Ingen Bild
Insändare & debatt

Vindkraftsbeslut i Kimitoöns kommun vållar huvudbry

23 maj 2019 05:00 ÅU 0

När man läser kommundirektör Anneli Pahtas inlägg blir man nog förvånad när hon säger följande, kommunens tjänstemän ska nu utreda vilka alternativ de eventuellt har och fortsätta att föra en dialog med vindkraftsaktören Egentliga Finlands

Ingen Bild
Insändare & debatt

Insändare om vindparkdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle

22 maj 2019 06:00 ÅU 0

Kommunstyrelsens beslut (20/5 2019) om att remittera vindparkdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle var inte enhälligt. SFP-gruppen anser att ärendet i normal ordning borde ha förts till beslut i fullmäktige och beklagar att ärendet gång på gång förhalas.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbo borde ha fler kortloppsspring

22 maj 2019 05:40 ÅU 0

’Aura å nattspring 10 km / 5 km’, ’Braheloppet 9 km / 5,5 km’, ’Paavo Nurmi Marathon 42 km / 21 km / 10 km’ och ’Runsalaloppet 21,1 km / 10 km’, för att nämna

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bygg broar, inte murar

22 maj 2019 05:20 ÅU 0

Om några dagar väljer vi ett nytt EU-parlament. Det är mycket som står på spel den här gången eftersom högerpopulistiska partier i en hel rad länder väntar sig framgångar. Det här är grupperingar som inte

Ingen Bild
Insändare & debatt

De hotfulla idisslarna

22 maj 2019 05:00 ÅU 0

Biff är det kulinariska namnet för kött som kommer från nötboskap. Biffkött har ätits sedan förhistorisk tid. Biffkött består av högkvalitativa proteiner och näringsämnen. Biffkött är det tredje mest konsumerade köttet i världen. Ca. 25

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste förstå vad vår skärgård betyder för oss

21 maj 2019 04:08 ÅU 0

Situationen är akut för djuphavsbottnarna i Östersjön. En färsk rapport (ÅU 16.5) visar att de döda havsbottnarnas areal är större än två gånger Danmarks yta. I såväl Finland som Sverige har vi lyckats väl i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Se möjligheterna i Europa

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

De närmaste dagarna bestämmer vi om vi säger ja eller nej till Europa. Vi bestämmer genom vårt valdeltagande ifall vi vill se ett framåtsträvande och framtidsinriktat Europa eller det motsatta. I alla fall hoppas jag

Ingen Bild
Insändare & debatt

Torvalds resultatlista

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

Vi människor – och i synnerhet politiker – har emellanåt svårt att förklara på ett konkret sätt vad vi sysslar med och fått gjort. Och i synnerhet ifall det är något som ens i sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Luft under vingarna för EU

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

EUs framtidsutmaningar är komplexa. Det finns alltså inga enkla standardlösningar, utan kräver att flera välgenomtänkta åtgärder vidtas samtidigt. Ett område binder ändå samman samtliga berörda EU-sektorer: Det är utbildning och forskning som verkligen kan ge

Ingen Bild
Insändare & debatt

En historisk chans för Åboland

18 maj 2019 04:44 ÅU 0

Precis då man har återhämtat sig från ett val så står ett annat inför dörren. Europavalet går av stapeln den 26 maj och redan idag kan man rösta. SFP har många bra kandidater på sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bevara Almahemmet

18 maj 2019 04:24 ÅU 0

Kimitoöns kommun fick den 9 maj den konditionsgranskningsrapport som Ramboll gjort om Almahemmet. För kommunen tog det fem dagar att offentliggöra den. Rapporten är till många delar bristfällig och därför sägs i den att den

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rött kött och bilkörning

18 maj 2019 04:22 ÅU 0

Jubileumsfonden Sitra, vars verksamhet finansieras av oss skattebetalare, uppmanar oss i sin senaste rapport att sluta äta rött kött och sluta köra fossilbränsledrivna bilar för att Finland ska hålla sitt löfte att bidra till en

Ingen Bild
Insändare & debatt

Många frågetecken kring tandvården i Dalsbruk

17 maj 2019 04:21 ÅU 0

I Finland föds det för tillfället få antal barn, och vår befolkning blir allt äldre, ävenså på Kimitoön. Vi har inte tillräckligt med barn som kan trygga vår framtid, tyvärr. Klimatet i vår värld är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Klimatfrågan kräver samarbete

16 maj 2019 04:57 ÅU 0

Valet till EU-parlamentet den 26 maj är synnerligen viktigt. Det parlament som nu väljs ställs inför många akuta problem vars lösning kräver såväl gedigen kunskap som samarbetsförmåga. Till de viktigaste frågorna att ta itu med

Ingen Bild
Insändare & debatt

Snusförbudet måste bort

16 maj 2019 04:16 ÅU 5

EU är som allra bäst när vi samarbetar kring stora, gränsöverskridande problem. Tyvärr ser vi allt för ofta ett EU som detaljreglerar och blandar sig i frågor som vi faktiskt kan hantera bättre själva. EU:s

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rinki borde vara med i ekokraftverket

16 maj 2019 04:09 ÅU 0

I början av maj blev det klart att ett ekokraftverk ska byggas i Salo och projektet har redan startat högtidligt genom att grundstenen murats med bland annat inbjudna ”högheter” från regionen. Enligt ÅU ska 360

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

15 maj 2019 04:47 ÅU 0

Den svenska skolan är i kris. I artikel efter artikel basuneras det tragiska budskapet ut (bl.a. VBL 12.5.2019). Segregeringen ökar, lärare flyr fältet och grundskolan i Sverige utarmas. Larmrapporterna om utbildningen i vårt västra grannland

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vad Finland och Europa behöver är inte mindre utan mer EU

15 maj 2019 04:46 ÅU 0

EU är idag mycket mer än en gemensam marknad, flagga och valuta. Erasmus-programmet som inleddes redan 1987 är ett bra exempel på hur EU lyckats med gränsöverskridande samarbete inom utbildning, idrott och kultur. Hittills har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta äta animalier på dagen för biologisk mångfald

15 maj 2019 04:37 ÅU 0

FN har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald. En miljon arter hotas av utrotning, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Här kommer ett busenkelt miljötips till alla i Åbo: Börja

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ida Schauman blir en stark röst för hela Finland

15 maj 2019 04:36 ÅU 0

Svenska folkpartiet i Åbo ställer sig enhälligt bakom Ida Schauman i EU-valet. Det beslöt styrelsen på sitt möte 6.5.2019. EU ska enligt SFP vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd och rättvisa inom Europa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa e’ vi allihopa

15 maj 2019 04:28 ÅU 0

Enligt färska opinionssiffror har vi finländare aldrig varit så positiva till EU som nu. Det är mycket glädjande att en majoritet av finländarna är för EU, med tanke på att EU faktiskt är det bästa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbolands sjukhus – förtroendebrist, jo, men varför?

14 maj 2019 04:05 ÅU 0

Administrativa reformer kan inte göras enbart utgående från god vilja. Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä efterlyste utlåtanden som handlar om mer än ett sjukhus. Och det har man fått av Åbo, Pargas och Kimitoön, svar som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rösta in Nils Torvalds på nytt!

14 maj 2019 04:00 ÅU 0

EU-valet. En person med Nils Torvalds förflutna som Moskvatrogen minoritetskommunist var knappast en lämplig kandidat för en så hög post som president, och visst orsakade omdömeslösheten en megaflopp för svenska folkpartiets del. Men Nicke har

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU behöver mammorna

12 maj 2019 04:00 ÅU 0

Både Finland och resten av Europa behöver närvarande föräldrar som ger sig tid att lyssna på barnens frågor och farhågor. För att våra kommande generationer ska må bra behövs ett engagerat föräldraskap av samtliga föräldrar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nytt experiment med basinkomst behövs

11 maj 2019 04:13 ÅU 0

Påståenden om det omöjliga i att finansiera ovillkorlig basinkomst kan omedelbart kastas i soptunnan. Enligt Helsingin Sanomats gallup år 2013 förespråkade 60 procent av de tillfrågade en basinkomst, medan över 70 procent av de arbetslösa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Stora beslut väntar inom Åbopolitiken

11 maj 2019 04:00 ÅU 0

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar. Den positiva utveckling som pågår i vårt land är helt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa för alla, inte de få!

10 maj 2019 04:55 ÅU 0

Ojämlikheten ökar i Europa. Medan lönerna för medel- och arbetarklassen stagnerat eller minskat har de rika blivit rikare och den offentliga sektorn mer skuldsatt. Om trenden fortsätter väntas världens rikaste procent äga 75 procent av

Ingen Bild
Insändare & debatt

En välskött skog ökar kolsänkan

10 maj 2019 04:53 ÅU 0

De investeringar inom skogsindustrin som aviserats under senaste tid är goda nyheter och behövs för att vi ska kunna finansiera utbildning, åldringsvård, forskning, barndagvård och socialvård. I diskussioner inför val blir det lätt så att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt val i vårval

10 maj 2019 04:51 ÅU 0

Som inslag i vårbruk och villapyssel får vi välja våra representanter i Bryssel, som tillkommer oss via demokratisk rätt och vi utnyttjar den gärna på bästa sätt. Låt riksdagsvalsresultatet då få visa vägen, då vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta avhyvla de klassiska ämnena

10 maj 2019 04:44 ÅU 0

Det har gått ett år sedan dekanen vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet meddelade att lektoratet i klassisk arkeologi – det sista av sitt slag i Finland – inte kommer att tillsättas efter att nuvarande tjänsteinnehavare

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vill du ha spänning i tillvaron, flytta till skärgården

9 maj 2019 04:10 ÅU 1

POSTEN. Det är spännande att bo i skärgården. Än är det fråga om fastighetsskatter eller postutdelning, än om turlistor och förbindelsebåtsavgifter. Däremellan drar staten in de få arbetsplatser som finns, såsom militären, lotsarna, sjöbevakarna eller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Utrotningshotade djur- och växtarter

8 maj 2019 06:00 ÅU 0

I nyheterna har åter djurarter och växtarter som hotar dö ut varit på tapeten och naturskyddsorganisationerna och naturvårdande myndigheter vädrar morgonluft och ökat inflytande. Men man måste inse vilka som är de stora och oundvikliga

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags för internationell nedrustning

7 maj 2019 04:06 ÅU 0

Vår nästa regering bör göra det klart för alla att militärallianser och upprustning inte är en del av vår värdegrund. I stället bör Finland och EU göra allt för att främja fred och internationell nedrustning.

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste jobba mot faktaresistens

7 maj 2019 04:03 ÅU 0

Dagens teknologi gör det väldigt lätt för oss att snabbt hitta stöd för våra egna åsikter och för att argumentera för vår sak, speciellt via sociala medier. På sociala medier grupperar vi oss snabbt enligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi behöver ett funktionsrätt EU

7 maj 2019 04:00 ÅU 0

Ett samhälles civilisationsgrad och värderingar syns i hur människor med olika behov inkluderas. Svenska folkpartiets partiprogram har som mål för 2025 att personer med funktionsnedsättning bemöts på samma sätt som andra människor och är inkluderade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Angående skärgårdsposten

4 maj 2019 07:00 ÅU 1

Är det så illa att vi skärgårdsbor går emot samma öde som urbefolkningen på de flesta kontinenter, den börsnoterade kapitalrasen tar över och vi blir förflyttade till reservat. Kan bara önska att det blir innanför

Ingen Bild
Insändare & debatt

Framtiden för Åbolands sjukhus ?

4 maj 2019 06:00 ÅU 0

Gustaf Wickström skriver i sin insändare i ÅU den 3.5.2019 att ’’det viktigaste är att vi svenskspråkiga kan få god vård på vårt modersmål ’’. Detta kan jag hålla med om, men då det gäller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Äldres drickande – en utmaning

4 maj 2019 05:00 ÅU 0

Alkoholmissbruk bland äldre har länge varit ett rätt förteget samhällsfenomen, men under de senaste åren har diskussionen tagit fart. Alkoholkonsumtionen bland finländare som är 65 år och äldre har nämligen visat en starkt uppåtgående trend

1 2 3 4 21