Ingen Bild
Insändare & debatt

Fiber verkar omöjligt men kabeln finns, på Vänö

21 mars 2019 04:00 ÅU

Med anledning av Sverker Engströms insändare  ”Hoppas att samtliga projekt förverkligas“! Nog är det svårt att tro det men man kan hoppas. Vi i vår skärgårds by, Vänö, har kablar men de får inte användas!

Ingen Bild
Insändare & debatt

Studerandes hälsa är inget experiment

20 mars 2019 11:22 ÅU

HÄLSA. För att få en tid till psykolog via studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är väntetiden upp till fyra månader lång (ÅU 20.2.2019). Kapaciteten hos SHVS för att erbjuda tillräcklig vård för studerande som söker psykologtjänster är

Ingen Bild
Insändare & debatt

För svenskan över partigränserna

20 mars 2019 04:58 ÅU

”Svenskan har betydelse” skrev Ulla Achrén i ÅU (14.3.). Hon har absolut rätt. Men slutsatsen ”därför är uppslutningen kring SFP så viktigt i det kommande riksdagsvalet” är relativt ensidig. Det behövs människor som arbetar för

Ingen Bild
Insändare & debatt

Samarbete är nyckeln

19 mars 2019 04:44 ÅU

Tom Simola skriver i sin ledare (ÅU 16.3) om behovet av framtidsvisioner och ledarskap i Åboland. Jag instämmer i Simolas tolkning av behoven men är kanske mer tveksam till hans förslag till lösning. Åboland är

1 2 3 4 63