagsledamoten är med när regeringsförhandlingarna dras igång. Särskilt social- och hälsovårdsfrågorna där

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pargas har gått regeringens ärenden

9 mars 2019 07:14 ÅU

Social- och hälsovårdsreformen har fallit och regeringen avgår. Hur mycket har detta debakel inte kostat i möten, arbetstid, ogenomförda viktiga förbättringar, genomförda dåliga beslut med motiveringar i stil med ”att vi måste vara proaktiva”, ”man

Ingen Bild
Insändare & debatt

På kvinnodagen marscherar vi för Gloria

8 mars 2019 07:30 ÅU

Klockan fyra på morgonen den 7 mars knackar polisen på dörren hos Gloria*, en ung kvinna som nyligen fött ett barn i Finland. Hon har sökt asyl här, men avvisas nu till Italien, som enligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bevara Åbolands sjukhus som ett tvåspråkigt sjukhus

8 mars 2019 07:00 ÅU

Svenska folkpartiets Svenska seniorer i Åboland (SSÅ) ser positivt på Egentliga-Finlands sjukvårdsdistrikts direktör Leena Setäläs initiativ att låta göra en utredning om hur de språkliga tjänsterna inom specialsjukvården kunde förbättras. SSÅ konstaterar att sjukvårdsdistriktet under

1 2 3 4 8