Ingen Bild
Insändare & debatt

Väl unnat, Stina och Stig Eggert!

11 januari 2019 07:30 ÅU 0

Kimitonejdens lås uppfyller mångas behov och det är med med beklagan jag läser i ÅU den 9 januari att Stina och Stig Eggert går på pension – men det är dem väl unnat. Hedda Kainz

Ingen Bild
Insändare & debatt

Biblioteken i Åbo gör rätt också med avsikt!

9 januari 2019 04:00 ÅU 0

Jag är visserligen anställd av Åbo stadsbibliotek, men då jag tar avstamp i Stefan Holmströms ledare ”Biblioteken i Åbo gör något rätt – men vet någon exakt vad?” (ÅU 21.12) gör jag det mer som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Toppen med svenskspråkig närvårdarutbildning i Åbo

3 januari 2019 05:02 ÅU 0

UTBILDNING. Åbo yrkesinstitut och Axxell startar tillsammans en ny närvårdarutbildning på svenska i Åbo i höst. Utbildningen är tänkt för både ungdomar och vuxna och har plats för 24 studerande. Svensktalande närvårdare behövs på många

Ingen Bild
Insändare & debatt

Elbussar är inget alternativ till spårväg

3 januari 2019 05:00 ÅU 0

TRAFIK. Fullmäktigeledamot Ulla Achrén, liksom många före henne, föreslår (ÅU 28.12.) att staden ska skaffa fler elbussar i stället för att investera i spårvägen. Hon har absolut rätt i att elbussar är tysta och väldigt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ulla Achrén har rätt om Åbos kollektivtrafik

29 december 2018 06:00 ÅU 0

Flexibla elbussar är det bästa alternativet för Åbos kollektivtrafik, skriver Ulla Achrén i ÅU 28.12. Hon har absolut rätt. Åbos lite speciella boendegeometri gör att dyra fasta superbusslinjer eller spårvagnslinjer skulle lämna en stor del

1 2 3 4 51