Ledare

Smulorna från nätet

2 december 2017 00:00 Stefan Holmström

”Det här videoklippet är inte tillgängligt i ditt land”. Många mötte det här beskedet då de försökte kolla in musik på Youtube på torsdagen. Det är jobbigt att kämpa mot internets jättar, fick Teosto erfara.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: ÅA:s brexitmöjligheter?

1 december 2017 00:00 Stefan Holmström

Storbritanniens utträde ur EU påverkar både forskare och studenter. Nätverk och finansieringsmöjligheter är hotade. Men samtidigt visar brittiska universitet ett ökat intresse för nya former av samarbete inom EU.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: #vittnesmålenstid

30 november 2017 00:00 Stefan Holmström

”En krypande känsla av osäkerhet anas. Män håller avstånd. Kvinnor sorterar erfarenheter”, skrev Sydsvenskans Heidi Avellan då #metoo exploderade. Nu har kvinnorna sorterat färdigt. Det är tid att svara på deras upprop.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Lydia, Kaveri och Paro

29 november 2017 00:00 Stefan Holmström

I den bästa av världar hjälper robotar de anställda inom äldreomsorgen. Några ”vårdrobotar” får vi ändå vänta länge på. Däremot är det skäl att vara medveten om att vi snart bör ta ställning till hur vi ske se på mer automatik inom vården.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Den direkta hjälpen

28 november 2017 00:00 Stefan Holmström

Befolkningen åldras snabbt och behovet av nya närståendevårdare kommer att öka kraftigt. Samtidigt växer behovet av grannhjälp, att allt fler bidrar med insatser för att underlätta vardagen för närståendevårdarna.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Besvärliga rikedomar

25 november 2017 00:00 Stefan Holmström

”Vårt land är fattigt, skall så bli. För den, som guld begär.” Runeberg hade fel. Vi har massor av metaller och mineraler – också guld. Frågan är hur vi ska undvika nya ekonomiska och ekologiska katastrofer, då gruvbranschen fortsätter växa.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Se till de minsta

24 november 2017 00:00 Stefan Holmström

Pargas är inte unikt, socialarbetare i Vanda har också anmält sin arbetsgivare till Regionförvaltningsverket (som gav Vanda en anmärkning). Nu är frågan om det som gjorts i Pargas är tillräckligt, då problemen verkar förvärras överallt.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Skärpning, Kimitoön

23 november 2017 00:00 Stefan Holmström

Direkt dialog med väljare är positivt för demokratin. Ibland kan den direkta dialogen ändå bli lite väl laddad, om den förs av politiker och kommuninvånare på nätets öppna forum.

Ingen Bild
Ledare

Ledaren: Farsens sista akt

22 november 2017 00:00 Stefan Holmström

För nästan exakt två år sedan ville Kommunförbundets vd Jari Koskinen gå tillbaka till ruta ett med vårdreformen: klientorienterade, effektiva och jämlika social- och hälsovårdstjänster. I stället har vi fått en privatiseringscirkus.

1 8 9 10 11 12 16