Ingen Bild
Insändare & debatt

Bilar besiktigas bättre än pensionärer

19 januari 2019 04:22 ÅU 0

Påståendet i rubriken – bilar besiktigas bättre än pensionärer – är tyvärr inte helt ogrundat. Vi behöver satsningar på friskvård. Det råder en stor enighet om, att friskvård främjar äldre personers förutsättningar att bo hemma.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pensionärernas situation måste förbättras

19 januari 2019 04:15 ÅU 0

Sipiläs regering tvingar allt fler pensionärer in i fattigdom. Pensionerna släpar efter löneutvecklingen mer och mer. Ekonomin växer men frukterna av tillväxten fördelas alltmer ojämlikt. Så här får det inte fortsätta. Sipiläs regering har systematiskt

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Ett plus ett är två, inte 0,5 eller tre”

19 januari 2019 04:12 ÅU 0

Kostnadskalkyler som inte håller i samband med byggprojekt, börjar bli irriterande i Åbo. Samarbetet i planeringsstadiet och byggandsstadiet fungerar inte. Planeringen kostar, byggandet kostar också. Det verkar som om stadens ledning inte insett att det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vägunderhållet i Kärra är dåligt

18 januari 2019 04:27 ÅU 0

Jag har bott i Kärra i femtio år, men aldrig har vägarna varit så dåligt skötta. De är lika dåliga sommar som vinter. Det verkar som Destia bara har en uppgift: att spara pengar. När

Kolumner

Hur bevakar du dina intressen?

18 januari 2019 04:04 ÅU 0

Vi alla torde ta för givet att man kan själv bestämma över sin ekonomi. Livet blir dock inte alltid som planerat. Plötsligt kan vi vara i en situation där vi inte längre förmår utöva vår

1 2 3 131