Insändare: Till Finlands regering och Migrationsverket

Vi ser med stor oro på den utveckling, som Finlands asylpolitik tagit.
De humana och medmänskliga värderingar, som vi alltid förknippat med vårt land, går inte ihop med de nugällande stränga asylreglerna och den mycket snäva tolkningen av dem. Andelen negativa asylbeslut i Finland är mycket högre än i jämförbara länder och har lett till många tragedier för utsatta barn, kvinnor och män.

Asylpolitiken ska syfta till att med medmänsklighet och empati ge stöd och hjälp till mänskor i nöd, inte till att försöka bli av med hjälpbehövande och att avskräcka nya från att komma till vårt land.
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de internationella mänskorättskonventioner inklusive Barnkonventionen som har ratificerats av Finland får inte förbigås.
Som ett rikt land med humana värderingar har vi råd och möjlighet att i positiv anda behandla asylansökningarna från de relativt rätt få flyktingar, som sökt sig till oss. Dessutom har det visat sig att på sikt är invandrarna en ekonomisk tillgång för landet.

Vi vädjar till regeringen och till Migrationsverket om en rättvis och human behandling av flyktingarna i vårt land.

Claes Andersson
Pentti Arajärvi
Tarja Cronberg
Jörn Donner
Tarja Halonen
Jaakko Iloniemi
Kalevi Kivistö
Kari Mäkinen
Ilkka Niiniluoto
Ole Norrback
Jukka Paarma
Elisabeth Rehn
Leif Sevon
Jacob Söderman
John Vikström
Ulla-Maj Wideroos

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*