Inrikes

HS: Försvarsmakten skaffar artillerilokaliseringsradar

12 januari 2017 00:00 ÅU 0

Försvarsmakten har beslutat skaffa ett artillerilokaliseringsradarsystem, skrev Helsingin Sanomat på torsdagen. Systemet, som gör att man snabbt kan bestämma varifrån beskjutningen kommer, är helt nytt för Försvarsmakten. Enligt tidningen har systemets effektivitet noterats i kriget

Kolumner

Kolumn: Handel och hatprat

11 januari 2017 00:00 ÅU 0

Kolumn. De begav sig i tusental till den närmaste metropolen S:t Petersburg och i tiotusental till Amerika i hopp om bättre levnadsvillkor och försörjningsmöjligheter.
Finland under 1800-talet var ett utvandrarland.

Nyheter

Upis Aaltola: Obama var sin stil trogen

11 januari 2017 00:00 ÅU 0

USA:s avgående president Barack Obama höll stilen i sitt avskedstal och försvarade det demokratiska partiets grundbudskap, säger programdirektör Mika Aaltola på Utrikespolitiska institutet (Upi). I sitt tal underströk Obama speciellt de vanliga medborgarnas möjligheter att

Nyheter

Åbobiskop möter påven

11 januari 2017 00:00 ÅU 0

Under sitt besök i Rom förrättar Kaarlo Kalliala också Henriksdagens mässa i kyrkan Santa Maria sopra Minerva.

1 193 194 195 196 197 201