Kimitoön

Utskott: Avsätt revisionsnämnden i Kimitoön

27 augusti 2018 19:26 ÅU

Ett tillfälligt utskott tillsattes i början av sommaren för att granska revisionsnämnden och huruvida nämnden är funktionsduglig efter Janne Salonens utspel om alkoholkostnaderna på seminariet på Örö.

1 22 23 24 25 26 78