En fortlöpande prenumeration löper oavbrutet tills den sägs upp.
Den bör dock löpa minst 12 månader, som ej behöver vara ett kalenderår. En fortlöpande prenumeration betald i en rat är alltid det mest fördelaktiga prenumerationsalternativet.

Prenumerationer till utlandet

Till utlandet tillkommer portokostnader för alla prenumerationsalternativ. Portot är styckepris för levererad tidning, vilket läggs till prenumerationspriset.

Porto inom Europa 1,00 €, porto utanför Europa 2,00 €.

Fortlöpande prenumeration

Startdatum (obligatoriskt)

Mottagare (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postnr och ort (obligatoriskt)

Telefon

E-post (obligatoriskt)


Betalare

Adress

Postnr och ort

Telefon

E-post


ÅU får kontakta mig per e-post / sms

Meddelande

[wpgdprc "Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter."]