Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste förstå vad vår skärgård betyder för oss

21 maj 2019 04:08 ÅU

Situationen är akut för djuphavsbottnarna i Östersjön. En färsk rapport (ÅU 16.5) visar att de döda havsbottnarnas areal är större än två gånger Danmarks yta. I såväl Finland som Sverige har vi lyckats väl i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Se möjligheterna i Europa

21 maj 2019 04:00 ÅU

De närmaste dagarna bestämmer vi om vi säger ja eller nej till Europa. Vi bestämmer genom vårt valdeltagande ifall vi vill se ett framåtsträvande och framtidsinriktat Europa eller det motsatta. I alla fall hoppas jag

Ingen Bild
Insändare & debatt

Torvalds resultatlista

21 maj 2019 04:00 ÅU

Vi människor – och i synnerhet politiker – har emellanåt svårt att förklara på ett konkret sätt vad vi sysslar med och fått gjort. Och i synnerhet ifall det är något som ens i sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Luft under vingarna för EU

21 maj 2019 04:00 ÅU

EUs framtidsutmaningar är komplexa. Det finns alltså inga enkla standardlösningar, utan kräver att flera välgenomtänkta åtgärder vidtas samtidigt. Ett område binder ändå samman samtliga berörda EU-sektorer: Det är utbildning och forskning som verkligen kan ge

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

13 april 2019 04:01 ÅU

Den uppmaningen har ni hört förut: ”Nu gäller det!” Men nu är det med ett speciellt allvar. Finlands valmatematiska system har gjort att ”Perus” (Sannf.) verkar kämpa med Åboland om det sista riksdagsmandatet i vår

Ingen Bild
Insändare & debatt

Förtydligande angående insändare om Kimitoöns kommun

13 april 2019 04:00 ÅU

Min insändare i ÅU 11.04.2019 kan tydligen missuppfattas så jag förtydligar mig. Min uppmaning var att politiker och de högsta cheferna ska lyssna på de golvanställda precis som rubriken och inledningen säger. Det höjer arbetsmoralen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Garant för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland

13 april 2019 04:00 ÅU

Den bästa garantin för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland är de som aktivt jobbar för minoritetsspråkets ställning, regionala behov och allmän rättvisa. I Åboland behövs det mera jämlikhet, en starkare intressebevakning och ett aktivare

Ingen Bild
Insändare & debatt

S:t Karins vinner på att bli en tvåspråkig kommun

26 mars 2019 04:20 ÅU

S:T KARINS. Torsdagen 14 mars skrev Åbo Underrättelser (ÅU) om S:t Karins och ökningen av svenskspråkiga invånare. ÅU intervjuade stadsdirektör Harri Virta om S:t Karins beslut över att bli en tvåspråkig kommun, där Virta sade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skapa ett välfärdscentrum kring Åbolands sjukhus

26 mars 2019 04:00 ÅU

VÅRD. Tanken om en egen svenskspråkig hälsocentral för Åboborna i anslutning till Åbolands sjukhus är inte ny. Vi kommunalpolitiker från Svenska folkpartiet föreslog att barn- och mödrarådgivningen från Kaskisgatan, då ett stenkast från Åbolands sjukhus,

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP i Kimitoön har inte begravt bullerutredningen

26 mars 2019 04:00 ÅU

KIMITOÖN. SFP-gruppen förstår den oro som finns, särskilt bland dem som bor i närheten av det planerade vindparksområdet. Vi kommer inte att godkänna en bygglovsansökan som inte omfattar en bullerutredning för den slutligt valda kraftverkstypen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nej till spårvagn

21 mars 2019 04:01 ÅU

Fullmäktige i Åbo diskuterade på måndagen stadsdirektörens förslag till en vidare utredning om byggande av ett spårvagnsnät. Att bygga den första linjen från Reso till Kråkkärret skulle kosta 333 miljoner euro och de andra, det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lärarförbundet välkomnar alla till skolan

21 mars 2019 04:00 ÅU

VALARBETE. Nina Söderlund frågar i ÅU (19.3.2019) om det är förenligt med god sed att barn fungerar som kanaler för valreklam. Svaret på frågan är nej. Och det är inte heller avsikten då Finlands svenska

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP på Kimitoön, dags att sluta skämma ut sig!

21 mars 2019 04:00 ÅU

Ja, exakt samma som rubriken säger kommer insändaren att handla om! Konsulter, ”sote” som föll och allt detta gick in i oändligheten, och här har vi nu ett nytt problem, vindkraft. År 2017 ingick alla

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fiber verkar omöjligt men kabeln finns, på Vänö

21 mars 2019 04:00 ÅU

Med anledning av Sverker Engströms insändare  ”Hoppas att samtliga projekt förverkligas“! Nog är det svårt att tro det men man kan hoppas. Vi i vår skärgårds by, Vänö, har kablar men de får inte användas!

Ingen Bild
Insändare & debatt

Studerandes hälsa är inget experiment

20 mars 2019 11:22 ÅU

HÄLSA. För att få en tid till psykolog via studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är väntetiden upp till fyra månader lång (ÅU 20.2.2019). Kapaciteten hos SHVS för att erbjuda tillräcklig vård för studerande som söker psykologtjänster är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bondförnuft efterlyses i Pargas!

12 mars 2019 04:00 ÅU

Nagu närservicenämnd ordnade 5.3 en informationsträff om aktuella frågor dit flera tjänstemän från staden inbjudits. I sista stund måste man byta plats för att så många ville komma. Man höll på i flera timmar och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärp alkoholpromillegränsen i trafiken

12 mars 2019 04:00 ÅU 1 kommentar

Rattfylleri låg bakom drygt en femtedel av trafikolyckorna på allmän väg år 2018, enligt Statistikcentralen. I Finland gör en motorfordonsförare sig skyldig till rattfylleri om alkoholhalten i blodet är 0,5 promille eller mer. Årligen kommer

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sixten Ekstrand är rätt person för ett krävande ämbete

12 mars 2019 04:00 ÅU

BISKOPSVAL. Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar. Borgå stift behöver en person med kunskap, erfarenhet, ledarförmåga och integritet. Sixten Ekstrand har det som krävs

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu behövs SFP!

12 mars 2019 04:00 ÅU

Så föll regeringen. Men det kommer en ny efter valet. Av erfarenhet vet jag hur viktigt det är att SFP och den åboländska riksdagsledamoten är med när regeringsförhandlingarna dras igång. Särskilt social- och hälsovårdsfrågorna där

Kolumner

Skönheten och odjuret – och ångesten

11 mars 2019 14:08 ÅU

En vän undrade om jag inte kunde skriva om nånting som var bra (istället för att klaga). Jag tittade ut genom fönstret, på tallarna som bar upp snön, på åkrarna som bredde ut sig, på

Ingen Bild
Insändare & debatt

En konsult ut, den andra konsulten in

5 mars 2019 04:00 ÅU

KIMITOÖN. Det verkar som det viktigaste inom Kimitoöns kommun är att anställa konsulter som gör arbetet för tjänstemännen och tar ansvaret för fullmäktige ledamöterna. Den ena konsulten hinner knappt lämna rapporten innan den andras avtal

Kolumner

Alla saknar nyckeln till lådan där facit förvaras

26 februari 2019 04:00 ÅU 1 kommentar

En student steg in i mitt rum och bad om hjälp med den statistiska analysen för sin uppsats. Korstabeller och korrelationer; regressionsanalys, F-värde, signifikanstest och r-kvadrat, rabblade jag innan studenten hunnit fråga något mer. För

Ingen Bild
Insändare & debatt

Rysk ström till finska elbilar

21 februari 2019 04:00 ÅU

ELBILAR. ”Elbilar skapar ingen elbrist i Finland” skriver Åbo Underrättelser (19.2.). Men att vi är beroende av elimport från Ryssland och Sverige måste väl ändå anses som att vi redan har elbrist. Sverige ska snart

Ingen Bild
Insändare & debatt

Svenskan i Åbo saknas ofta i stadsbilden

13 februari 2019 04:00 ÅU

Föreningen Turun Seudun Työttömät (TST ry) håller liv i svenska språket i Åbo, då man ordnar diskussionsforumet ”Ruotsin keskustelukerho” en gång i veckan. Diskussionsklubben samlas onsdagar klockan 12 till 13 i sin fastighet på Kanslersvägen

Kolumner

Åldringsvården, eller bölden som sprack

12 februari 2019 04:00 ÅU 1 kommentar

När regeringspartier och före detta regeringspartier nu stiger upp och indignerat deklarerar att vi ska satsa på åldringsvården måste man för det första kolla kalendern: just det, två månader till riksdagsvalet. Aha. Och sen ställa

Ingen Bild
Insändare & debatt

”Samarbete ger resultat, inte oförberedda utspel”

9 februari 2019 10:44 ÅU

Att göra politik, på lokal- eller riksnivå handlar om samarbete, diskussioner och kompromisser. Under flera år hade vi i Åbo något som ofta kallades för ett Åbo-avtal där grupperna i början av perioden tillsammans bestämde

Ingen Bild
Insändare & debatt

Toppen med svenskspråkig närvårdarutbildning i Åbo

3 januari 2019 05:02 ÅU

UTBILDNING. Åbo yrkesinstitut och Axxell startar tillsammans en ny närvårdarutbildning på svenska i Åbo i höst. Utbildningen är tänkt för både ungdomar och vuxna och har plats för 24 studerande. Svensktalande närvårdare behövs på många

Ingen Bild
Insändare & debatt

Elbussar är inget alternativ till spårväg

3 januari 2019 05:00 ÅU

TRAFIK. Fullmäktigeledamot Ulla Achrén, liksom många före henne, föreslår (ÅU 28.12.) att staden ska skaffa fler elbussar i stället för att investera i spårvägen. Hon har absolut rätt i att elbussar är tysta och väldigt

Ingen Bild
Insändare & debatt

Pargas stad bör förhandla med Museiverket om Sunnanbergs skola

15 december 2018 05:00 ÅU

År 1895 då byggmästaren K.F.Lindström uppförde Sunnanberg Folkskola, så byggde han inget mögelhus. Byggnaden är av timmer, och den hade en ordentlig stenfot som också på gårdssidan var tillräckligt hög, omkring en halv meter. Det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sjukvårdsdistriktets julklapp till invånarna i Pargas stad

11 december 2018 05:30 ÅU

Röntgen i Pargas är en del av enheten Bilddiagnostik i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och det är också distriktet som besluter om verksamheten. Pargas stad tillhandahåller nödvändiga utrymmen i hälsocentralen. Nu skall, enligt uppgift, verksamheten vid

Kolumner

Kan man bygga grönt när man bygger tätt?

16 oktober 2018 03:57 ÅU

Det byggs så att det knakar, eller kanske främst dånar, i Åbo centrum. Det är helt uppenbart att staden skall bli tätare och flera invånare skall rymmas på en allt mindre ytenhet. Det innebär förstås

Bok

BOKEN: Finland, far, politiken och drömmarna

26 september 2018 09:35 ÅU

Ja, jag vill läsa mer! Den här artikeln är exklusiv för ÅU:s betalande läsare. Våra nyhetspaket ger dig fri tillgång till alla Åbo Underrättelsers nyheter, reportage och artiklar på webben. Prova 1 månad för 1€*

Kultur

Aarno Magnusson tipsar: 7 nya viner

12 september 2018 15:32 ÅU

Smak: limefrukt, gula plommon, lite mandel och briosch. Passar till fet fisk, soppor, sallader och svamprätter, skriver Magnusson om ett av vinen.

Kolumner

Håll fast vid drömmar om en bättre värld

10 september 2018 12:22 ÅU

Medan människodrivet arbete blir allt mindre viktigt bygger vi alltmer vår identitet kring de jobb vi har. Inte konstigt att över hälften av alla arbetare är missnöjda med sitt jobb, så många som 70 %

Kultur

Små figurer, stor dramatik

10 september 2018 12:18 ÅU

All rekvisita och all inramning är gjorda utan vassa kanter, det är lent och vänligt. Men att vara med andra är inte alltid mjukt och lätt, och plötsligt vill Katt hellre leka med Kanin.

Kultur

Röda viner

5 september 2018 08:37 ÅU

Passar till skogsfågel, höstens grytor, fet fisk i svampsås och stekt torsk.

Bok

Hitis, en gång mitt i riket

3 september 2018 12:02 ÅU

Det allra bästa med Wolff-Brandts framställning är spänningen mellan det personliga livet, hur vanliga människor klarar sig, och överhetens inflytande på landets alla hörn, hur fred och rättvisa upprätthålls i det lilla samfundet och hur kriget inverkar på byarnas liv och näringar.

Film

En ordvändning som gick fel

31 augusti 2018 07:19 ÅU

Hur väl känner vi varandra sist och slutligen, och viktigast: en felaktig ordvändning kan förändra –radikalt – ett helt liv.

Kultur

Goda champagner

29 augusti 2018 10:25 ÅU

Vet du vilket vin som passar med orientaliskt, skogsfågel eller svampsoppa?

Ingen Bild
Insändare & debatt

Vi kan försvara landet också om vi inte äter kött

28 augusti 2018 00:54 ÅU

KÖTTKONSUMTION. Försvarsmakten kommer servera två vegetariska måltider varje vecka, meddelade Yle i en artikel den 21 augusti. Det här betyder i praktiken att antingen lunchen eller middagen kommer vara vegetarisk två dagar i veckan. Beslutet

Bok

Björling, mannen som levde i sin dikt

20 augusti 2018 15:16 ÅU

För en sekund kan man frukta att själva magin i Björlings författarskap ska gå om intet när en detaljerad levnadsteckning körs fram. Men så är det förstås inte.

Kolumner

Säg inte så

4 augusti 2018 06:00 ÅU

Minns ni bilden av en liten pojke som låg död i strandvattnet 2015 – kommer ni ihåg vilken indignation politiker och enskilda gav uttryck för: det här är inte humant. Vi kan inte låta det här ske framför ögonen på oss. Människor drunknar i hundratal. En kort stunds engagemang. Sen tystnad, tystnad.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Tack för en fantastisk sjukvård!

4 augusti 2018 04:31 ÅU

I söndags, mitt på dagen, drabbades jag helt plötsligt av en lindrig hjärninfarkt eller stroke. Vi bor ute på Norrskata, det vill säga ”bakom” tre landsvägsfärjor. Efter kontakt med sjukvårdsupplysningen så ringer en läkare till

Ingen Bild
Insändare & debatt

Öppen fråga till VR: Hur svårt kan det vara?

4 augusti 2018 03:39 ÅU

TÅGFÖRSENINGAR. Undertecknad är sedan ett drygt år pendlare på sträckan Kuppis–Karis. Under det året har tidtabellerna hållit någotsånär. En försening på fem minuter på den sträcka jag åker tycker jag att är förståelig. Under läsåret

Ingen Bild
Insändare & debatt

Förändringen måste komma inifrån oss alla

2 augusti 2018 02:30 ÅU 2 kommentarer

KLIMAT OCH NATURRESURSER. Vi klickar och delar på Facebook, solskenshistorier och dystopier. Vi är människor som nu upplever att det onormala blivit det nya normala. När klimatet förändras, orsakerna verkar vi inte bry oss om,

Kolumner

Med tanke på alternativet

2 augusti 2018 00:38 ÅU

TOPPMÖTET. De kom, de träffades, de åkte. Med andan i halsen följde världen med supermakternas presidentmöte i Helsingfors för drygt två veckor sedan. Vad skulle de komma överens om? Vad inte? Vad skulle president Trump

Kolumner

20 juli 2018 06:36 ÅU

Vi måste våga se varandra och oss själva precis som vi är – med alla fel och brister. Det gäller att acceptera och respektera.

Veckans recept

Fisk åt folken

12 juli 2018 05:34 ÅU

Många anser det vara svårt att tillaga fisk och har svårt att hitta på nya rätter. Våga prova genom att leta inspiration och testa nya fiskarter, så märker man snabbt hur enkelt det är.

Kultur

Sommarens nya vita viner

11 juli 2018 08:12 ÅU

Château Bourdicotte 2017 passar till skaldjur, mager fisk, musslor, ostron, snäckor och wok.

Bok

Hälsa är det rum vi vill vara i

11 juli 2018 08:01 ÅU

Boken är ett milt men bestämt mothugg mot tanken om att man kan förtjäna eller uppnå hälsa genom en viss attityd eller ett visst beteende.

Kultur

Hur borde man närma sig Ruisrock 2018?

5 juli 2018 10:40 ÅU

Ruisrock 2018 fortsätter med en stil som har återupplivat festivalens brand och hjälpt den hitta en ny publik. Men samtidigt har festivalen blivit svårare att analysera ur ett rent musikaliskt perspektiv, konstaterar Frans Rinne.

Veckans recept

Hemgjord glass för var och en

5 juli 2018 06:00 ÅU

Sommardagar (och -kvällar) som dessa kräver glass, och ingenting slår hemgjord. Oavsett ifall du har en glassmaskin eller inte kan du tillreda en krämig gräddglass eller lyxig glasspinne med Foodlys enkla recept.

Film

Knaggligt om mytomspunna kokainkarteller

29 juni 2018 05:03 ÅU

Filmen ”Loving Pablo” av den erfarne regissören Fernando León de Aranoa berättas ur kvinnans synvinkel, hon är också berättarröst samtidigt som karaktär.

Veckans recept

Säsong för grillat

28 juni 2018 05:15 ÅU

Att grilla är helt klart en av sommarens höjdpunkter. Plocka fram grillen ur dess vinterförvaring och duka upp för grillmat ute i solen.

Kolumner

Barn förtjänar en bättre småbarnspedagogik

28 juni 2018 03:10 ÅU

Vissa kommune har infört försämringar. Därför varierar kvaliteten på småbarnspedagogik efter kommun och ojämlikheten mellan barnen har ökat. Det är väldigt beklagligt att den nya lagen inte tar itu med dessa brister.

1 2 3 5