Insändare: Öppet brev till Anne Berner

Vi hade vardera en insändare i Åbo Underrättelser 24 november 2016. Din insändare var rubricerad. ”Att utveckla trafiktjänsterna i skärgården kräver åtgärder”. Min motsvarande insändare var rubricerad. ”Ett experiment med förödande verkan”.

Det gemensamma ämnet var förbindelserna i skärgården.

Sedan november har de utlåtanden som du har, såsom kommunikationsminister bett om beträffande ett tidsbegränsat avgiftsbelagt experiment på skärgårdens förbindelsebåtar, från många olika håll avgivits inom utsatt tid. Utlåtandena har, såsom jag känner till, överlag varit helt eller nästan negativa till ett dylikt experiment.

Du har därtill blivit uppvaktad i detta ärende av bl.a. av en gemensam delegation från Kimitoön och Pargas stad, de geografiska områden som överlägset hårdast kommer att drabbats av detta trafikexperiment. Målet med denna uppvaktning var att du helt skulle avstå från detta experiment.

Slutsatsen av denna uppvaktning, såsom jag uppfattat det, är att du kommer att låta genomföra det avgiftsbelagda trafikexperimentet om och i modifierad form från det ursprungligen aviserade.

Såsom jag framhöll redan i min insändare i november, så är redan tanken på att Kommunikationsministeriet börjar med ett avgiftsbelagt trafikexperiment kommer att ha en förödande negativ inverkan för dem som bor och har företag i skärgården och är beroende av förbindelsebåtarna.

Redan nu, före experimentet ens startat har åtminstone en företagare i Pargas stad bakom en förbindelsebåt rutt aviserat att företaget flyttar bort på grund av den förbindelsebåts skatt som aviserats!
Sannolikt kommer andra att följa efter redan under detta båtskatteexperimentets 18 månader långa prövotid.

Det var förhoppningsvis inte detta du avsåg att uppnå då du beslöt om ett experiment med denna ojämlika båtskatt för alla som reser på förbindelsebåtarna.

Bästa Anne. Jag är helt införstådd på att vi hela tiden bör vara lyhörda för och ta vara på de möjligheter som utveckling av ny teknik möjliggör, även då det gäller vår yttre skärgård, med mål att med positiva medel och åtgärder förbättra förutsättningarna dessa människor och företag att fortsättningsvis leva och verka där och kanske därtill förhoppningsvis även få nya människor att flytta ut och etablera sig där.

Då man talar om experiment (jag har själv genom åren inom industrin genomfört en mångfald försök och experiment), så utför man det i förhoppningen att det skall utfalla positivt.
Kan man ana sig till att det kommer att gå åt pepparn och därtill är klok och vis så utför man helt enkelt inte experimentet, ty även experiment kostar!

Med till visshet gränsande sannolikhet så förutspår jag att det av dig nu aviserade tidsbegränsade experimentet med båtskatt på skärgårdens förbindelsebåtar helhetsmässigt kommer att ha en synnerligen negativ effekt på hela skärgården och i synnerhet på människorna i vår yttre skärgård!

Gått Nytt Jubileumsår 2017!

Sverker Engström
Pargas

Var först att kommentera

Kommentarer

Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.


*