Gnurf

Gnurf

7 augusti 2019 04:00 ÅU 0

Bild: Paul Söderholm Paul Söderholm är illustratör och fotograf verksam i Åboland och Västnyland. Gnurfarna i ÅU  är senaste utvecklingsfasen av skämtfigurer som fick sin början i skolhäften i mitten av 90-talet.

ÅU debatt.
Insändare & debatt

”Jag är ateist, men har inte lämnat kyrkan”

7 augusti 2019 04:00 ÅU 0

Pia Heikkilä frågar efter en förklaring varför så många ungdomar konfirmerar sig. Samtidigt glädjer hon sig över att så många av ungdomarna offentligt bekänner sin kristna tro. Jag misstänker dock att sanningen inte är så

Gnurf

27 juli 2019 04:00 ÅU 0

Paul Söderholm är illustratör och fotograf verksam i Åboland och Västnyland. Gnurfarna i ÅU  är senaste utvecklingsfasen av skämtfigurer som fick sin början i skolhäften i mitten av 90-talet.

Gnurf

26 juli 2019 04:00 ÅU 0

Paul Söderholm är illustratör och fotograf verksam i Åboland och Västnyland. Gnurfarna i ÅU  är senaste utvecklingsfasen av skämtfigurer som fick sin början i skolhäften i mitten av 90-talet.

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Återuppbygg Salutorget

23 juli 2019 04:11 ÅU 0

Åbo har alltid tilltalat mig på något sätt. Släktingar och vänner i staden har inneburit regelbundna besök och vistelser under åren. I Åbo finns en viss historisk aura som saknas i min hemstad Helsingfors. Ändå

ÅU debatt.
Insändare & debatt

Det bästa för individen, Kårkulla, eller kommunen?

23 juli 2019 04:01 ÅU 1

OMSORG. Behovet att till varje pris rädda Kårkulla har åter aktualiserats. Samtidigt anser kommuner som måste se om sitt hus att Kårkullas tjänster är för dyra. Vi menar att utgångspunkten både nu och i framtiden

ÅU debatt.
Insändare & debatt

En påminnelse om Finlands farligaste djur, fästingen

17 juli 2019 04:00 ÅU 0

FÄSTINGAR. Årets svala och fuktiga sommarväder gynnar fästingen. Det gäller därför att vara extra uppmärksam. I Finland har vi i dag två växande epidemier – TBE och borrelia som sprids av fästingar. År 2018 diagnostiserades

Ingen Bild
Insändare & debatt

Om kyrkan och Pride

2 juli 2019 03:00 ÅU 0

Min goda vän från Kimitoåren Tom Simola analyserar i sin ledare 29.6 den evangelisk-lutherska kyrkans förändrade roll i samhället. När det gäller de sociologiska förändringarna har jag inget att invända, förutom att jag gärna vill

Kolumner

Att blicka fram och tillbaka

18 juni 2019 04:00 ÅU 0

Ett privilegium som forskningen erbjuder är möjligheten att på arbetstid stilla sin egen nyfikenhet. Det finns alltid nya frågor att försöka klargöra, problem som kan lösas eller experiment som skall utföras och förklaras. Arbetet tar

Ingen Bild
Insändare & debatt

Öga mot öga med de som har makten i kärnkraftsfrågan

4 juni 2019 03:58 ÅU 0

KÄRNKRAFT. Vi har suttit öga mot öga med de som har makten att bestämma om kärnkraftverket i Pyhäjoki ska få byggas. Har träffat ansvariga på Strålsäkerhetscentralen (STUK) och Arbets- och näringsministeriet samt partigrupper i Finlands

Ingen Bild
Insändare & debatt

Politik, arbetsvälbefinnande och ledarskap

30 maj 2019 04:00 ÅU 0

LEDARSKAP. Den, som eventuellt inte har läst Nils Torvalds insändare 29.5, rekommenderas varmt att göra det med eftertanke och reflektion. Mycket välformulerad och klok text. För oss, som jobbar med arbetsvälbefinnandefrågor, går det utmärkt att

Ingen Bild
Insändare & debatt

Gemensamt ansvar för att unga ska fira tryggt

30 maj 2019 04:00 ÅU 0

Rusmedelsanvändningen bland unga i Finland är under förändring, och polariseringen ökar. Vid sidan av de helnyktra unga finns allt fler unga som har ett problematiskt förhållningssätt till rusmedel. Cannabis är för närvarande det rusmedel som

Ingen Bild
Insändare & debatt

EU måste förstå vad vår skärgård betyder för oss

21 maj 2019 04:08 ÅU 0

Situationen är akut för djuphavsbottnarna i Östersjön. En färsk rapport (ÅU 16.5) visar att de döda havsbottnarnas areal är större än två gånger Danmarks yta. I såväl Finland som Sverige har vi lyckats väl i

Ingen Bild
Insändare & debatt

Se möjligheterna i Europa

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

De närmaste dagarna bestämmer vi om vi säger ja eller nej till Europa. Vi bestämmer genom vårt valdeltagande ifall vi vill se ett framåtsträvande och framtidsinriktat Europa eller det motsatta. I alla fall hoppas jag

Ingen Bild
Insändare & debatt

Torvalds resultatlista

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

Vi människor – och i synnerhet politiker – har emellanåt svårt att förklara på ett konkret sätt vad vi sysslar med och fått gjort. Och i synnerhet ifall det är något som ens i sin

Ingen Bild
Insändare & debatt

Luft under vingarna för EU

21 maj 2019 04:00 ÅU 0

EUs framtidsutmaningar är komplexa. Det finns alltså inga enkla standardlösningar, utan kräver att flera välgenomtänkta åtgärder vidtas samtidigt. Ett område binder ändå samman samtliga berörda EU-sektorer: Det är utbildning och forskning som verkligen kan ge

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu gäller det!

13 april 2019 04:01 ÅU 0

Den uppmaningen har ni hört förut: ”Nu gäller det!” Men nu är det med ett speciellt allvar. Finlands valmatematiska system har gjort att ”Perus” (Sannf.) verkar kämpa med Åboland om det sista riksdagsmandatet i vår

Ingen Bild
Insändare & debatt

Förtydligande angående insändare om Kimitoöns kommun

13 april 2019 04:00 ÅU 0

Min insändare i ÅU 11.04.2019 kan tydligen missuppfattas så jag förtydligar mig. Min uppmaning var att politiker och de högsta cheferna ska lyssna på de golvanställda precis som rubriken och inledningen säger. Det höjer arbetsmoralen

Ingen Bild
Insändare & debatt

Garant för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland

13 april 2019 04:00 ÅU 0

Den bästa garantin för svenskan, förändringen och rättvisan i Åboland är de som aktivt jobbar för minoritetsspråkets ställning, regionala behov och allmän rättvisa. I Åboland behövs det mera jämlikhet, en starkare intressebevakning och ett aktivare

Ingen Bild
Insändare & debatt

S:t Karins vinner på att bli en tvåspråkig kommun

26 mars 2019 04:20 ÅU 0

S:T KARINS. Torsdagen 14 mars skrev Åbo Underrättelser (ÅU) om S:t Karins och ökningen av svenskspråkiga invånare. ÅU intervjuade stadsdirektör Harri Virta om S:t Karins beslut över att bli en tvåspråkig kommun, där Virta sade

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skapa ett välfärdscentrum kring Åbolands sjukhus

26 mars 2019 04:00 ÅU 0

VÅRD. Tanken om en egen svenskspråkig hälsocentral för Åboborna i anslutning till Åbolands sjukhus är inte ny. Vi kommunalpolitiker från Svenska folkpartiet föreslog att barn- och mödrarådgivningen från Kaskisgatan, då ett stenkast från Åbolands sjukhus,

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP i Kimitoön har inte begravt bullerutredningen

26 mars 2019 04:00 ÅU 0

KIMITOÖN. SFP-gruppen förstår den oro som finns, särskilt bland dem som bor i närheten av det planerade vindparksområdet. Vi kommer inte att godkänna en bygglovsansökan som inte omfattar en bullerutredning för den slutligt valda kraftverkstypen.

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nej till spårvagn

21 mars 2019 04:01 ÅU 0

Fullmäktige i Åbo diskuterade på måndagen stadsdirektörens förslag till en vidare utredning om byggande av ett spårvagnsnät. Att bygga den första linjen från Reso till Kråkkärret skulle kosta 333 miljoner euro och de andra, det

Ingen Bild
Insändare & debatt

Lärarförbundet välkomnar alla till skolan

21 mars 2019 04:00 ÅU 0

VALARBETE. Nina Söderlund frågar i ÅU (19.3.2019) om det är förenligt med god sed att barn fungerar som kanaler för valreklam. Svaret på frågan är nej. Och det är inte heller avsikten då Finlands svenska

Ingen Bild
Insändare & debatt

SFP på Kimitoön, dags att sluta skämma ut sig!

21 mars 2019 04:00 ÅU 0

Ja, exakt samma som rubriken säger kommer insändaren att handla om! Konsulter, ”sote” som föll och allt detta gick in i oändligheten, och här har vi nu ett nytt problem, vindkraft. År 2017 ingick alla

Ingen Bild
Insändare & debatt

Fiber verkar omöjligt men kabeln finns, på Vänö

21 mars 2019 04:00 ÅU 0

Med anledning av Sverker Engströms insändare  ”Hoppas att samtliga projekt förverkligas“! Nog är det svårt att tro det men man kan hoppas. Vi i vår skärgårds by, Vänö, har kablar men de får inte användas!

Ingen Bild
Insändare & debatt

Studerandes hälsa är inget experiment

20 mars 2019 11:22 ÅU 0

HÄLSA. För att få en tid till psykolog via studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) är väntetiden upp till fyra månader lång (ÅU 20.2.2019). Kapaciteten hos SHVS för att erbjuda tillräcklig vård för studerande som söker psykologtjänster är

Ingen Bild
Insändare & debatt

Bondförnuft efterlyses i Pargas!

12 mars 2019 04:00 ÅU 0

Nagu närservicenämnd ordnade 5.3 en informationsträff om aktuella frågor dit flera tjänstemän från staden inbjudits. I sista stund måste man byta plats för att så många ville komma. Man höll på i flera timmar och

Ingen Bild
Insändare & debatt

Skärp alkoholpromillegränsen i trafiken

12 mars 2019 04:00 ÅU 1

Rattfylleri låg bakom drygt en femtedel av trafikolyckorna på allmän väg år 2018, enligt Statistikcentralen. I Finland gör en motorfordonsförare sig skyldig till rattfylleri om alkoholhalten i blodet är 0,5 promille eller mer. Årligen kommer

Ingen Bild
Insändare & debatt

Sixten Ekstrand är rätt person för ett krävande ämbete

12 mars 2019 04:00 ÅU 0

BISKOPSVAL. Biskopens uppgifter är krävande och den som väljs till ämbetet ställs inför stora andliga och administrativa utmaningar. Borgå stift behöver en person med kunskap, erfarenhet, ledarförmåga och integritet. Sixten Ekstrand har det som krävs

Ingen Bild
Insändare & debatt

Nu behövs SFP!

12 mars 2019 04:00 ÅU 0

Så föll regeringen. Men det kommer en ny efter valet. Av erfarenhet vet jag hur viktigt det är att SFP och den åboländska riksdagsledamoten är med när regeringsförhandlingarna dras igång. Särskilt social- och hälsovårdsfrågorna där

Kolumner

Skönheten och odjuret – och ångesten

11 mars 2019 14:08 ÅU 0

En vän undrade om jag inte kunde skriva om nånting som var bra (istället för att klaga). Jag tittade ut genom fönstret, på tallarna som bar upp snön, på åkrarna som bredde ut sig, på

1 2 3 12