Kimitoön

Kimitoöns revisionsnämnd under lupp

28 maj 2018 19:52 Monica Forssell 0

Kimitoön tillsätter ett tillfälligt utskott för att granska revisionsnämnden och huruvida nämnden är funktionsduglig och om man har förtroende för nämnden. Frågan gäller alkoholserveringen på fullmäktiges seminarium på Örö som väckt debatt.

1 180 181 182 183 184 342