Ingen Bild
Insändare & debatt

Inkomstskatten har sänkts för dem med höga inkomster

27 november 2018 04:30 ÅU 0

”Det stora kålbedrägeriet” (Suuri kaalihuijaus) är en bok med historier om okunskap som kom ut hösten 2010. Den är skriven av Tommi Uschanov. Historien om det stora kålbedrägeriet har egentligen blivit en myt som tog

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tack ACS för din engagerande torgomsorg

24 november 2018 04:12 ÅU 0

Vi deltar å det djupaste. Efter att ha förlorat vår kamp i pressen mot det huvudlösa projektet torgparkeringsgrottan har vi som du (ÅU 21.11.2018) blivit chockade av hur en av Åbos unika tilldragelser, Finlands äldsta

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa i mitt hjärta – federalismen som grundval

23 november 2018 07:00 ÅU 0

Till en internationell federalistisk kongress i Montreux om fred och Europas återuppbyggnad i augusti 1947 kallades filosofen och författaren Denis de Rougemont som huvudtalare. I sitt linjetal (L’action federaliste europeenne, Neuchatel 1947,översättning till finska och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gadolinium, ett grundämne eller namnet på ett nytt museum

22 november 2018 04:19 ÅU 0

Ulla Achrén har (12.11.2018) till stadsfullmäktige inlämnat en motion, där hon tar initiativet till att bevara arvet efter Johan Gadolin, som var professor vid Åbo Akademi 1796–1822 och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Främst gäller det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bryter Åbo stad avsiktligen mot miljöskyddslagarna?

21 november 2018 07:00 ÅU 0

Det kan inte vara sant, att vd:n för Åbo Hamn Ab., Christian Ramberg, inte efter artiklar i såväl TS som ÅU har observerat, att dumpning i Erstan, enligt erhållna mera specificerade fakta, inte följer gällande

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dagens sparåtgärder kan kosta skjortan i morgon

20 november 2018 04:53 ÅU 0

Tom Simola skriver som slutkläm i sin ledare den 17 november ”Ibland kunde det vara klokare att planera för 24 eller varför inte 30 månader”. Jag är helt av samma åsikt men skulle gärna byta

Ingen Bild
Insändare & debatt

Den dyra interna hyran är problematisk

17 november 2018 04:23 ÅU 0

Att höja de interna hyrorna inför en kommande vård- och landskapsreform var inte en så bra strategi, så som det ser ut idag i alla fall. Det är ju snarast omöjligt att ekonomiskt bedriva egen

Insändare & debatt

Svenskan och tvåspråkigheten är en framgångsfaktor

17 november 2018 04:04 ÅU 0

Vilken fin Svenska dagen-huvudfest det blev här i Åbo förra veckan! Jag är glad för att jag fick möjligheten att delta. Svenska dagen påminner oss om vikten av att få leva och verka på svenska

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa i mitt hjärta – En för alla, alla för en

16 november 2018 06:00 ÅU 0

Valspråket En för alla, alla för en (lat.Unus pro omnibus, omnes pro uno) för tankarna till Schweiz, eller rättare till Schweiziska edsförbundet, som är namnet på det lilla alplandet i hjärtat av Europa. Namnet låter

Ingen Bild
Insändare & debatt

Föli-bussar förfaller

15 november 2018 07:00 ÅU 0

Jag steg på Föli-buss 42 Perno, måndagen 12.11.2018, cirka klockan 9.30, vid Åbo kollektivtrafiks kundservice. Jag satte mig på sätet före mellandörren. Jag har tidigare åkt samma Föli-buss, nummer 129, som körs av Muurinen Oy.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Källkritik behövs också gällande klimatet

14 november 2018 04:41 ÅU 0

HBL rapporterade (24.9.2018) om en analys av temperaturförändringen i cirka 600 städer. Bakom studien låg europeiska journalistdatanätverket EDJNET. Analysen visade att förändringen var störst i norra Europa. Allra störst var förändringen i svenska Kiruna, där

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa i mitt hjärta – avstamp i närhistorien

9 november 2018 06:00 ÅU 0

Upplysningstiden och den därpå följande vetenskapliga och tekniska utvecklingen i Europa var hisnande och ledde till oanade landvinningar, i. s. under 1800-talet. En hybris och ett euforiskt övermod växte fram. Ett symptom på detta och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Hur tänker politikerna om Furubo daghem?

8 november 2018 07:00 ÅU 0

Tillsvidare har det varit möjligt för barnfamiljer att bosätta sig en by i ett utkantsområde eftersom folk är vana att hjälpa varandra. Inte alla föräldrar har arbetstider som är analoga med daghemmets öppettider. Många föräldrar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mera morot istället för käppar

8 november 2018 06:30 ÅU 0

Artikeln i ÅU 7.11 om hur en 62-åring känner sig värdelös skär i mitt hjärta. Regeringens nuvarande aktiveringsmodell är ett bevis på att man vill tackla arbetslösheten med käppar istället för morot. I dagens samhälle

Ingen Bild
Insändare & debatt

Värnplikt eller samhällstjänst?

7 november 2018 07:30 ÅU 0

Utgående från en ledare i ÅU om grundskolans betydelse för att förebygga marginalisering i unga år (27.10.2018), lyfter Kyösti Kurvinen (31.10.2018) upp idén om en så kallad allmän medborgarlön. Den skulle erbjuda en grundläggande, låt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bondförnuft saknas i skötseln av statsfinanserna

7 november 2018 07:00 ÅU 0

Den vanliga skattebetalaren har ofta svårt att förstå alla krumbukter i statsfinanserna. Detta gäller i synnerhet stödet för förnybar energi. Då det ursprungliga vindkraftsstödet visade sig vara för frikostigt måste kriterierna för stödet ändras. Det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan till heders!

7 november 2018 06:15 ÅU 0

Då jag i förra veckan nominerades till SFP-kretsens riksdagsvalskandidat lanserade jag mitt huvudtema och slogan. Den passar ypperligt att offentliggöra just nu då vi firar Svenska veckan Den lyder ”Svenskan till heders! ” Jag är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Finland borde stoppa vapenexporten till Saudiarabien

7 november 2018 05:30 ÅU 0

Finland bör omedelbart stoppa exporten av krigsmaterial till Saudiarabien. Det att journalisten Jamal Khashoggi dödades på Saudiarabiens konsulat i Istanbul i början av oktober visar hur brutal den saudiska regimen är. Han gick in på

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ge djuren åtminstone ett minimivälbefinnande

6 november 2018 04:17 ÅU 0

Då minister Jari Leppä presenterade riktlinjerna för den nya djurskyddslagen konstaterade han att ”Finland är ett föregångarland inom djurens välbefinnande och denna lag förbättrar välbefinnandet ytterligare”. Det är mycket svårt att förstå detta påstående, eftersom

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt överreglerade välfärdssamhälle skördar offer

6 november 2018 04:06 ÅU 0

Regelverk som inte ger rum för sunt förnuft är av ondo. Den uppfattningen fick jag när jag läste Folke Pahlmans insändare (ÅU 2.11.2018). Vi bestämmer suveränt över oss själva som fullvuxna enligt rådande integritets- och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nej till vårdreformen – förbättra det som redan finns

2 november 2018 07:30 ÅU 0

Finlands social- och hälsovård anses i global jämförelse vara bra. Kanske en av de bästa i världen. Men bra system kan förbättras utan en totalreform. Här ett exempel på missförhållanden som dagens system bör rätta

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tillgänglighet är Åbos stora problem

2 november 2018 07:00 ÅU 0

Under diskussionen om Logomobron och att förbättra dess område för alla – också för dem med rullstol – glömmer man bort det som begränsar liv mest i vardagen bland personer med funktionsnedsättning. Kan någon nämna

Ingen Bild
Insändare & debatt

Polisen ger trygghet

2 november 2018 06:30 ÅU 0

”Det gemensamma skapar trygghet, och i en trygg stad mår invånarna bra.” skriver Carina Holm i en mycket bra ÅU-ledare 1.11. Trafiken, invånarnas störande beteende, hotfullt uppträdande på gator och rädsla för våld nämns i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Därför pratade ÅA:s panel engelska – svar till Jan-Otto Andersson

1 november 2018 04:44 ÅU 0

Tack för synpunkterna på språkbruket i Åbo Akademis paneldiskussion ”Imagine”. Då ingen programpunkt under jubileumsåret specifikt riktat sig till de flera hundra utländska forskare och studenter som vistas vid Åbo Akademi beslöt jubileumskommittén att låta denna paneldiskussion göra det.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Tomas Björkroth

30 oktober 2018 07:00 ÅU 2

Jag vill kommentera Tomas Björkroths svar (ÅU 24.10.18) till min skrivelse angående en allt hållbarare användning av skogar i offentlig ägo (ÅU 23.10.18). Jag är mycket förvånad över att Tomas Björkroth som har utbildning i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Konstig marknadsföring

30 oktober 2018 06:30 ÅU 0

Läser i ÅU 26.10 att man inte kan visa illustrationer av det nya hotellet i Forumkvarteret för att Turun Sanomat har ensamrätt på första publiceringen! – Så att alla andra väntas då snällt att få

Ingen Bild
Insändare & debatt

Människan lever i lokalt väder, inte i global medeltemperatur

30 oktober 2018 04:51 ÅU 0

Prognoserna om framtidens klimat produceras med cirka 500 klimatmodeller som i stort sett utnyttjar samma ekvationer. De tvingas (tuning) att förklara dagens klimat genom att man mixtrar med flera hundra utgångsantaganden. Då man gjort detta,

1 16 17 18 19 20 29