Lokalt

Trend: arbetslösheten minskar

21 augusti 2018 10:19 Klara Fält

Trots att arbetslösheten som vanligt aningen ökade i juli till följd av att nyutexaminerade kom ut på arbetsmarknaden och visstidsanställningar upphörde, är trenden överlag att arbetslösheten minskar inom alla åldersgrupper och alla branscher.

xMellan

Nordisk kongress äger rum i Åbo

8 augusti 2018 16:36 Klara Fält

Åbo står i år värd för den Nordiska Psykoanalytiska Kongressen. Kongressen som drar igång i dag ordnas vartannat år turvis i de olika nordiska länderna.

xMellan

Jordmånen under Salutorget undersöks

7 augusti 2018 08:14 Klara Fält

Orsaken till att lerjorden under torget intresserar geologer är att den misstänks innehålla sulfider som vid kontakt med syre kan leda till både miljö- och byggnadstekniska problem.

1 2 3 4 6