Nyheter

Olycka på Åbo omfartväg i Kärsämäki

21 maj 2018 18:01 ÅU 0

En trafikolycka var orsaken till att en körfil stängdes i Kärsämäki på Åbo omfartsväg, i körriktning mot Nådendal. Röjningsarbetet pågick ett par timmar.  

1 193 194 195 196 197 284