Inrikes

Finland trotsar FN:s uppmaningar om värnplikten

13 juli 2018 19:10 ÅU 1

FN har flera gånger tagit ställning till Finlands värnplikt som strider mot rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Professor Martin Scheinin: ”Saken är inte klar bara för att vi avskaffar särbehandlingen av Jehovas vittnen.”

1 197 198 199 200 201 298