Åbo

Hirvensaloplanen är godkänd

7 november 2017 00:00 ÅU

Efter sex omröstningar enades planläggnings- och miljönämnden i Åbo om ett beslut som möjliggör bostäder för 15 000 invånare på ön.

1 111 112 113 114 115 119