Recensioner

Bokrecension: Ett drama, en rannsakning, en gest av ömhet

24 juli 2018 08:26 Pia Heikkilä

Emelie Enckells böcker om föräldrarna är en bragd. Läsaren blir ledsagad genom historia och kulturhistoria i spåren av två färgstarka personer. Liksom i ögonvrån får man notera alla de förluster av egendom och resurser som krigen fört med sig, hur man tacklar dem och vad det kostar en. Till exempel det.

Bok

Hälsa är det rum vi vill vara i

11 juli 2018 08:01 ÅU

Boken är ett milt men bestämt mothugg mot tanken om att man kan förtjäna eller uppnå hälsa genom en viss attityd eller ett visst beteende.

Bok

Ögonblicket, kärleken, tiden

25 juni 2018 10:53 ÅU

För mig ter sig Janssons kvinnoskildring högst trovärdig, men kvinnliga läsare är kanske känsligare på den punkten.

Bok

Inspirerar till samtal

12 juni 2018 09:41 ÅU

elsen är enkel, vi får veta hur viktig brevbäraren var förr i tiden, när människor kommunicerade brevledes över stora avstånd.

Bok

En modern askunge

12 juni 2018 09:38 ÅU

Att modernisera klassiska sagor är inte bara nödvändigt för att sagorna skall nå nya läsare eller lyssnare och överleva, det är också svårt.

1 2 3 4 5 6 11