Ingen Bild
Insändare & debatt

Planeringen av det nya psykiatrihuset fortsätter

14 juni 2019 05:45 ÅU

Åbo Underrättelser skriver 12.6 om planeringen av det nya psykiatriska sjukhuset. Vi vill gärna komplettera bilden av hur planeringen går framåt. Åbo stad har i ett stadsstyrelsebeslut från januari 2017 beslutat hyra tomten där den så

Ingen Bild
Insändare & debatt

Med tåget mot framtiden

14 juni 2019 05:30 ÅU

Nicke Wulffs, Ulla Achréns och Ida Schaumans insändare om ”entimmeståget” (13.6) kräver några kommentarer. Jag är en varm vän av rälsbundna trafiklösningar, men också av rationella diskussioner och relevanta argument med närkontakt till verkligheten. De

Ingen Bild
Insändare & debatt

Några viktiga punkter för god vård av minnessjuka

13 juni 2019 04:29 ÅU

Jag vågar tack vare min beteendevetenskapliga och samhälleliga utbildning och erfarenhet av socialarbete och även som anhörigvårdare komma med några viktiga synpunkter som man borde prioritera vid vårdanstalter och servicehem för minnessjuka. 1. Vårdarna ska

Ingen Bild
Insändare & debatt

Entimmeståget handlar om mer än bara minuter

13 juni 2019 04:20 ÅU 1 kommentar

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar. Den positiva ekonomiska utveckling som pågår i vårt land är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Turku Airshow kommande vecksolut får inte glömma veteranerna

12 juni 2019 04:30 ÅU

Turku Airshow 15–16 juni 2019 har missat något väsentligt vis à vis finsk militär- och civil luftfart i sin kommersiellt betonade show. A) Man har helt förbisett de bortgågna och nulevande luftfartsveteranerna och deras betydelse

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Storebror ser dig

11 juni 2019 04:00 ÅU

Information om vem som besöker riksdagen är ett slags metadata. Information om vem som ringer åt vem är ett annat slags metadata. Metadatan kan vara mycket informativ. Härom året så ville uppenbarligen någon, förmodligen en

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fel om orsaken till utsläppet i Pargas

6 juni 2019 04:21 ÅU

Med anledning av artikeln i ÅU (5.6.2019) om utsläppets orsak önskar vattentjänstverket vid Pargas stad korrigera felaktiga uppgifter i artikeln. I artikeln förklarades att jag informerat följande: ’’att det finns ett alarmsystem i huvudpumpstationen, men

Ingen Bild
Insändare & debatt

Plocka ner valreklamen!

6 juni 2019 04:20 ÅU

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Ingen Bild
Insändare & debatt

Onödigt negativt om Ukraina

6 juni 2019 04:17 ÅU

”Det ser mörkt ut för det ukrainska rättssamhället” rubricerar ÅU (5.6.) ett reportage av Mikael Sjövall, och fortsätter “högerextremistiska grupperingar får härja fritt utan straffrättsliga påföljder”. Dessutom skrivs att förra presidenten Petro Porosjenko anklagas för

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Öga mot öga med de som har makten i kärnkraftsfrågan

4 juni 2019 03:58 ÅU

KÄRNKRAFT. Vi har suttit öga mot öga med de som har makten att bestämma om kärnkraftverket i Pyhäjoki ska få byggas. Har träffat ansvariga på Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Arbets- och näringsministeriet samt partigrupper i Finlands

Ingen Bild
Insändare & debatt

Politik, arbetsvälbefinnande och ledarskap

30 maj 2019 04:00 ÅU

LEDARSKAP. Den, som eventuellt inte har läst Nils Torvalds insändare 29.5, rekommenderas varmt att göra det med eftertanke och reflektion. Mycket välformulerad och klok text. För oss, som jobbar med arbetsvälbefinnandefrågor, går det utmärkt att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gemensamt ansvar för att unga ska fira tryggt

30 maj 2019 04:00 ÅU

Rusmedelsanvändningen bland unga i Finland är under förändring, och polariseringen ökar. Vid sidan av de helnyktra unga finns allt fler unga som har ett problematiskt förhållningssätt till rusmedel. Cannabis är för närvarande det rusmedel som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Den svenska sjukhusvårdens framtid

29 maj 2019 06:00 ÅU

I samband med att verksamheten vid Åbolands sjukhus kommer att övergå i ÅUCS:s regi, är det viktigt att med öppet sinne se över behovet av och förutsättningarna för att erbjuda sjukhusvård på svenska. Det är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Mobilanvändning i skolan och utanför

29 maj 2019 05:45 ÅU 1 kommentar

Under de senaste ca 10 åren har mobilanvändning under skoltid diskuterats flitigt. Utgående från tidningen ”Hem och Skola 4/2018” har majoriteten bland finlandssvenska lågstadier i bruk en nolltoleransregel för mobilanvändning, både på lektionerna och rasterna.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Efter valet (måndagkväll)

29 maj 2019 05:30 ÅU

Så är det över och jag sitter på flyget till Bryssel. Längre bak i kabinen har jag största delen av mitt team. Det är bara (och det är egentligen inte så bara) Elisabet (Rantschukoff), som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Om tidtabeller på vajerfärjorna

28 maj 2019 06:00 ÅU 2 kommentarer

Först och främst vill jag korrigera Tapani Jaakkolas kommentar, i artikeln om tidtabeller på vajerfärjorna på svenska Yles hemsida, om att erfarenheter av färjtidtabeller i Egentliga Finland skulle vara goda och till gagn för invånarna.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Besvikelse över beslutet

28 maj 2019 05:45 ÅU

Pargas och Kimitoön känner sig överkörda av sjukvårdsdistriktet efter beslut att Åbolands sjukhus införlivas med ÅUCS. Besvikelsen är stor för de flesta åbolänningar att sjukvårdsdistriktet har tagit ett sådant beslut som därtill strider emot paragraf

Ingen Bild
Insändare & debatt

Spårvagn eller superbuss?

28 maj 2019 05:30 ÅU

I Åbo har det diskuterats om framtida lokaltrafiklösningar redan i några år. Alla är överens om, att det bussnät som vi har nu inte räcker till när stadens invånarantal stiger. Det bollas flitigt fram och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskfinland behöver en representant i Bryssel

25 maj 2019 04:48 ÅU

Den 26 maj går Finland till val för att välja nästa Europaparlament. I Europavalet är hela Finland en valkrets och man kan rösta på vilken som helst av kandidaterna. Vi undertecknade ser det som otroligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varje röst behövs i EU-valet

24 maj 2019 04:44 ÅU

På söndag går vi till EU-val, ett viktigt val. Politiken som förs i EU påverkar vår vardag och därför är det av största vikt att det även i fortsättningen finns en finlandssvensk röst i Europaparlamentet.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Handeln i EU behöver prioriteras

24 maj 2019 04:29 ÅU

EU har sina historiska rötter i en handelsgemenskap och ännu idag är handel en av de grundstenar som unionen bygger på. Den inre marknaden, att människor, varor och tjänster har relativt fri rörlighet inom unionen,

Ingen Bild
Insändare & debatt

Friskt hav vid våra kuster

23 maj 2019 05:15 ÅU

På söndag 26.5 går vi till val igen. I Europaparlamentsvalet väljer man en kandidat som står för det Europa man önskar se i framtiden och som samtidigt kan föra fram den egna regionens intressen. Vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vindkraftsbeslut i Kimitoöns kommun vållar huvudbry

23 maj 2019 05:00 ÅU

När man läser kommundirektör Anneli Pahtas inlägg blir man nog förvånad när hon säger följande, kommunens tjänstemän ska nu utreda vilka alternativ de eventuellt har och fortsätta att föra en dialog med vindkraftsaktören Egentliga Finlands

Ingen Bild
Insändare & debatt

Insändare om vindparkdelgeneralplan för Nordanå-Lövböle

22 maj 2019 06:00 ÅU

Kommunstyrelsens beslut (20/5 2019) om att remittera vindparkdelgeneralplanen för Nordanå-Lövböle var inte enhälligt. SFP-gruppen anser att ärendet i normal ordning borde ha förts till beslut i fullmäktige och beklagar att ärendet gång på gång förhalas.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbo borde ha fler kortloppsspring

22 maj 2019 05:40 ÅU

’Aura å nattspring 10 km / 5 km’, ’Braheloppet 9 km / 5,5 km’, ’Paavo Nurmi Marathon 42 km / 21 km / 10 km’ och ’Runsalaloppet 21,1 km / 10 km’, för att nämna

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bygg broar, inte murar

22 maj 2019 05:20 ÅU

Om några dagar väljer vi ett nytt EU-parlament. Det är mycket som står på spel den här gången eftersom högerpopulistiska partier i en hel rad länder väntar sig framgångar. Det här är grupperingar som inte

Ingen Bild
Insändare & debatt

De hotfulla idisslarna

22 maj 2019 05:00 ÅU

Biff är det kulinariska namnet för kött som kommer från nötboskap. Biffkött har ätits sedan förhistorisk tid. Biffkött består av högkvalitativa proteiner och näringsämnen. Biffkött är det tredje mest konsumerade köttet i världen. Ca. 25

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste förstå vad vår skärgård betyder för oss

21 maj 2019 04:08 ÅU

Situationen är akut för djuphavsbottnarna i Östersjön. En färsk rapport (ÅU 16.5) visar att de döda havsbottnarnas areal är större än två gånger Danmarks yta. I såväl Finland som Sverige har vi lyckats väl i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Se möjligheterna i Europa

21 maj 2019 04:00 ÅU

De närmaste dagarna bestämmer vi om vi säger ja eller nej till Europa. Vi bestämmer genom vårt valdeltagande ifall vi vill se ett framåtsträvande och framtidsinriktat Europa eller det motsatta. I alla fall hoppas jag

Ingen Bild
Insändare & debatt

Torvalds resultatlista

21 maj 2019 04:00 ÅU

Vi människor – och i synnerhet politiker – har emellanåt svårt att förklara på ett konkret sätt vad vi sysslar med och fått gjort. Och i synnerhet ifall det är något som ens i sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Luft under vingarna för EU

21 maj 2019 04:00 ÅU

EUs framtidsutmaningar är komplexa. Det finns alltså inga enkla standardlösningar, utan kräver att flera välgenomtänkta åtgärder vidtas samtidigt. Ett område binder ändå samman samtliga berörda EU-sektorer: Det är utbildning och forskning som verkligen kan ge

Ingen Bild
Insändare & debatt

En historisk chans för Åboland

18 maj 2019 04:44 ÅU

Precis då man har återhämtat sig från ett val så står ett annat inför dörren. Europavalet går av stapeln den 26 maj och redan idag kan man rösta. SFP har många bra kandidater på sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bevara Almahemmet

18 maj 2019 04:24 ÅU

Kimitoöns kommun fick den 9 maj den konditionsgranskningsrapport som Ramboll gjort om Almahemmet. För kommunen tog det fem dagar att offentliggöra den. Rapporten är till många delar bristfällig och därför sägs i den att den

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rött kött och bilkörning

18 maj 2019 04:22 ÅU

Jubileumsfonden Sitra, vars verksamhet finansieras av oss skattebetalare, uppmanar oss i sin senaste rapport att sluta äta rött kött och sluta köra fossilbränsledrivna bilar för att Finland ska hålla sitt löfte att bidra till en

Ingen Bild
Insändare & debatt

Många frågetecken kring tandvården i Dalsbruk

17 maj 2019 04:21 ÅU

I Finland föds det för tillfället få antal barn, och vår befolkning blir allt äldre, ävenså på Kimitoön. Vi har inte tillräckligt med barn som kan trygga vår framtid, tyvärr. Klimatet i vår värld är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Klimatfrågan kräver samarbete

16 maj 2019 04:57 ÅU

Valet till EU-parlamentet den 26 maj är synnerligen viktigt. Det parlament som nu väljs ställs inför många akuta problem vars lösning kräver såväl gedigen kunskap som samarbetsförmåga. Till de viktigaste frågorna att ta itu med

Ingen Bild
Insändare & debatt

Snusförbudet måste bort

16 maj 2019 04:16 ÅU 5 kommentarer

EU är som allra bäst när vi samarbetar kring stora, gränsöverskridande problem. Tyvärr ser vi allt för ofta ett EU som detaljreglerar och blandar sig i frågor som vi faktiskt kan hantera bättre själva. EU:s

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rinki borde vara med i ekokraftverket

16 maj 2019 04:09 ÅU

I början av maj blev det klart att ett ekokraftverk ska byggas i Salo och projektet har redan startat högtidligt genom att grundstenen murats med bland annat inbjudna ”högheter” från regionen. Enligt ÅU ska 360

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

15 maj 2019 04:47 ÅU

Den svenska skolan är i kris. I artikel efter artikel basuneras det tragiska budskapet ut (bl.a. VBL 12.5.2019). Segregeringen ökar, lärare flyr fältet och grundskolan i Sverige utarmas. Larmrapporterna om utbildningen i vårt västra grannland

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vad Finland och Europa behöver är inte mindre utan mer EU

15 maj 2019 04:46 ÅU

EU är idag mycket mer än en gemensam marknad, flagga och valuta. Erasmus-programmet som inleddes redan 1987 är ett bra exempel på hur EU lyckats med gränsöverskridande samarbete inom utbildning, idrott och kultur. Hittills har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta äta animalier på dagen för biologisk mångfald

15 maj 2019 04:37 ÅU

FN har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald. En miljon arter hotas av utrotning, enligt FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald. Här kommer ett busenkelt miljötips till alla i Åbo: Börja

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ida Schauman blir en stark röst för hela Finland

15 maj 2019 04:36 ÅU

Svenska folkpartiet i Åbo ställer sig enhälligt bakom Ida Schauman i EU-valet. Det beslöt styrelsen på sitt möte 6.5.2019. EU ska enligt SFP vara en samlande politisk kraft för fred, välstånd och rättvisa inom Europa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa e’ vi allihopa

15 maj 2019 04:28 ÅU

Enligt färska opinionssiffror har vi finländare aldrig varit så positiva till EU som nu. Det är mycket glädjande att en majoritet av finländarna är för EU, med tanke på att EU faktiskt är det bästa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Postens utspel är mer än en fråga om utdelningsfrekvens

14 maj 2019 04:10 ÅU

Det är ett välkommet beslut av posten att backa och ta time-out i frågan om postutdelningen. Ändå är utspelet ett skrämmande inslag i vår vardag. Vi anser att Posten som upprätthållare av en lagstadgad service

Ingen Bild
Insändare & debatt

Åbolands sjukhus – förtroendebrist, jo, men varför?

14 maj 2019 04:05 ÅU

Administrativa reformer kan inte göras enbart utgående från god vilja. Sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä efterlyste utlåtanden som handlar om mer än ett sjukhus. Och det har man fått av Åbo, Pargas och Kimitoön, svar som

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rösta in Nils Torvalds på nytt!

14 maj 2019 04:00 ÅU

EU-valet. En person med Nils Torvalds förflutna som Moskvatrogen minoritetskommunist var knappast en lämplig kandidat för en så hög post som president, och visst orsakade omdömeslösheten en megaflopp för svenska folkpartiets del. Men Nicke har

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU behöver mammorna

12 maj 2019 04:00 ÅU

Både Finland och resten av Europa behöver närvarande föräldrar som ger sig tid att lyssna på barnens frågor och farhågor. För att våra kommande generationer ska må bra behövs ett engagerat föräldraskap av samtliga föräldrar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nytt experiment med basinkomst behövs

11 maj 2019 04:13 ÅU

Påståenden om det omöjliga i att finansiera ovillkorlig basinkomst kan omedelbart kastas i soptunnan. Enligt Helsingin Sanomats gallup år 2013 förespråkade 60 procent av de tillfrågade en basinkomst, medan över 70 procent av de arbetslösa

Ingen Bild
Insändare & debatt

Stora beslut väntar inom Åbopolitiken

11 maj 2019 04:00 ÅU

Urbaniseringstrenden som pågår i Finland och världen är inte något ideologiskt påhitt utan en verklighet och utmaning som vi alla bör ta på största allvar. Den positiva utveckling som pågår i vårt land är helt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Europa för alla, inte de få!

10 maj 2019 04:55 ÅU

Ojämlikheten ökar i Europa. Medan lönerna för medel- och arbetarklassen stagnerat eller minskat har de rika blivit rikare och den offentliga sektorn mer skuldsatt. Om trenden fortsätter väntas världens rikaste procent äga 75 procent av

Ingen Bild
Insändare & debatt

En välskött skog ökar kolsänkan

10 maj 2019 04:53 ÅU

De investeringar inom skogsindustrin som aviserats under senaste tid är goda nyheter och behövs för att vi ska kunna finansiera utbildning, åldringsvård, forskning, barndagvård och socialvård. I diskussioner inför val blir det lätt så att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vårt val i vårval

10 maj 2019 04:51 ÅU

Som inslag i vårbruk och villapyssel får vi välja våra representanter i Bryssel, som tillkommer oss via demokratisk rätt och vi utnyttjar den gärna på bästa sätt. Låt riksdagsvalsresultatet då få visa vägen, då vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sluta avhyvla de klassiska ämnena

10 maj 2019 04:44 ÅU

Det har gått ett år sedan dekanen vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet meddelade att lektoratet i klassisk arkeologi – det sista av sitt slag i Finland – inte kommer att tillsättas efter att nuvarande tjänsteinnehavare

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vill du ha spänning i tillvaron, flytta till skärgården

9 maj 2019 04:10 ÅU 1 kommentar

POSTEN. Det är spännande att bo i skärgården. Än är det fråga om fastighetsskatter eller postutdelning, än om turlistor och förbindelsebåtsavgifter. Däremellan drar staten in de få arbetsplatser som finns, såsom militären, lotsarna, sjöbevakarna eller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Utrotningshotade djur- och växtarter

8 maj 2019 06:00 ÅU

I nyheterna har åter djurarter och växtarter som hotar dö ut varit på tapeten och naturskyddsorganisationerna och naturvårdande myndigheter vädrar morgonluft och ökat inflytande. Men man måste inse vilka som är de stora och oundvikliga

Ingen Bild
Insändare & debatt

Dags för internationell nedrustning

7 maj 2019 04:06 ÅU

Vår nästa regering bör göra det klart för alla att militärallianser och upprustning inte är en del av vår värdegrund. I stället bör Finland och EU göra allt för att främja fred och internationell nedrustning.

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste jobba mot faktaresistens

7 maj 2019 04:03 ÅU

Dagens teknologi gör det väldigt lätt för oss att snabbt hitta stöd för våra egna åsikter och för att argumentera för vår sak, speciellt via sociala medier. På sociala medier grupperar vi oss snabbt enligt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi behöver ett funktionsrätt EU

7 maj 2019 04:00 ÅU

Ett samhälles civilisationsgrad och värderingar syns i hur människor med olika behov inkluderas. Svenska folkpartiets partiprogram har som mål för 2025 att personer med funktionsnedsättning bemöts på samma sätt som andra människor och är inkluderade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Angående skärgårdsposten

4 maj 2019 07:00 ÅU 1 kommentar

Är det så illa att vi skärgårdsbor går emot samma öde som urbefolkningen på de flesta kontinenter, den börsnoterade kapitalrasen tar över och vi blir förflyttade till reservat. Kan bara önska att det blir innanför

Ingen Bild
Insändare & debatt

Framtiden för Åbolands sjukhus ?

4 maj 2019 06:00 ÅU

Gustaf Wickström skriver i sin insändare i ÅU den 3.5.2019 att ’’det viktigaste är att vi svenskspråkiga kan få god vård på vårt modersmål ’’. Detta kan jag hålla med om, men då det gäller

Ingen Bild
Insändare & debatt

Äldres drickande – en utmaning

4 maj 2019 05:00 ÅU

Alkoholmissbruk bland äldre har länge varit ett rätt förteget samhällsfenomen, men under de senaste åren har diskussionen tagit fart. Alkoholkonsumtionen bland finländare som är 65 år och äldre har nämligen visat en starkt uppåtgående trend

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sjukvårdsdistriktet vill väl

3 maj 2019 05:30 ÅU

Dan Lolax intervjuade i ÅU (30.4.) sjukvårdsdistriktets direktör Leena Setälä om planerna på att införliva Åbolands sjukhus med centralsjukhuset ÅUCS. Hon säger att distriktet strävar till att stärka den tvåspråkiga vården, men framhåller att man

Ingen Bild
Insändare & debatt

5,4 miljoner på finska

3 maj 2019 05:00 ÅU

Enligt Åbo stads strategi, som sträcker sig till 2029 (godkänd 16.4.2018 av fullmäktige) är ”Åbo stads historia unik.” ”Vårt lands ekonomiska, välfärdsmässiga och kulturella rötter ligger i Åbo. Vår historia ger oss erfarenhet och styrka

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vart är Kimitoön på väg?

1 maj 2019 04:00 ÅU

KIMITOÖN. Under det senaste året hade det hänt många förändringar på Kimitoön. Till en början lite fakta. Kimitoön går enligt budgeten ca tre miljoner på minus och i och med det behöver man spara så

Ingen Bild
Insändare & debatt

Forne ohoj, 26 är inte lite!

30 april 2019 04:04 ÅU

”Märkvärdigt hur skräcken för lite vindkraft påverkar folks tänkande.” skriver Ingmar Forne (24.4.2019) där han skarpt men orätt även kritiserar Esko Salmelas insändare (17.4 ), som kritiskt granskade de tyska vindkraftsaktörernas ekonomi. Det tycks ha

Ingen Bild
Insändare & debatt

Äventyra inte matproduktionen!

30 april 2019 04:01 ÅU

Resultatet i riksdagsvalet är fastställt och nu väntar riksdagsgrupperna på att regeringssonderaren ska ställa frågor för att se vilka partier som kan tänka sig att bilda nästa regering. Med beaktande av partiernas valprogram och diskussionerna

Ingen Bild
Insändare & debatt

Civilsamhället är viktigt i demokratin

27 april 2019 04:16 ÅU

Ingmar Forne svarar i ÅU 24.4 på min insändare som handlade om vindkraftbolaget EFE:s ekonomi. Hans insändare har rubriken ” Kommunen kan inte fråga efter byggarnas förutsättningar.” Forne har rätt, men han har läst slarvigt.

Ingen Bild
Insändare & debatt

#Klimatval efterlyses

24 april 2019 04:32 ÅU

Kommer ni ihåg #klimatval? Jo, det var ju så att riksdagsvalet skulle vara ett klimatval. Men tji fick vi. Idéer kastades runt, från beskattning av flyg och kött till förbud av bränslemotorer, bara för att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svar till Seppo Uusitalo om svenskan i Finland

24 april 2019 04:17 ÅU

Du skriver i din insändare (ÅU 19.4.2019) att du är orolig att du lurat din sambo att hon får sjukvård på svenska i Åbo. Nja, delvis har du nog lurat henne, men om hon är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Trygg i trafiken på Madeira?

24 april 2019 04:15 ÅU

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Ingen Bild
Insändare & debatt

En fin gest

19 april 2019 07:45 ÅU

Det var en härligt vacker konsert i Domkyrkan på onsdagen där insamlingen gick till Notre-Dame. En otroligt fin gest och ännu otroligare att det ordnades inom 48 timmar! Stor eloge till alla som gjorde det

Ingen Bild
Insändare & debatt

En timme till tåget

19 april 2019 07:30 ÅU

Under vårvintern har vi igen blivit påminda om att underhållet av vägnätet är kraftigt eftersatt. Tjälskadorna har gjort vägarna till rena slalombanor. Det har länge varit känt att anslagen för vägnätets underhåll har varit för

Ingen Bild
Insändare & debatt

Har Seppo ljugit?

19 april 2019 07:00 ÅU

Kommer att flytta till Åbo med min rikssvenska hustru. Har lovat henne att hon kan få all sjukvård på svenska. Har jag ljugit för henne? Frågar Seppo Uusitalo Lördagsprenumerant från Skåne

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gudungar och andra sjöfåglar

19 april 2019 06:30 ÅU

Då jag läst den senaste tidens debattinlägg i Åbo Underrättelser om vårjakten har jag reflekterat över mina egna erfarenheter från förr jämfört med sådant jag varit med om senare. Vissa minnesbilder av till exempel upplevelser

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ville Tavio använder enkla argument

18 april 2019 06:00 ÅU

ÅU:s genomgång av riksdagsvalet på tisdag inleds med en presentation av Sannfinländarnas Egentliga Finlands huvudfigur Ville Tavio. Den mycket nöjda riksdagsmannen analyserar nuläget så att det handlar om två alternativa tillvägagångssätt nämligen det ena ledd

Ingen Bild
Insändare & debatt

Brahegatans/Västra Långgatans rondell

17 april 2019 04:47 ÅU

Rondellen i Brahegatans och Västra Långgatans korsning må vara opraktisk i både form och storlek, med flera filer då man kör ut mot Bangårdsgatan osv., men den är trots detta fortfarande en rondell. Jag har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vildandens klagan och vårfågeljaktens ofattbara anakronism

17 april 2019 04:47 ÅU

Eila Alopaeus skriver om den åländska vårfågeljakten både initierat, sakligt och inkännande. Jag kan bara instämma, till 110 procent. Vårjaktens anakronism i sin otidsenlighet är näst intill omöjlig att förstå. Men låt oss först kasta

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tack för varje röst. Varje!

17 april 2019 04:46 ÅU

I söndags gick vi till riksdagsval. Må en livslång åbolänning som lämnade riksdagen redan för nästan trettio år sedan för sin del och som en i ledet tacka varmt för SFP:s valresultat! Tacket går till

Ingen Bild
Insändare & debatt

Roligt med politik

17 april 2019 04:38 ÅU

Tack varje du som till valurnan gick! Vår egen representant vi i riksdagen fick. Tillsammans gjorde vi rekordresultat. Med god marginal tryggade vi vårt mandat. Vi har upplevt en rörelse med alla för en, vi

Ingen Bild
Insändare & debatt

Trådlös 5G är ett miljögift

16 april 2019 04:36 ÅU 1 kommentar

Något pågår som kommer att förändra vårt samhälle totalt. Avtal, målsättningar och planer om utbyggnad av trådlös 5G görs upp, och ingen verkar veta vad det riktigt innebär. Avtal som kan vara mycket svåra och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Erfarenhet, energi och nätverk

13 april 2019 04:25 ÅU

Det är inte storleken på annonsen som avgör valresultatet. Det är innehållet som påminner om tidigare resultat och erfarenhet för hur politiska frågor drivs. Samtidigt är det en hänvisning till det arbete som ska göras

Ingen Bild
Insändare & debatt

Ojämlikhet dödar

13 april 2019 04:20 ÅU 1 kommentar

Ojämlikhet är vid sidan om klimatförändringen en av våra mest centrala utmaningar. Trots att ökningen av inkomstskillnaderna har förblivit på en måttlig nivå efter 1990-talet, ökar skillnaderna i förmögenhet mellan olika individer fortfarande. Samtidigt har

Ingen Bild
Insändare & debatt

Varje röst behövs. Varje!

13 april 2019 04:15 ÅU

I morgon går Finland till val. Var och en av oss har med vår röst lika stor möjlighet att påverka framtiden. I dagens Europa ser den inte bara ljus ut. På sina håll vacklar rättsstatens

Ingen Bild
Insändare & debatt

För demokrati och Åboland

13 april 2019 04:10 ÅU

God morgon du min kära vän, du som inte har röstat än. I morgon gör vi liksom förr och tar som mål vallokalens dörr. På egen lista kommer varje SFP-röst hem. Utbudet är stort och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

13 april 2019 04:01 ÅU

Den uppmaningen har ni hört förut: ”Nu gäller det!” Men nu är det med ett speciellt allvar. Finlands valmatematiska system har gjort att ”Perus” (Sannf.) verkar kämpa med Åboland om det sista riksdagsmandatet i vår

Ingen Bild
Insändare & debatt

Förtydligande angående insändare om Kimitoöns kommun

13 april 2019 04:00 ÅU

Min insändare i ÅU 11.04.2019 kan tydligen missuppfattas så jag förtydligar mig. Min uppmaning var att politiker och de högsta cheferna ska lyssna på de golvanställda precis som rubriken och inledningen säger. Det höjer arbetsmoralen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lagens ord och lagens andemening

13 april 2019 04:00 ÅU

En gammal visdom säger ”döm inte enligt lagens ord utan enligt lagens andemening”. Detta gäller även förvaltningen. Att impediment, kobbar och klintar utan värde, på ett litet skärgårdshemman plötsligt får ett intressant mervärde för fastighetskatten,

Ingen Bild
Insändare & debatt

Garant för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland

13 april 2019 04:00 ÅU

Den bästa garantin för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland är de som aktivt jobbar för minoritetsspråkets ställning, regionala behov och allmän rättvisa. I Åboland behövs det mera jämlikhet, en starkare intressebevakning och ett aktivare

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rädda Åbolands sjukhus

12 april 2019 05:25 ÅU

Sjukvårdsdistriktets koncernledning sviker i sin beredning om Åbolands sjukhus kommande organisationsmodell de svenska patienterna i regionen. Koncernledningen visar ingen förståelse för vad bevarande av Åbolands sjukhus som en enhet, som i praktiken garanterar vård på

Ingen Bild
Insändare & debatt

Endast en SFP-röst är en garant för svenskan

12 april 2019 05:20 ÅU

Daniel Tunérs påståenden i ÅU 11.4 kräver ett svar. Med hänvisning till en kristdemokratisk riksdagsledamot i Vasa valkrets får Tunér det att verka som om det för svenskspråkiga skulle löna sig att rösta på KD

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fem förklaringar för SB

12 april 2019 05:10 ÅU

SB = Stor Barnavän. SB = Samhällsbyggare. SB = Skärgårdens Brobyggare. SB = Skärgårdens Budbärare. SB = Sandra Bergqvist. Björn Taxell

1 2 3 9